Wróć
Aktualizacja 9.13 dostępna
Aktualizacja

Aktualizacja 9.13 – dostępna

Aktualizacja 9.13 drEryk Gabinet dostępna – poznaj zalety aktualizowania

 • Opieka koordynowana – rozszerzono obsługę opieki koordynowanej o ścieżkę nefrologiczną.
 • Pracuj ergonomicznie – dodano możliwość edycji eSkierowania na leczenie uzdrowiskowe.

Po więcej informacji na temat wprowadzonych zmian zapraszamy poniżej.

Opieka koordynowana

1. Rozszerzono obsługę opieki koordynowanej o ścieżkę nefrologiczną.

Wprowadzono nowy zakres dla opieki koordynowanej, który należy przypisać z poziomu Administratora: System/Ustawienia/zakładka System/Zakres opieki koordynowanej.

Do słownika kategorii wizyt (System/Ustawienia/zakładka Słowniki/Kategorie wizyt) dodano “Konsultacja nefrologa”.

Nowo dodana kategoria nie jest domyślnie przypisana do personelu, należy przypisać odpowiednią kategorię do odpowiedniego pracownika w danych specjalistycznych, w zakładce „Kategorie wizyt”.

Rozszerzono panel koordynatora o nowy panel “Diagnostyka nefrologiczna”.

W panelu Diagnostyka nefrologiczna znajdziemy jak w pozostałych panelach:

 • filtry widoku,
 • parametry oraz
 • listę pacjentów, którzy mogą być objęci opieką z tej ścieżki lub już są nią objęci.

2. Dodano nowe badania dla realizacji budżetu powierzonego diagnostycznego.

Badania z panelem 10-punktowych oznaczeń:

 • Panel alergii pokarmowych POZ, Euroline z przypisanym produktem jednostkowym:  5.01.00.0000241
 • Panel alergii wziewnych POZ, Euroline z przypisanym produktem jednostkowym:  5.01.00.0000240

Ponadto, oznaczono jako refundowane badania z panelem 20-punktowych oznaczeń:

 • Panel alergenów pokarmowych z przypisanym produktem jednostkowym:  5.01.00.0000243      
 • Panel alergenów oddechowych z przypisanym produktem jednostkowym:  5.01.00.0000242

Po najechaniu kursorem myszy na nazwę badania dostępny jest podgląd zawartych w badaniu oznaczeń:

Nowe badanie w ścieżce kardiologicznej – TK tętnic wieńcowych:

Badanie jest oznaczone jako refundowane. Skierowanie na nie może wystawić jedynie lekarz realizujący zakres, o którym mowa w załączniku nr 6 ust. 1 pkt 1:

Świadczenia opieki koordynowanej realizowane w zakresie: diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, przewlekłej choroby niedokrwiennej serca oraz migotania przedsionków, przy wskazaniach do diagnostyki w kierunku choroby niedokrwiennej serca.

3. Wdrożono obsługę nowej wersji IPOM – Nefrologia.

Dostosowano widok i wysyłkę IPOM do nowego szablonu dla IPOM w zakresie nefrologii. Do formularza IPOM dodano możliwość zlecenia konsultacji lekarz-pacjent, lekarz-lekarz dla nefrologa.

Do okna “Opieka koordynowana” w celach rozliczeniowych dodaliśmy opcję “z nefrologiem”.

Dodatkowo, do słownika personelu współpracującego w opiece koordynowanej dodaliśmy specjalność “Nefrolog”.

4. Dokonano zmiany w rozszerzonym wyszukiwaniu recept usługobiorcy – dodano tryb specjalny oraz ciąża.

Dodano do okna weryfikacji e-recept nową opcję “Tryb specjalny” pozwalający na rozszerzenie uprawnień w dostępnie dla lekarzy specjalistów. Rozszerza to dostęp do wszystkich eRecept pacjenta, którego wiek mieści się w przedziale uprawnień seniora „S” – powyżej 65 roku życia lub dziecka „DZ” – do 18 roku życia.

Dodano do okna weryfikacji eRecept nową opcję: “Tryb ciąża”, pozwalający na rozszerzenie uprawnień w dostępnie dla pracowników medycznych do danych kobiety w ciąży w wieku powyżej lub równym 18 lat oraz poniżej 66 roku życia.

Po oznaczeniu dodatkowej opcji, wyszukiwanie e-recept odbywa się bez konieczności autoryzacji wniosku.

Techniczne/Inne

1. Dodano możliwość edycji eSkierowania na leczenie uzdrowiskowe

Na eSkierowaniu dodano nowy przycisk „Edytuj” – odblokowuje on dane wybranego skierowania do edycji – powstaje nowa, wyższa wersja eSkierowania, którą możemy ponownie przesłać do P1.

Informacje o eSkierowaniach, które zostały edytowane znajdziemy w:

 • Repozytorium – widoczna jest informacja o najwyższej wersji dokumentu. Dostępna jest również historia dokumentu – widoczne są wszystkie wersje wraz z ich podglądem.
 • Zakładce Wystawione skierowania w Danych Medycznych – po najechaniu kursorem na konkretny wiersz w kolumnie Typ skierowania, w dymku pojawi się informacja o osobie dokonującej edycji oraz czasie wykonania edycji. W przypadku kilku kolejnych wersji dokumentu w dymku pojawia się informacja dotycząca najwyższej wersji tego dokumentu.
 • Historii wizyt – w pierwotnej wizycie pojawia się informacja o osobie dokonującej edycji oraz czasie wykonania edycji.
 • Dokumentacji medycznej

2. Zoptymalizowano wydruk zestawienia zleceń generowanego dla laboratorium.

Optymalizacja polegała na zwiększeniu miejsca w kolumnie Badanie co pozwali zaoszczędzić ilość wykorzystywanego papieru w placówce.

3. Przywrócono możliwość wydruku Informacji dla lekarza kierującego w formacie receptowym.

4. Poprawiono rejestrację na następną wizytę z okna wizyty.

Podczas rejestracji na kolejna wizytę z okna wizyty, program pobiera informację z harmonogramu w przypadku rodzaju i typu wizyty.

5. Zablokowano możliwość wystawienia recept na nieaktualny personel.

6. Rozszerzono dostępne filtry w panelu porad dietetycznych i panelu porad edukacyjnych.

7. Dodano nowe badania obrazowe.

Wprowadzono nowe badania obrazowe do programu:

 • Badanie objętości płuc metodą pletyzmograficzną,
 • Badanie zdolności dyfuzyjnej płuc,
 • Elektroneurografia (ENG).

8. Zmieniono walidację w zakresie podpowiadania na eReceptach C-ciąża dla kobiet w połogu.

Ze względu na rozszerzenie dostępności leków ze specjalnym uprawnieniem C- ciąża dla kobiet w ciąży oraz połogu wprowadziliśmy modyfikacje dotyczącą automatycznego oznaczania C na eRecepcie i wyświetlania kolumny w widoku wyszukiwania eRecept.

Dane są obecnie wyświetlane dla pacjentki (płeć żeńska), która w danych osobowych ma wprowadzone uprawnienie dodatkowe – Kobiety w ciąży i połogu oraz dla której data wystawienia eRecepty jest większa od daty wystawienie dokumentu uprawnień dodatkowych i mniejsza niż data ważności dokumentu uprawnień dodatkowych.

Jeżeli natomiast data ważności dokumentu nie została podana, za datę ważności uznajemy datę wstawienia dokumentu + 48 tygodni.

9. Dodano nową grupę dziedzinową dla rozpoznania nefrologicznego – N oraz zaktualizowano rozpoznania dla pozostałych grup.

Zgodnie z załącznikiem Nr3 do zarządzenia Nr 156/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2023 roku dodaliśmy nową grupę dziedzinową dla rozpoznania nefrologicznego:

N18 – Przewlekła niewydolność nerek wraz z rozszerzeniami.

Wykonana została również aktualizacja rozpoznań dla pozostałych grup. Informacja o rozpoznaniu nefrologicznym pojawi się w sekcji Rozpoznanie na wizycie oraz w danych medycznych pacjenta.

10. Poprawiono zdublowane badanie obrazowe RTG pantomograficzne.

Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”