Wróć
Aktualizacja 9.22 dostępna
Aktualizacja

Aktualizacja 9.22 – dostępna

Spis treści:

 1. Określenie czasu trwania kuracji dla recept rocznych
 2. Podgląd listy pacjentów z wielochorobowością objętych rozliczeniem
 3. Dodano dodatkowe pola dla danych kontaktowych pacjenta
 4. Wybór kilku rozpoznań dla skierowania do pracowni diagnostycznej
 5. Możliwość oznaczenia opcji „brak czynników ryzyka”
 6. Usprawniono pobieranie danych o personelu karty IPOM
 7. Techniczne/Inne

Aktualizacja 9.22 drEryk Gabinet dostępna – poznaj szczegóły

1. Dodano możliwość określenia czasu trwania kuracji dla recept rocznych

W oknie wystawiania recept, wprowadzono możliwość określenia okresu dawkowania dla leków.

Dodaliśmy pole „Czas trwania kuracji” – ręczne wprowadzenie ilości dni, podczas których ma być stosowany lek.

Czas trwania kuracji wyznaczy się automatycznie w momencie gdy jest to możliwe.

Automatycznie zostanie wypełnione pole w przypadku gdy na podstawie dawkowania, program wyliczy liczbę dni na ile wystarczy leku.

W przypadku braku określonego okresu dawkowania (Czasu trwania kuracji) dla recept rocznych, wyświetlony zostanie komunikat o konieczności uzupełnienia tej informacji.

Program automatycznie podpowiada również jednostkę leku.

Jeżeli wystawiony lek posiada więcej niż jedną jednostkę miary, należy ręcznie wpisać jednostkę miary leku:

W przypadku braku możliwości automatycznego określenia czasu trwania kuracji dla leków wystawionych na 365 dni, należy ręcznie uzupełnić czas trwania kuracji.

2. Dodano możliwość podglądu listy pacjentów z wielochorobowością objętych rozliczeniem

Do okna Raporty w zakładce Deklaracje, wprowadzono możliwość podglądu, za które deklaracje pacjentów objętych wielochorobością NFZ zapłacił.

Po imporcie raportu zwrotnego dla deklaracji POZ, wybierając w kolumnie „Rozliczenie” kolejno „zarządzanie” wyświetli się okno prezentujące informację o pacjentach objętych rozliczeniami w ramach wielochorobowości, dla produktu “01.0010.124.11″ nazwa=ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ- OPIEKA NAD PACJENTEM Z WIELOCHOROBOWOŚCIĄ”.

Okno prezentuje pacjentów rozdzielonych według rozliczonej grupy dziedzinowej.

Przycisk „kopiuj”, powoduje skopiowanie całej zawartości okna do schowka.

Przycisk „Zapisz do pliku” daje możliwość zapisania danych w pliku w dowolnym miejscu.

Jeżeli w zwrotce nie ma uwzględnionego powyższego produktu – po kliknięciu na “Zarzadzanie” pojawi się komunikat  “Brak w rozliczeniu deklaracji dla pacjentów z wielochorobowością”.

3. Dodano dodatkowe pola dla danych kontaktowych pacjenta

W oknie „Dane osobowe” pojawiła się dodatkowa sekcja Dane kontaktowe.

Nastąpiła modyfikacja dla pól, numer telefonu oraz e-mail dodatkowo dodaliśmy pole na numer telefonu stacjonarnego.

Dotychczasowe dane z pola Telefon dla Adresu zamieszkania oraz zameldowania przenieśliśmy do pól Telefon komórkowy oraz Telefon stacjonarny.

Informacje o numerze telefonu widnieje na wydruku danych osobowych

Deklaracji POZ

oraz skierowaniu do szpitala.

4. Dodano możliwość wybrania kilku rozpoznań dla skierowania do pracowni diagnostycznej

Wystawiając eSkierowania do pracowni diagnostycznej, istnieje możliwość wskazania więcej ICD10 na jednym skierowaniu.

Umożliwiono sortowanie ICD10 używając przycisków bocznych w polu „Kody ICD10”:

Prezentowana kolejność przedstawia się następująco:

 1. ICD10 główne
 2. ICD10 dodatkowe
 3. ICD10 dodatkowe

Kolejność ICD10 widoczna na wydruku eSkierowania:

Dodane ICD10 z poziomu wystawiania eSkierowania, ICD10 zostaną automatycznie dopisane do wizyty na której wystawiane jest eSkierowanie.

5. Do zakładki „Czynniki ryzyka” dodano możliwość oznaczenia opcji „brak czynników ryzyka”

Zakładka „czynniki ryzyka” gdzie mamy możliwość oznaczenia „brak czynników ryzyka”:

Informacja zapisana z datą wprowadzenia tego oznaczenia:

W przypadku wcześniej wybranego „braku czynników ryzyka”, jeśli wprowadzona inna dana spowoduje wystąpienie czynności ryzyka np. w danych antropometrycznych wskazująca na otyłość, informacja zostanie zmieniona na czynnik ryzyka „Odżywianie i otyłość”.

6. Usprawniono pobieranie danych o personelu karty IPOM w panelu koordynatora

W panelu koordynatora, w kolumnie „Personel karty IPOM” zostało ujednolicone wyświetlanie wystawcy IPOM, dla ścieżki Kardiologicznej.

Techniczne/Inne

 1. Umożliwiono tworzenie faktur/korekt dla pozycji niewystępujących w bazie danych.
 2. Umożliwiono zliczanie danych do sprawozdania ZD3 w gabinetach prywatnych.
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”