Wróć
Aktualizacja 9.7
Aktualizacja

Aktualizacja 9.7 – dostępna

Aktualizacja 9.7 drEryk Gabinet dostępna – poznaj zalety aktualizowania

 • Dodano główny panel zarządzania dla koordynatora – dotyczy licencji na rozszerzoną obsługę opieki koordynowanej.
 • Korzystaj z rozwiązań rekomendowanych – dodano możliwość założenia pacjentowi karty oceny natężenia bólu.
 • Pracuj zgodnie z najnowszymi zmianami – usprawniono wprowadzanie i automatyczne zaciąganie danych antropometrycznych.

Po więcej informacji na temat wprowadzonych zmian zapraszamy poniżej.

Aktualizacja 9.7 – Spis treści:

Opieka koordynowana/koordynator

Karta oceny natężenia bólu

Antropometria

Rozliczenia/Techniczne/Inne

 1. Ułatwienie prawidłowego rozliczania wizyt z zakresu OK
 2. Aktualizacja słownika powodów skreślenia pacjenta z kolejki
 3. Łatwa nawigacja po polach formularza skierowania na leczenie uzdrowiskowe
 4. Lepsze oznaczanie rozpoznań jako główne i współistniejące
 5. Zaciąganie danych opiekuna do skierowania na leczenie uzdrowiskowe

Lista wprowadzonych zmian w najnowszej wersji drEryk Gabinet

Opieka koordynowana/koordynator

1. Dodano główny panel zarządzania dla koordynatora

Funkcjonalność dostępna tylko dla użytkowników z włączoną licencją na Rozszerzoną obsługę opieki koordynowanej.

Konfiguracja dostępności do funkcji dla koordynatora:

Z poziomu administratora wchodzimy do ustawień: System/Ustawienia/Zakładka konfiguracja dostępu. Pojawi nam się nowa kolumna „Funkcje koordynatora” którą możemy przypisać dla odpowiedniego personelu.

UWAGA! Kolumna będzie nie widoczna, gdy nie mamy określonej żadnej ścieżki w opiece koordynowanej.

Słowniki – rozszerzenie kategorii wizyt

Z poziomu administratora w sekcji ustawienia: System/Ustawienia/zakładka „Słowniki”

Dodaliśmy kategorie, które będą ściśle powiązane z panelem koordynatora:

 • Kompleksowa
 • Edukacyjna
 • Dietetyczna
 • Wstępna
 • Konsultacyjna

Istnieje możliwość wymuszenia rejestracji każdej wizyty z wybraną kategorią wizyty. Aby rejestracja bez wybranej kategorii była niemożliwa, należy oznaczyć checkboxa “Zablokuj możliwość rejestracji, jeśli nie określono kategorii wizyty”.

Automatycznie dodano Kategorię wizyt do personelu z przypisaną komórką z zakresem OK:

Słowniki – rozszerzenie kategorii wizyt dla zleceń pielęgniarskich i porady edukacyjnej

Z poziomu administratora wchodzimy do ustawień: System/Ustawienia/zakładka „Słowniki”/Słownik świadczeń pielęgniarki POZ i gabinetu zabiegowego.

Dodano zakres świadczenia” Porada edukacyjna w opiece koordynowanej”, który nie będzie raportowany w ZBPOZ.

Podczas realizacji zabiegu „Porada edukacyjna w opiece koordynowanej – automatycznie wybierany zostanie produkty z umowy z OK i produkt 5.01.00.0000195.

Aby dane dotyczące porad edukacyjnych były prawidłowo pokazywane w panelu Zarządzania dla koordynatora, na zleceniu należy wybrać kategorię wizyty “Edukacyjna”.

Panel główny koordynatora „Opieka Koordynowana”

Widok główny „Opieka koordynowana” zawiera listę pacjentów:

 • którzy mogą zostać objęci OK na podstawie już rozpoznanych rozpoznań z grup dziedzinowych OK,
 • którzy mieli wykonaną poradę wstępną (mieli zlecone/wykonane badania z OK a jeszcze nie mieli postawionego rozpoznania).

Ważne! Warunkiem prawidłowego filtrowania pacjentów w Panelu zarządzania opieką koordynowaną jest wybór prawidłowej kategorii wizyty lub zlecenia podczas rejestracji.

Statusy dla porad: Kompleksowa 2022

 • niezlecona – status wyjściowy, pacjent nie posiada rozpoznania z grup dziedzinowych, ale miał poradę wstępną lub zlecone badania z grup dziedzinowych OK
 • zlecona – pacjent może zostać objęty OK na podstawie rozpoznań, ale nie został jeszcze umówiony na wizytę
 • umówiona – wizyta zarejestrowana z kategorią wizyty „Kompleksowa”
 • wykonana – wizyta zatwierdzona z produktem 5.02.00.0000197
 • sprawozdana – wizyta, która została potwierdzona w raporcie SWIAD (na podstawie zwrotki potwierdzającej)
 • rozliczona – wizyta, która została uwzględniona w zwrotce RUMX)
 • odmowa – ręczna zmiana statusu – wymaga podania powodu odmowy

Statusy dla porad: Kompleksowa 2023

 • niezlecona – status wyjściowy, pacjent nie posiada rozpoznania z grup dziedzinowych, ale miał poradę wstępną lub zlecone badania z grup dziedzinowych OK
 • zlecona – pacjent może zostać objęty OK na podstawie rozpoznań, ale nie został jeszcze umówiony na wizytę
 • umówiona – wizyta zarejestrowana z kategorią wizyty „Kompleksowa”
 • wykonana – wizyta zatwierdzona z produktem 5.02.00.0000197
 • sprawozdana – wizyta, która została potwierdzona w raporcie SWIAD (na podstawie zwrotki potwierdzającej)
 • rozliczona – wizyta, która została uwzględniona w zwrotce RUMX
 • odmowa – ręczna zmiana statusu – wymaga podania powodu odmowy

Statusy dla porad: Porada Edukacyjna

 • niezlecone – brak w IPOM informacji o potrzebie porad edukacyjnych.
 • zlecone – ilość zleconych
 • wykonane – wszystkie wizyty zlecone w IPOM i zatwierdzone z produktem 5.02.00.0000195.
 • sprawozdane – wszystkie zlecone wizyty, które zostały potwierdzone w raporcie SWIAD (na podstawie zwrotki potwierdzającej)
 • rozliczone – wszystkie zlecone wizyty, która została uwzględniona w zwrotce RUMX)
 • odmowa – ręczna zmiana statusu – wymaga podania powodu odmowy

Statusy dla porad: Porada Dietetyczna

 • niezlecone – brak w IPOM informacji o potrzebie porady edukacyjnej.
 • zlecone umówione – co najmniej 1 ze zleconych wizyta/zlecenie zarejestrowane z kategorią wizyty/zlecenia „Dietetyczna”
 • wykonane – wszystkie zlecone wizyty zatwierdzone z produktem 5.02.00.0000196
 • częściowo wykonane – nie wszystkiewizyty zlecone w IPOM i zatwierdzone z produktem 5.02.00.0000196
 • sprawozdane – wszystkie zlecone wizyty, które zostały potwierdzone w raporcie SWIAD (na podstawie zwrotki potwierdzającej)
 • częściowo sprawozdane – nie wszystkie wizyty zlecone w IPOM i zatwierdzone z produktem 5.02.00.0000196
 • rozliczone -wszystkie zlecone wizyty, które zostały uwzględnione w zwrotce RUMX)
 • częściowo rozliczone – nie wszystkie zlecone wizyty, która została uwzględniona w zwrotce RUMX
 • odmowa – ręczna zmiana statusu – wymaga podania powodu odmowy

Oznaczenia dla ikon:

Historia zmian – wszelkie wprowadzone ręcznie zmiany i usuwanie danych w panelu wymaga logowania w bazie danych i zawierać będzie następujące informacje:

 • data i czas czynności
 • osoba, która ją wykonała
 • typ czynności (utworzenie/zmiana/usunięcie)
 • pacjent, którego dotyczyła czynność (jeśli dot. pacjenta)
 • status „rozliczone” na podstawie raportu zwrotnego z NFZ
 • opis wykonanej czynności

Edytuj komentarz – pozwala edytować/dodawać komentarz do wybranego wiersza.

Eksportuj – pozwala wybrany/filtrowany fragment eksportować do pliku .xls.

Drukuj – pozwala wydrukować wybrany/filtrowany fragment.

Karta oceny natężenia bólu

1. Dodano możliwość założenia pacjentowi karty oceny natężenia bólu.

Do widoku wizyty (POZ, AOS, FIZJO) dodaliśmy nowy rodzaj druku. Przechodzimy do: Druki/”Karta oceny natężenia bólu”:

Po prawej stronie okna i wybraniu „Nowa karta” mamy dostęp do określenia bólu dla danego schorzenia.

Zatwierdź i drukuj jest dostępne po wybraniu i uzupełnieniu poszczególnych zakresów.

 • Przycisk „Zatwierdź” – powoduje zapisanie i zamkniecie dokumentu.
 • Przycisk „Usuń” – Użytkownik ma możliwość usunięcia karty z wizyty pierwszej lub kolejnej z zachowaniem wszystkich zasad usuwania (powód zmiany).
 • Przycisk „Anuluj” – powoduje powrót do wizyty bez zapisanych zmian.

Po lewej stronie okna na „Liście”  mamy dostępną historię wystawionych kart natężenia bólu oraz oznaczenia wizyt dla których zostały wykonane.

Po wypełnieniu i zatwierdzeniu 1 wizyty  – na kolejnej wizycie u tego pacjenta, dostępny jest przycisk „Kontynuuj” Karta pierwsza jest dostępna do podglądu.

Za pomocą przycisku „Pusty formularz” mamy do wyboru wydruk pustego formularza, który możemy wydrukować w celu uzupełnienia przez pacjenta.

Poniżej podgląd wydruku pustego formularza (kliknij aby powiększyć):

Do danych medycznych również został dodana nową zakładka „Karta oceny natężenia bólu”.

„Kartę oceny natężenia bólu” dodano do Wydruków i umożliwiono dla niej zdefiniowanie nagłówka i podpisu oraz zmianę formatu wydruku na A4, A5 i format recepty.

Domyślnie jest przypisany szablon podpisu “Specjalizacje NPWZ” oraz szablon pieczęci pełnej.

Antropometria

1. Usprawniono wprowadzanie i automatyczne zaciąganie danych antropometrycznych.

Dodano kolumny dla Antropometrii takie jak Cholesterol nie-HDL, Cholesterol HDL

Wartość wprowadzanych danych liczona jest automatycznie

Cholesterol nie-HDL = Cholesterol całkowity – Cholesterol HDL

Dodano filtr „Cholesterol HDL” i „Cholesterol nie-HDL” w oknie Antropometrii w zakładce Dane medyczne pacjenta

Rozliczenia/Techniczne/Inne

1. Wprowadzono mechanizm ułatwiający prawidłowe rozliczanie wizyt z zakresu opieki koordynowanej.

Zgodnie z wytycznymi NFZ, nie wolno rozliczać badań z samodzielną poradą edukacyjną, dietetyczną, receptową oraz zdalną.

Jeżeli lekarz próbuje zatwierdzić, samodzielną konsultację edukacyjną (5.01.00.0000195) lub dietetyczną (5.01.00.0000196) , receptową lub teleporadę, do której zostały dodane procedury wykonanych badań, przy zatwierdzeniu wizyty należy pokazać komunikat:

„Do wizyty zostały dodane wykonane badania. Badania nie zostaną rozliczone przez NFZ. Odepnij produkty od wizyty. Czy chcesz to zrobić teraz?”

 • TAK – usuwa procedury i produkty jednostkowe dla badań.
 • NIE- zatwierdza wizytę.

2. Zaktualizowano słownik powodów skreślenia pacjenta z kolejki AP-KOLCE.

3. Usprawniono poruszanie się po polach formularza skierowania na leczenie uzdrowiskowe.

4. Ulepszono mechanizm oznaczania rozpoznań jako główne i współistniejące.

5. Dodano mechanizm zaciągania danych opiekuna z kartoteki pacjenta do skierowania na leczenie uzdrowiskowe.

Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”