Wróć
Aktualizacja 9.21 - dostępna
Aktualizacja

Aktualizacja 9.21 – dostępna

Aktualizacja 9.21 drEryk Gabinet dostępna – poznaj szczegóły

1. Usprawniono proces udostępniania dokumentacji medycznej przedstawicielowi ustawowemu

W oknie Informacja o udostępnieniu danych (dostępne z dwóch miejsc- Drukuj dokumentację medyczną i Drukuj dokumentacje fizjoterapeutyczną).

Dodaliśmy opcję: ,,Przedstawiciel ustawowy (np. Opiekun)”

 • Po wyborze tej opcji pojawi się okno: Wybór przedstawiciela ustawowego
  • Na liście pojawiają się dane przedstawicieli ustawowych:

Okno zawiera trzy kolumny:

 • Dane przedstawiciela ustawowego – wyświetlają się pakiet danych wybranego w kolejnym oknie pacjenta – imię, nazwisko i PESEL lub imię, nazwisko i adres
 • Rodzaj – zawiera informacje o specyficznym rodzaju przedstawiciela ustawowego,
 • Data wpisu – zawiera datę oznaczenia danej osoby jako przedstawiciel ustawowy:
  • w przypadku oznaczenia w kartotece – data oznaczenia w kartotece,
  • w przypadku wpisu jednorazowego w oknie wyboru przedstawiciela ustawowego – datę tego wpisu,
 • Okno „Dodawanie przedstawiciela ustawowego”:
 • do wyboru pozycja z listy rozwijalnej ” Rodzaj”, dostępne pozycje:
  • rodzic,
  • opiekun prawny,
  • inny przedstawiciel ustawowy
 • Pola nazwisko i imię, PESEL, adres i telefon – działanie tych pól analogiczne jak w przypadku okna: „Upoważnienia i oświadczenia” z zachowaniem zasady, że obowiązkowe do wprowadzenia jest imię i nazwisko oraz PESEL zamiennie lub łącznie z adresem zamieszkania (to znaczy może być wypełnione: imię i nazwisko, PESEL lub imię i nazwisko, adres lub imię i nazwisko, PESEL, adres.
 • Dane dodane w powyższym oknie nie skutkują wpisaniem pacjenta do kartoteki.
 • Dodatkowo, w oknie Informacja o udostępnieniu danych, w opcji „Podstawa udostępnienia” do listy rozwijalnej dodana została pozycja : Art. 26 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • Pole opisowe dostępne jest dostępne dla każdej wybranej pozycji z listy podstawy udostępniania.

2. Do wydruku zaleceń dodano informację o wystawionym eZLA

Do wydruku zaleceń (Zalecenia oraz Zalecenia i leki stałe) dodano informacje o wystawionym podczas wizyty eZLA.

Informację dodaliśmy na dole zaleceń.

3. Dodano nowe grupy zawodowe oraz obsługę uprawnienia dodatkowego dla osoby ze świadczeniem kompensacyjnym

Zgodnie z projektem wprowadzono zmiany co skutkowało rozszerzeniem listy grup zawodowych o dodatkowe grupy: 

 • pedagog
 • psychoterapeuta dzieci i młodzieży

Nowe uprawnienie „Osoba ze świadczeniem kompensacyjnym” – osoba z takim uprawnieniem ma prawo do świadczeń poza kolejnością. Kod: 47C15

Nowy rodzaj dokumentu ,,Zaświadczenie potwierdzającego następstwa zdrowotne” automatycznie zostaje wybrane gdy wybrano uprawnienie „Osoba ze świadczeniem kompensacyjnym”.

4. Wyeliminowano problem z aktualizacją danych użytkowników w przypadku gdy certyfikat stracił ważność

5. Usprawniono wybór pozycji słownikowych w formularzu IPOM

W formularzu IPOM, dla sekcji Inne zalecenia i postępowanie niefarmakologiczne oraz w słowniku Informacje dodatkowe, drEryk będzie pamiętać wybór użytkownika po ponownym wejściu do słownika.

Raz wybrane pola wyboru będą stale zaznaczone przy ponownym wyborze ze słownika.

6. Wyeliminowano problem z wejściem do panelu porad kardiologicznych w panelu koordynatora

7. Poprawiono filtrowanie statusu zlecenia w płatnościach pacjenta

Poprawiono algorytm filtrowania dla statusu zlecenia w module usług prywatnych.

8. Poprawiono import wyników badań z pliku

9. Poprawiono tworzenie statystyk w Module statystyk

10. Dodano możliwość wyłączenia algorytmu, który wiąże typ wizyty z rozpoznaniem

Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”