Wróć
Aktualizacja

Aktualizacja 9.12 – dostępna

Aktualizacja 9.12 drEryk Gabinet dostępna – poznaj zalety aktualizowania

 • Opieka koordynowana – Rozszerzono rolę koordynatora o panel porad specjalistycznych i badań.
 • Pracuj ergonomicznie – Wprowadzono usprawnienia w module korygowania świadczeń wyszukiwanych po pozycji rozliczeniowej.

Po więcej informacji na temat wprowadzonych zmian zapraszamy poniżej.

Lista wprowadzonych zmian w najnowszej wersji drEryk Gabinet.

1. Rozszerzono rolę koordynatora o panel porad specjalistycznych i badań.

Chcąc zarządzać wizytami pacjentów objętych ścieżką specjalistyczną OK stworzone zostały panele porad specjalistycznych OK:

 • Diagnostyka kardiologiczna
 • Diagnostyka diabetologiczna
 • Diagnostyka endokrynologiczna
 • Diagnostyka pulmonologiczna
 • użytkownik wchodzi do paneli za pomocą odpowiadających im ikon, znajdujących się w górnej części widoku głównego zarządzania OK,
  • wybór pacjenta i kliknięcie w dany panel automatycznie ustawia parametr „Pacjent” na wybranym pacjencie
 • każdy panel składa się z dwóch / trzech sekcji:
  • sekcja Parametry (dostępne filtry)
  • sekcja Filtry widoku
  • sekcja Lista pacjentów

W przypadku naciśnięcia  pole wyboru „Pokaż wszystkich pacjentów” w sekcji Parametrów , pokazujemy wszystkich pacjentów, którzy mogą być objęci opieką z tej ścieżki.

Statusy – oznaczane są automatycznie zgodnie z rozpiską poniżej

 • do zrobienia –   w dokumencie IPOM zostało zlecone badanie /konsultacja również nie została jeszcze wyznaczona data wizyty
 • umówione –  została ustalona data wizyty:

dla konsultacji: na podstawie kategorii wizyty (konsultacyjna z kardiologiem / diabetologiem / pulmonologiem / endokrynologiem) i podkategorie

dla badań obrazowych: na podstawie kategorii wizyty wskazanej podczas rejestracji i podkategorie

Istnieje możliwość ręcznej zmiany statusu na „umówiona” 

Dla statusu umówione należy ręcznie wskazać datę wizyty/badania

– użytkownik może edytować datę z palca lub za pomocą kalendarza

 • Wykonane –  wizyta lub badanie zostało zatwierdzone ze wskazaniem produktu rozliczeniowego z Budżetu Powierzonego Opieki Koordynowanej
 • Sprawozdane – wizyta, która została potwierdzona w raporcie SWIAD (weryfikacja na podstawie zwrotki potwierdzającej zaczytanej do programu)
 • Rozliczone – wizyta, która została uwzględniona w zwrotce RUMX
 • Odmowa  – status podawany ręcznie, konieczne dodanie powodu odmowy (wyświetlany powód odmowy jest w komentarzu)

Rozszerzono również słownik o następujące kategorii wizyt w przypadku rejestracji pacjenta:

 • Konsultacja kardiologa
 • Konsultacja pulmonologa
 • Konsultacja diabetologa
 • Konsultacja endokrynologa
 • Biopsja tarczycy cienkoigłowa
 • EKG wysiłkowe
 • Echokardiografia
 • Holter
 • USG Doppler
 • Spirometria
 • Spirometria z próbą rozkurczową

Nowo dodane kategorie nie są domyślnie przypisane do personelu, należy przypisać odpowiednie kategorie do odpowiedniego pracownika  w danych specjalistycznych w zakładce „Kategorie wizyt”

Możemy wskazać podczas rejestracji wizyty z kategorii opieki koordynowanej, na jaki typ badania / wizyty zapisuje się pacjent. Ma to znaczenie dla prawidłowego wyświetlania statusu „umówione” w panelach koordynatora

Dla wizyt rejestrowanych na kategorie wizyt powiązane z panelem koordynatora. W przypadku, gdy wybrana kategoria wizyt ma kilka podkategorii wyświetlane jest okno „Podkategoria wizyty”

 • możliwość wskazania podkategorii wizyty
 • możliwy jest wybór kilku podkategorii jednocześnie
 • „Kategoria wizyty” pojawia się ikona, pozwalająca na ponowne otwarcie okna „Podkategoria wizyty” w celu podglądu lub edycji wybranych wartości

Wykaz kategorii i podkategorii wizyt poniżej w tabeli:

2.Wprowadzono usprawnienia w module korygowania świadczeń wyszukiwanych po pozycji rozliczeniowej.

Dodano możliwości wyboru sposobu prezentacji wyników dla wyszukiwania po Identyfikatorze świadczenia lub pozycji rozliczeniowej:

– grupuj wg raportów
– wszystkie na jednej liście (Wartość domyślna)

Grupuj według raportów – wyszukuje raport w którym występuje identyfikator świadczenia który wybieramy i korygujemy (działania jak dotychczas )

Wszystkie na jednej liście – pokazuje wszystkie wyszukiwane pozycje bez względu na raport w którym zostały utworzone

Po wykonaniu korekty zostaną utworzone raporty z wprowadzonymi zmianami, które należy przekazać do NFZ

Program automatycznie tworzy raporty za każdy miesiąc osobno.

3.Zaktualizowano statystyki w module Statystyk.

Poprawiono zapamiętywanie zapisanych filtrów w statystyce – indywidualne rozliczenia POZ i AOS

Rozbudowano statystyki:

 • deklaracji o e-deklaracje,
 • statystyka personel- recepty

W statystyce liczba wizyt- dodano kolumny dzień tygodnia

4.Usprawniono ponowne wprowadzanie zabiegów w OPD po usunięciu świadczenia.

5.Zdjęto walidację na sferę, cylinder i pryzmę dla zleceń na wyroby ortopedyczne, dla których podanie danych nie jest wymagane.

6.Zaktualizowano słownik TERYT dla ulic.

7.Usprawniono mechanizm dodawania badań do wizyty.

8.Wyeliminowano problem z brakiem zgody płatnika podczas kopiowania cykli.

9.Zaktualizowano procedurę ICD9 dla USG/doppler kończyn dolnych.

Badanie jest obecnie przekazywane z procedurą  88.777

Procedura 88.777 zostanie dodana do listy procedur POZ oraz automatycznie przypisana do wszystkich lekarzy w POZ.

10. Usprawniono wyświetlanie rozpoznań na widoku wizyty oraz w Wykazie przyjęć.

11. Dodano możliwość podglądu daty ważności certyfikatu ZUS.

W panelu głównym administratora w zakładce Pracownicy ZOZ widoczna jest kolumna „Termin ważności certyfikatu ZUS”

Również w zakładce Pracownicy ZOZ (aktualnie zatrudnieni) dostępny jest Nowy przycisk „Certyfikaty ZUS”

Po otworzeniu okna „Certyfikaty ZUS” w sekcji „Lista certyfikatów” wyświetlana jest listę wszystkich certyfikatów ZUS u wszystkich pracowników, w kolejności alfabetycznej

Przycisk „Importuj” – otwiera okno Importuj certyfikat ZUS, możliwe jest zaimportowanie nowego certyfikatu ZUS dla wybranego pracownika

Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”