Wróć
Aktualizacja 9.11 dostępna
Aktualizacja

Aktualizacja 9.11 – dostępna

Aktualizacja 9.11 drEryk Gabinet dostępna – poznaj zalety aktualizowania

 • Przyśpiesz swoją pracę – usprawniono zatwierdzanie niezamkniętych wizyt realizowanych w opiece koordynowanej z okna wylogowania.
 • Korzystaj z rozwiązań rekomendowanych przez użytkowników – wprowadzono usprawnienia dla zarządzania korektami świadczeń.

Po więcej informacji na temat wprowadzonych zmian zapraszamy poniżej.

1. Wprowadzono usprawnienia dla zarządzania korektami świadczeń.

W przypadku generowaniu raportu świadczeń, i pojawieniu się okna o błędach przy generowaniu raportu, istnieje możliwość przejścia do panelu edycji wizyt, pominiętych przy eksporcie z powodu błędu.

W kolejnym oknie, wyświetlone zostaną pominięte wizyty z przyczyną problemu błąd.

Z wykorzystaniem kryteriów, można skorzystać z możliwości zawężenia kryteriów wyszukiwania. Istnieje również możliwość ponownego rozwinięcia przyczyny problemy dla pominiętej wizyty.

W celu wyeliminowania problemu należy przejść do edycji wskazanej wizyty.

Kolejny element to zmiana widoku panelu „edycja wizyty”.

Dodano więcej możliwości filtrowania wizyt, oraz dodatkowe widoki dla okna edycji wizyty.

Dodano możliwości filtrowania wg:

 • produktów kontraktowych (według obowiązującej umowy),
 • produktów jednostkowych (według obowiązującej umowy).

Ważne! Jeśli w wizycie znajduje się więcej niż jeden produkt kontraktowy, w kolumnie produkt kontraktowy zostaną wyświetlone wszystkie, istnieje również możliwość sortowania kolumny.

Kolejna zmiana dotyczy korekty w świadczeniach które były przetwarzane przez NFZ.

W oknie widoku dodano filtrowanie wg:

 • statusu świadczenia,
 • skróconego opisu błędu (zwracanego w zwrotce NFZ),
 • produktów kontraktowych (według obowiązującej umowy),
 • produktów jednostkowych (według obowiązującej umowy).

Można użyć filtrów wyszukiwania pacjenta po:

 • identyfikatorze pacjenta (PESEL),
 • ID pozycji rozliczeniowej,
 • nazwisku pacjenta.

W widoku okna dodano kolumny:

 • Produkt jednostkowy wykorzystany w wizycie,
 • Status,
 • Status świadczenia (zwracany w zwrotce NFZ).

2. Dodano domyślną ścieżkę zapisywania raportów

Automatyczne zapamiętywanie ostatniego wybranego folderu podczas zapisywania raportów.

3. Wyeliminowano problem z danymi opiekuna przekazywanymi w eSkierowaniu na leczenie uzdrowiskowe.

Dostosowano wysyłkę eSkierowania na leczenie uzdrowiskowe z danymi opiekuna. Przekazywana informacja zawiera wyłącznie pierwsze imię opiekuna.

4. Poprawiono zliczanie dla usuniętych porad patronażowych..

Wyeliminowano problem zliczania wizyt patronażowych w momencie ich edycji i zatwierdzenia.

5. Usprawniono zatwierdzanie niezamkniętych wizyt realizowanych w opiece koordynowanej z okna wylogowania.

Umożliwiono zamykanie wizyt realizowanych w opiece koordynowanej z poziomu okna monitorującego o niezamkniętych wizytach przy wylogowywaniu użytkownika.

6. Dodano możliwość dodania komentarza dla każdej z porad edukacyjnych i dietetycznych w Panelu koordynatora

Z poziomu panelu koordynatora, w zakresie porad dietetycznych i edukacyjnych, umożliwiono dodanie oraz edycję komentarza dla każdej wizyty osobno.

7. Poprawiono zliczanie do raportu ZBPOZ przypisanych do gabinetu zabiegowego

Usprawniono zliczenia ilości realizowanych zleceń w gabinecie zabiegowym.

8. Dodano możliwość wysyłki ZM w chwili zamykania wizyt bez zatwierdzenia.

Umożliwiono wysyłkę ZM, już w momencie zamknięcia wizyty bez zatwierdzenia.

9. Dodano możliwość wyłączenia podwykonawstwa dla Laboratorium.

W konfiguracji System>Laboratorium, dla każdego laboratorium oddzielnie dodano nową konfigurację, służącą wyłączeniu przekazywania ZM do laboratorium. Przekazywanie ZM do laboratorium domyślnie jest włączone.

10. Umożliwiono rozliczanie badań z budżetów podczas teleporad

Dodano konfigurowalną możliwość rozliczenia Budżetu Powierzonego w teleporadach. Funkcja domyślnie jest włączona.

W zakładce System>Ustawienia>Wizyta>Elementy wizyty istnieje możliwość wyłączenia rozliczenia Budżetu Powierzonego na teleporadach.

Ważne! Przypominamy że zgodnie z komunikatem Centrali NFZ z dnia 25.09.2023 r., aby wysłać zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne, należy korzystać z przycisku „Wyślij eZlecenie”.

Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”