Wróć
Aktualizacja 9.16 dostępna
Aktualizacja

Aktualizacja 9.16 – dostępna

Aktualizacja 9.16 drEryk Gabinet dostępna – poznaj zalety aktualizowania

Wprowadzono zmiany obowiązujące od 1.01.2024 r.:

 • dostosowano raporty LIOCZ i PWT,
 • zaktualizowano nowy słownik wyrobów medycznych,
 • wprowadzono nowy wzór karty zgonu,
 • rozszerzono funkcjonalność konsultacji dietetycznej umożliwiając realizację konsultacji dietetyka i lekarza w tym samym dniu.

Po więcej informacji na temat wprowadzonych zmian zapraszamy poniżej.

1. Wprowadzono nowy wzór karty zgonu obowiązujący od 1.01.2024 roku

Zmiany w Karcie zgonu dotyczą zakresu i sposobu przekazywania danych dla potrzeb urzędu stanu cywilnego oraz dla potrzeb statystyki publicznej.

Karta zgonu zawiera 3 części:

 • Część I przeznaczona do zarejestrowania zgonu
 • Część II przeznaczona dla administracji cmentarza
 • Część III przeznaczona dla potrzeb statystyki publicznej

Po wygenerowaniu karty zgonu można wydrukować lub wyeksportować potrzebne części karty zgonu.

Poniżej przykładowy wydruk dla danych testowych z części I karty zgonu:

2. Zaktualizowano nowy słownik wyrobów medycznych obowiązujący od 1.01.2024 roku

Nowy słownik wchodzi w życie wraz z dniem 1 stycznia 2024 r. i będzie dotyczył zleceń, które zostały wystawiono po tej dacie. Ponadto moduł zapewnia następujące funkcjonalności:

Funkcjonalności w widoku wystawienia zlecenia na wyroby medyczne – kopiowanie:

 • Dla zleceń na wyroby, które widnieją w sekcji „lista zleceń” funkcja kopiowania działa w następujący sposób:
  • przy wybraniu zlecenia z datą przed 1 stycznia 2024 r. po użyciu kopiuj system wyświetla komunikat „Uwaga”:

   Zmienił się słownik wyrobów medycznych i kody produktów. Przy kopiowaniu zlecenia zwróć uwagę na wprowadzany kod wyrobu oraz kryteria medyczne.”

Funkcjonalności w widoku wystawienia zlecenia na wyroby medyczne – kontynuacja:

 • Dla zleceń na wyroby, które widnieją w sekcji „lista zleceń” funkcja kontynuacji (Kontynuuj) działa w następujący sposób:
  • przy wybraniu zlecenia z datą przed 1 stycznia 2024 r. po użyciu kontynuuj system wyświetla komunikat „Uwaga”:

   ”Zmienił się słownik wyrobów medycznych. Dotychczasowe kody wyrobów uległy zmianie. Kontynuacja wybranego wyrobu jest niemożliwa. Proszę wygenerować nowe zlecenie.”

Funkcjonalność / okno „Powtórz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Dla zleceń z datą wystawienia wcześniejszą niż 1 stycznia 2024 r., w przypadku próby kontynuacji (przycisk kontynuuj) system wyświetla komunikat:

„Zmienił się słownik wyrobów medycznych. Próbujesz użyć kodu, który nie występuje już w słowniku wyrobów. Brak możliwości powtórzenia zlecenia.”

3. Dostosowano raporty LIOCZ i PWT tworzone od 1.01.2024 r. do najnowszej wersji

Podniesiono wersję komunikatu do 7.3.2 : oraz rozszerzono słownik „Komórki udzielające świadczeń dzieciom” o możliwość zdefiniowania przedziałów wiekowych dzieci, którym są udzielane świadczenia w tych komórkach.

Wybierając komórkę należy wskazać przedział wiekowy w których są udzielane świadczenia dzieciom w komórce dla dorosłych.

Informacja o dopuszczalnym wieku dzieci, dla których placówka realizuje świadczenia.

Powyżej opisywana zmiana dotyczy świadczeń rozpoczynających się w okresie sprawozdawczym styczeń 2024.

W przypadku wykonania raportu kolejek oczekujących bez wcześniej zaznaczonych przedziałów wiekowych pojawi się komunikat:

Po zatwierdzeniu komunikatu pojawi się okno gdzie należy wprowadzić brakujące przedziały wiekowe dla komórki, a następnie należy ponownie utworzyć raport.

4. Umożliwiono rozliczenie Świadczenia lekarza POZ- Program pilotażowy Sieci Kardiologicznej

Dla lekarzy POZ którzy zawarli umowę na pilotaż w sieci kardiologicznej przygotowano funkcjonalność pozwalającą wykonać raport dla świadczenia 5.01.00.0000158 „WYDANIE KARTY W RAMACH SIECI KARDIOLOGICZNEJ” dla produktu 18.0010.101.02 ŚWIADCZENIE LEKARZA POZ – PROGRAM PILOTAŻOWY SIECI KARDIOLOGICZNEJ. 

Aby dokonać takiego rozliczenia konieczne jest posiadanie stosownej umowy na programy pilotażowe (Umowa to rodzaj-swiadcz=”18″ (Programy pilotażowe”).

Stosowny produkt możemy wybrać w widoku wizyty POZ oraz z poziomu Wykazu przyjęć.

Natomiast możliwość utworzenia raportu , jest dostępna z zakładki “Świadczenia POZ”.

Dodatkowe informacje dot. Rozliczenia świadczenia:

 • Prawidłowa jednostka rozliczeniowa to punkt.
 • Dopuszczamy możliwość raportowania dwóch wizyt w ciągu 1 dnia z takim samym rozpoznaniem, ale znajdujących się na różnych umowach. Ponieważ świadczenia są realizowane na osobnych umowach nie ma możliwości połączenia ich w jedną wizytę zatem jeżeli nie mamy utworzonej dodatkowej wizyty konieczne jest jej rejestracja oraz realizacja lub wprowadzenie poprzez wykaz przyjęć.

5. Dodano rozpoznania ICD-10 do rozpoznań ZLK-1

Zaktualizowano listę chorób (J12.1, J20.5, J21.0, B97.4, U07.1) dla których pojawi się komunikat dla druku ZLK-1:

6. Umożliwiono konsultację dietetyka i lekarza w tym samym dniu

W wersji 9.16 umożliwiono Lekarzom oraz dietetykom wprowadzenia w tym samym dniu po 1 wizycie z tym samym rozpoznaniem. W przypadku wprowadzenia kolejnej, trzeciej wizyty program zaprezentuje następujący komunikat:

7. Poprawiono raportowanie z zakresu psychiatrii w raporcie SWIAD

8. Dodano uprawnienia dodatkowe dla świadczeń udzielanych na komórce rehabilitacji w ośrodku/oddziale dziennym

Rozszerzono zakres dodawania uprawnień dodatkowych do wizyty oraz umożliwienie ich raportowania w raporcie SWIAD:

 • 05.2300.021.02 REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM”
 • 05.2300.521.02 REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM Z ORZECZENIEM O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI”

Z pozycji wizyty obok wybranej komórki dodano możliwość zaznaczenia opcji Uprawnienia dodatkowe.

10. Poprawiono mechanizm wymuszenia zmiany hasła logowania.

Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”