Wróć
Aktualizacja 9.6 dostępna
Aktualizacja

Aktualizacja 9.6 – dostępna

Aktualizacja 9.6 drEryk Gabinet dostępna – poznaj zalety aktualizowania

 • Usprawnij swoją pracę, umożliwiając generowanie skierowań i zleceń na wyroby medyczne przez pielęgniarki – dodano możliwość wystawiania skierowań i zleceń na wyroby medyczne na które mają możliwość wystawienia pielęgniarki i położne.
 • Korzystaj z rozwiązań rekomendowanych – dodano możliwość określenia czasu trwania wizyty dla usług prywatnych rejestrowanych na domyślne czasy wizyty.
 • Pracuj zgodnie z najnowszymi zmianami – zaktualizowano słownik procedur LIOCZ na obowiązujący od 1.07.2023.

Po więcej informacji na temat wprowadzonych zmian zapraszamy poniżej.

Aktualizacja 9.6 – Spis treści:

Rejestr zdarzeń medycznych oraz realizacja wizyty

 1. Zlecenie na wyroby medyczne i skierowanie na badania (dla pielęgniarek)
 2. Określenie czasu trwania wizyty dla usług prywatnych
 3. Dodano kod odbioru eZWM do dokumentacji pacjenta
 4. Dostosowano wyznaczanie współczynnika WKR

Inne/Techniczne

 1. Zaktualizowano słownik procedur LIOCZ na obowiązujący od 1.07.2023
 2. Poprawiono mechanizm dopisywania danych antropometrii do wizyty
 3. Usprawniono wyszukiwanie TERYT ulic
 4. Zaktualizowano słownik rodzajów dokumentów (wysyłka eZWM)
 5. Przywrócono działanie klawisza ENTER podczas wyboru rozpoznań
 6. Dodano grupy dziedzinowe do statystyk

Lista wprowadzonych zmian w najnowszej wersji drEryk Gabinet

Rejestr zdarzeń medycznych oraz realizacja wizyty

1. Dodano możliwość wystawienia zlecenia na wyroby medyczne i skierowania na badania przez pielęgniarkę

a) Konfiguracja dostępu:

Kierownik Medyczny ma możliwość włączenia/wyłączenia dostępu do wystawiania skierowań oraz do zleceń na wyroby medyczne dla każdej pielęgniarki i położnej. W tym celu dodano dwie nowe kolumny: „Zlecenia na wyroby pielęgniarskie” oraz „Skierowania pielęgniarskie”.

Domyślnie pielęgniarki i położne mają możliwość zlecania tylko badań określonych prawem.

Dodano również możliwość uruchomienia opcji „Pielęgniarki i położne mają dostęp do wszystkich badań”. Po włączeniu, pielęgniarka i położna podczas wystawiania skierowania na badania może wybierać spośród wszystkich dostępnych badań (a nie tylko z listy możliwych do zlecania przez pielęgniarki).

b) Widok realizacji zlecenia:

Pielęgniarka/położna z włączonym dostępem do wystawiania skierowań i zleceń, ma na widoku dwa dodatkowe przyciski na widoku realizacji zlecenia:

 • Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne,
 • Skierowanie na badania.

Po wystawieniu, automatycznie dodawane jest realizowane zlecenie, zgodne z wystawionym dokumentem.

Pielęgniarki oraz położne korzystają z takiego samego widoku wystawiania jak lekarz. Dodany dla nich został dodatkowy filtr „Pielęgniarki i położne”, który umożliwia wystawienie na dozwolone dla nich.

W historii zleceń pacjenta, dodano możliwość podglądu wystawionych skierowań i zleceń, analogicznie jak w widoku wizyty lekarskiej.

2. Dodano możliwość określenia czasu trwania wizyty dla usług prywatnych rejestrowanych na domyślne czasy wizyty

Dodano możliwość modyfikacji harmonogramu który pozwoli definiować czas danej wizyty (slotu w harmonogramie). Wprowadziliśmy także możliwość definiowania czasu trwania oraz ilości okresów usługi w module usług prywatnych dla każdego lekarza indywidualnie na podstawie realizowanych przez niego usług.

Domyślnie ustawiany jest okres trwania równy domyślnemu czasowi wizyty zdefiniowanym w Danych specjalistycznych lekarza.

Po dwukrotnym kliknięciu w kolumnie „Czas trwania” istnieje możliwość zmiany wielokrotności zdefiniowanego czasu wizyty.

Podczas rejestracji na wizytę prywatną, automatycznie jest przeliczana liczba okresów, na którą należy zarejestrować pacjenta na podstawie wybranych usług.

3. Dodano kod odbioru elektronicznych zleceń na wyroby medyczne do dokumentacji pacjenta

Dodano wyświetlanie kodu odbioru EZWM w historii wizyt, na wydruk karty wizyty oraz dokumentacji medycznej.

4. Dostosowano wyznaczanie współczynnika WKR do zmian w Zarządzeniu nr 105/2023/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

Inne/Techniczne

1. Zaktualizowano słownik procedur LIOCZ na obowiązujący od 1.07.2023

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, od 1 lipca 2023 roku zmienia się słownik procedur.

Zmieniono nazwy następujących programów lekowych:

 • 90175 – leczenie pacjentów ze zróżnicowanym rakiem tarczycy,
 • 90191 – leczenie pacjentów z chorobą śródmiąższową płuc.

Dodano następujące programy lekowe:

 • 90201 – leczenie chorych na układową amyloidozę łańcuchów lekkich (AL); 90202 – leczenie chorych na makroglobulinemię Waldenströma,
 • 90203 – leczenie chorych na depresję lekooporną.

2. Poprawiono mechanizm dopisywania danych antropometrii do wizyty

W momencie uruchomienia funkcjonalności dopisywania danych antropometrycznych poprzez Funkcje specjalne lekarza → Ustawienia → Wizyta → “Dopisuj dane medyczne do wizyty na której zostały wpisane”, poprawiono dopisywanie informacji o antropometrii w historii wizyt jako informację z powiązaną wizytą.

3. Usprawniono wyszukiwanie TERYT ulic

Umożliwiono wyszukiwanie ulic ze słownika TERYT po każdym członie nazwy ulicy.

4. Zaktualizowano słownik rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienie do świadczeń dla celów prawidłowej wysyłki eZWM.

Zaktualizowano słownik przekazywanych rodzajów dokumentów dla dokumentów EZWM obowiązujący od 1 lipca 2023.

5. Przywrócono działanie klawisza ENTER podczas wyboru rozpoznań

W momencie wpisania w polu kodu choroby ICD10, przywrócono zatwierdzenie klawiszem „Enter”.Poprawiono wyświetlanie okna rozpoznania dla rozdzielczości niższej niż minimalna wymagana.

6. Dodano grupy dziedzinowe do statystyk:

 1. Statystyka rozpoznań
 2. PERSONEL Indywidualne rozliczenia POZ i AOS, do której dodana została także możliwość filtrowania po:
  • Id zestawu świadczeń,
  • Id pozycji rozliczeniowej.
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”