Wróć
Aktualizacja 9.14 - dostępna
Aktualizacja

Aktualizacja 9.14 – dostępna

Aktualizacja 9.14 drEryk Gabinet dostępna – poznaj zalety aktualizowania

 • Profilaktyka 40+ – dodano automatyczne powiązanie wyników badań w formacie HL7CDA do zlecenia w Profilaktyce 40+.
 • Opieka koordynowana – wprowadzono oznaczenia dla pacjentów.

Po więcej informacji na temat wprowadzonych zmian zapraszamy poniżej.

Aktualizacja 9.14 dostępna – spis treści

 1. Obsługa nowej wersji komunikatu SWIAD
 2. Oznaczenia dla Pacjentów objętych OK
 3. Wysyłka zleceń na pobranie materiałów do badań w P40+ do laboratorium
 4. Walidacja sprawdzenia w P1 leków S, DZ, substancji psychotropowych
 5. Automatyczne powiązanie wyników badań (format HL7) do zlecenia w P40+
 6. Reguła sprawdzająca czy kod TERYT należy do najmn. jed. terytorialnej
 7. Techniczne/Inne

1. Dostosowano aplikację do obsługi nowej wersji komunikatu SWIAD 11.11.1 zgodnie z Zarządzeniem nr 164/2023/DI NFZ z dnia 10 listopada 2023r.

Wprowadzono nową wersję komunikatu SWIAD i P_SWI 11.1.1.

Dla świadczeń udzielonych od dnia 1.12.2023 na wizycie POZ wprowadzono zmianę walidacji podczas wprowadzania rozpoznań współistniejących na ich ilość. Na wizycie POZ można maksymalnie wybrać 5 rozpoznań współistniejących. W przypadku wyboru kolejnego rozpoznania współistniejącego system wyświetli komunikat:

2. Wprowadzono oznaczenia dla pacjentów objętych Opieką koordynowaną.

Wprowadzono oznaczenia dla pacjentów objętych Opieką koordynowaną  dla wszystkich użytkowników, w podmiocie z włączoną licencją na rozszerzoną obsługą opieki koordynowanej. System oznacza etapy realizacji pacjentów w opiece koordynowanej, dzięki temu możemy łatwiej koordynować pacjentów w opiece.

W konfiguracji „Kontrola pacjentów” dodaliśmy nową opcję: „Oznaczenia pacjentów objętych opieką koordynowaną” (domyślnie włączoną opcją).

Jeżeli opcja jest włączona pojawią się ikony etapu realizacji pacjentów objętych Opieką koordynowaną na widoku:

1. Wyszukiwania Pacjentów:

2. Na liście zarejestrowanych

3. W danych osobowych

4. W widoku wizyty POZ

Definicje kolorów:

Pacjent, który może zostać objęty OK na podstawie rozpoznań, który nigdy nie miał wykonanej porady wstępnej lub kompleksowej.

Pacjent miał wykonaną poradę wstępną w danym roku kalendarzowym.

Pacjent miał wykonaną poradę kompleksową (produkt 5.02.00.0000197).

Opisy w dymku:

Dla pacjenta, który nigdy nie miał wykonanej porady kompleksowej.

,,Może być objęty Opieką koordynowaną z zakresu: kardiologia, diabetologia, endokrynologia, pulmonologia, nefrologia”.

,,Wykonana porada wstępna w dniu XX.XX.XXXX” dotyczy bieżącego roku kalendarzowego.

W bieżącym roku kalendarzowym.

„Pacjent objęty opieką koordynowaną z zakresu: kardiologia, diabetologia, endokrynologia, pulmonologia, nefrologia. Data ostatniej porady kompleksowej XX.XX.XXXX”

Liczba porad edukacyjnych 3/6 – Data ostatniej: XX.XX.XXXX
Liczba porad dietetycznych 2/3″ – Data ostatniej: XX.XX.XXXX”

Jeżeli pacjent zielony (czyli objęty OK) miał poradę kompleksową w ubiegłym roku kalendarzowym, przyjmuje kolor niebieski z informacją ,,Może mieć ponownie wykonaną poradę kompleksową. Data ostatniej porady XX.XX.XXXX”.

3. Umożliwiono wysyłkę zleceń na pobranie materiałów do badań w Profilaktyce 40+ bezpośrednio do Laboratorium.

W sytuacji kiedy mamy nawiązaną współpracę z dowolnym laboratorium, ale placówka nie posiada punktu pobrań dodano możliwość wysłania zleceń na pobranie materiałów do badań bezpośrednio do laboratorium dla Profilaktyki 40+.

Jeżeli podmiot nie posiada Gabinetu zabiegowego W oknie profilaktyka 40+ dostępna jest opcja: „Wyślij do laboratorium„, która pozwala na wysyłkę zlecenia na pobranie materiałów do badań bezpośrednio do laboratorium, która zawiera wszystkie badania z okna Badania.

Jeżeli podmiot ma tylko 1 laboratorium bez punktu pobrań – wysyłka zlecenia następuje automatycznie.

Jeżeli podmiot ma więcej niż 1 laboratorium bez punktu pobrań – pojawi się okno z możliwością wyboru laboratorium.

4. Dodano walidację, czy zostało dokonane sprawdzenie w P1, wystawionych pacjentowi leków w kontekście leków S, DZ oraz substancji psychotropowych.

Ze względu na konieczność weryfikacji wystawionych wcześniej leków pacjentowi  w określonych przypadkach przed wystawieniem eRecepty, stworzona została dodatkowa walidacja przyspieszająca ten proces. W momencie użycia przycisku: Podpisz i wyślij do P1 system sprawdza, czy użytkownik uprzednio skorzystał z przycisku Weryfikacja wystawionych leków – tzw. lupka

… w przypadku eRecepty spełniającej następujące warunki:

 • uprawnienia refundacyjne S (65+), lub
 • uprawnienia refundacyjne Dz (do 18 r.ż.), lub
 • którakolwiek z pozycji na recepcie/receptach to środek odurzający grupy I-N lub II-N, substancję psychotropową grupy II-P, III-P lub IV-P lub prekursor kategorii 1.

Jeśli w ramach wizyty dokonano weryfikacji wystawionych leków – system umożliwi podpisanie i wysłanie do P1.

Jeśli w ramach wizyty nie nastąpiła weryfikacja wystawionych leków system automatycznie przekieruje i wyświetli okno Weryfikacja wystawionych leków pacjenta.

Aby zweryfikować listę wystawionych leków należy kliknąć „Wyszukaj

Po weryfikacji wystawionych leków, Klikamy „Zamknij”, a system wróci do widoku tworzenia eRecepty, z możliwością skorzystania z przycisku „Podpisz i wyślij do P1”.

5. Dodano automatyczne powiązanie wyników badań w formacie HL7 do zlecenia w Profilaktyce 40+.

Po odebraniu wyników badań, automatycznie wyniki badań zostaną dodane w oknie „Wynik badań” w danych pacjenta.

6. Dodano regułę sprawdzającą podczas wizyt psychiatrycznych, czy kod TERYT w adresie u pacjentów należy do najmniejszej jednostki terytorialnej.

Podczas rejestracji/zatwierdzenia wizyty na umowie dla wizyt psychiatrycznych, w przypadku kiedy pacjent w polu miejscowość w danych osobowych ma podaną jedną z wymienionych miejscowości : Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław.

Wyświetlony zostanie komunikat:

Przykładowo dla Pacjenta, który ma wybraną miejscowość Kraków w danych adresowych należy wybrać odpowiednio miejscowość z jej dzielnicą.

Szczegółowy TERYT uwzględniony został również w raporcie świadczeń dla poprawnego raportowania wizyt psychiatrycznych.

Techniczne/Inne

 1. Zaktualizowano statystykę „Kontrola badań w ramach budżetów powierzonych w POZ” o dodanie ścieżki nefrologicznej.
 2. Wyeliminowano problem z zapisywaniem zeskanowanych wyników badań obrazowych.
 3. Wyeliminowano problem z konfiguracją pieczęci w Wydrukach.
 4. Wyeliminowano problem z błędem podczas wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe.
 5. Zoptymalizowano odświeżanie listy użytkowników na widoku Administratora.
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”