Wróć
Aktualizacja drEryk eGabinet 3.23
Aktualizacja

Aktualizacja drEryk eGabinet 3.23

Przedstawiamy listę usprawnień i zmian, które wprowadza aktualizacja 3.23 programu drEryk eGabinet:

Aktualizacja drEryk eGabinet 3.23 – szczegóły

1. Korekta rozliczenia usług prywatnych na wizytach rozliczonych

W ramach rozwoju Modułu Usług Prywatnych, wprowadziliśmy korektę rozliczenia, dzięki której możesz zmodyfikować wcześniej rozliczone usługi podczas realizacji wizyty pacjenta, a także wprowadzić notatkę do korekty rozliczenia.

Aby dodać korektę, wybierz w zakładce “Wizyty” z rozwijanego menu “Korekta rozliczenia”:

Pojawi się okno korekty rozliczenia, w którym możesz zmodyfikować dodane usługi rozliczeniowe, cenę poszczególnych usług, wprowadzić notatkę do korekty, a także zmodyfikować metodę płatności i kwotę opłaconą za wizytę.

Po poprawnym zapisaniu korekty pojawi się komunikat “Korekta rozliczenia została zapisana.”

Korektę rozliczenia możesz wprowadzać wielokrotnie. Przy wykonywaniu kolejnej korekty rozliczenia w oknie pojawia się dodatkowo komentarz dodany podczas wprowadzania poprzedniej korekty:

2. Uzasadnienie zmiany ceny usług prywatnych na wizycie

Dodaliśmy możliwość wprowadzenia komentarza opisującego powód, dla którego cenę usług prywatnych przeprowadzonych w trakcie wizyty zmodyfikowano względem standardowych wartości wynikających z konfiguracji tej usługi.

Aby dodać komentarz, wybierz ikonę “Podaj powód zmiany ceny”.

Następnie wypełnij pole komentarza w oknie:

Po wprowadzeniu komentarza, na rozliczeniu wizyty pojawi się powód zmiany ceny wprowadzony podczas realizacji wizyty:

3. Podgląd statusu rozliczenia wizyty widoczny w kalendarzu

W kalendarzu wprowadziliśmy ikonę statusów sygnalizujących aktualny status rozliczenia wizyty odpowiednim kolorem:

Statusy rozliczenia i kolory symbolizujące status:

wizyta nierozliczona – każda wizyta, dla której nie potwierdzono płatnościwizyta rozliczona prawidłowo – suma cen usług wprowadzonych na wizycie jest równa kwocie opłaconej lub oznaczono, że wizyta jest rozliczona prawidłowo wizyta rozliczona nieprawidłowo – suma cen usług z wizyty jest różna od kwoty opłaconejwizyta rozliczona bez usług – wskazano kwotę opłaconą, nie dodano usług rozliczeniowych

Dla wizyt zaplanowanych, których jeszcze nie rozpoczęliśmy, nie dodajemy oznaczenia.

Alicja Banduła
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”