Wróć
Aktualizacja 9.5 - dostępna
Aktualizacja

Aktualizacja 9.5 – dostępna

 • Dodano nowe możliwości w opiece koordynowanej – Dostosowano listę badań realizowanych w Opiece koordynowanej do najnowszego Zarządzenia nr. 104/2023/DSOZ
 • Korzystaj z rozwiązań rekomendowanych – Wprowadzono usprawnienia dla wyboru rozpoznań z wizyty POZ, dla celów prawidłowego raportowania grup dziedzinowych u pacjentów z wielochorobowością.
 • Pracuj zgodnie z najnowszymi zmianami – Usprawniono sposób wprowadzania wizyty związanej z zaszczepieniem pacjenta na HPV.

Po więcej informacji na temat wprowadzonych zmian zapraszamy poniżej.

Lista wprowadzonych zmian w najnowszej wersji drEryk Gabinet.

1. Dostosowano listę badań realizowanych w Opiece koordynowanej do najnowszego Zarządzenia nr. 104/2023/DSOZ w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Z listy badań dedykowanych dla opieki koordynowanej udzielonych od 1.07.2023, usunięto badanie “USG naczyń kończyn dolnych – doppler”  powiązanego z produktem 5.01.00.0000184.

Badanie zostało zastąpione 2 badaniami

 1. „USG / doppler żył – kończyn dolnych” – produkt 5.01.00.0000237, zostało przypisane do ścieżki :

Diagnostyka kardiologiczna oraz Diagnostyka diabetologiczna

 1. USG / doppler tętnic – kończyn dolnych – produkt 5.01.00.0000238, zostało przypisane do ścieżki :

Diagnostyka kardiologiczna oraz Diagnostyka diabetologiczna

Po dodaniu badań pojawia się nam automatycznie procedura i produkt

Dla powyższych badań należy wykazać procedurę 88.77, którą dodano do listy procedur POZ do wszystkich lekarzy w POZ.

2. Wprowadzono usprawnienia dla wyboru rozpoznań z wizyty POZ, dla celów prawidłowego raportowania grup dziedzinowych u pacjentów z wielochorobowością.

Do okna w wizycie „Rozpoznanie/Jednostka chorobowa” dodaliśmy dwie kolumny:

 • Główne
 • Współistniejące

Okno zostało podzielone dodatkowo na dwie sekcje, tak aby lepiej zaprezentować, które rozpoznania zostaną przekazane do rozliczenia :

 • Choroby przewlekłe pacjenta
 • Pozostałe rozpoznania z bieżącej wizyty/raportowane do NFZ

Dodano także możliwość oznaczania rozpoznań za pomocą checkboxów. Ich działanie jest tożsame z działaniem menu kontekstowego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy.

Obok ikony z kolorem, wyświetlamy literę grupy dziedzinowej, do której dodano rozpoznanie:

 • D – dla Diabetologicznej
 • K – dla Kardiologicznej
 • P – dla Pulmonologicznej
 • E – dla Endokrynologicznej

Jeżeli lekarz nie wybierze żadnego rozpoznania z grup dziedzinowych – (głównego lub współistniejącego) pomimo ich występowania w chorobach przewlekłych lub tych z bieżącej wizyty, ale nie wybranych do wy raportowania, pojawi się komunikat:

„Rozpoznania z wizyty nie uwzględniają problemów z grup dziedzinowych pacjenta. Czy chcesz zatwierdzić mimo to ?” TAK/NIE

W przypadku dodania większej liczby rozpoznań współistniejących pojawi się komunikat:

3. Umożliwiono raportowanie samodzielnych konsultacji w OK udzielonych tego samego dnia.

Umożliwiono zamknięcie wizyty  realizowanej w ramach opieki koordynowanej z tym samym rozpoznaniem ICD10 dla:

 • konsultacji dietetycznej 5.01.00.0000196,
 • edukacyjnej 5.01.00.0000195.

4. Usprawniono sposób wprowadzania wizyty związanej z zaszczepieniem pacjenta na HPV.

Na wizycie której zostanie wybrany produkt 5.01.00.0000235,  automatycznie dodajemy główną przyczynę wizyty : “Z25.8 Potrzeba szczepień przeciwko innym pojedynczym chorobom wirusowym” i ustawiamy rodzaj wizyty jako “Szczepienie zalecane”.

Szczepienie p/HPV  jest „samodzielną” poradą związaną ze szczepieniem i nie dodajemy do rozliczenia produktu zwykłej porady lekarskiej.

Uwzględniono również zmiany dla świadczeń udzielonych od 1.06.2023 jak i świadczeń korygowanych.

W przypadku wprowadzania z poziomu „Wykazu przyjęć” wygląda to następująco.

Inne/ Techniczne

1. Dostosowano wysyłkę ZM do najnowszej dokumentacji w wersji 16.3.19.

2. Poprawiono algorytm wyznaczania współczynników WKW w stomatologii.

3. Poprawiono przekazywanie powodu dla zwiększenia ilości sztuk w zleceniu na wyroby medyczne.

Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”