Wróć
Aktualizacja 9.23 - dostępna
Aktualizacja

Aktualizacja 9.23 – dostępna

Aktualizacja 9.23 drEryk Gabinet dostępna – poznaj szczegóły

1. Wprowadzono zmiany w formularzu i dodano możliwość elektronicznej wysyłki formularza ZLK-1.

Gdy na wizycie lekarskiej zostanie rozpoznana choroba zakaźna, użytkownik zostanie poinformowany komunikatem.

… lub:

Po wybraniu przycisku „TAK” użytkownik zostanie przeniesiony do Formularza SANEPID.

Dane podstawowe

 1. Należy wskazać Podejrzenie lub Rozpoznanie choroby zakaźnej.
 2. Kod ICD10 – możliwość wyboru jednego z rozpoznań wskazanych na bieżącej wizycie.
 3. Pole data zachorowania/wystąpienie objawów prezentowana data będzie datą wizyty na której zostaje wystawiany druk.
 4. Dodano pola e-mail oraz telefon pacjenta – mogą zostać przekazane po oznaczeniu „Zgoda na przekazanie danych kontaktowych”.

Inne informacje

 1. Podstawa rozpoznania/podejrzenia. Oznaczenie jednego lub kilku pól, umożliwi uzupełnienie treści opisowej.
 2. Szczepienia – jeśli wskazano „TAK” należy uzupełnić kolejne pola.
 3. Dalsze leczenie
  • „Skierowanie do szpitala” – dostępny słownik szpitali

Na dole formularza dodano przycisk „Wyślij do P1” który pozwoli na przesłanie ZLK-1 w wersji elektronicznej. W celu poprawnego wysłania i późniejszego wydrukowania formularza, należy zachować kolejność, najpierw wysłać formularz, później wydrukować.

Ważne – jeśli użytkownik zdecyduje się wydrukować formularz bez wcześniejszego wysłania go, nie będzie możliwości wysłania formularza w wersji elektronicznej.

Naciśnięcie przycisku „Wyślij” spowoduje przekazanie zgłoszenia do systemu P1.

Usuwanie formularza w wersji elektronicznej nie jest możliwe z powodu braku funkcji w systemie P1.

2. Dodano oznaczenie polskich leków z nowej listy leków refundowanych.

W nawiązaniu do komunikatu NFZ:

Komunikat w sprawie prawidłowego sposobu obliczania odpłatności pacjenta posiadającego uprawnienie dodatkowe dla leków z wykazu G1 lub G2 obwieszczenia Ministra Zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, zgodnie z stanowiskiem Ministra Zdrowia, że obniżenie odpłatności, o której mowa w art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych jest także stosowane do obliczania odpłatności dla pacjentów posiadających uprawnienia dodatkowe, np. „ZK”, „IW” czy „PO” opisanych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W takiej sytuacji różnicę między ceną detaliczną produktu a wysokością limitu finansowania obniżono odpowiednio o 10% albo 15% dla leków z wykazu G1 albo G2 publikowanych w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Do widoku listy leków, dodano kolumnę “Polski lek”

W kolumnie prezentujemy wartość “G.1 -10%” lub “G.2 -15%” dla leków znajdujących się w wykazie na poszczególnych listach.

3. Dodano słownik jednostek dawkowania do wykorzystania przy wystawianiu recept.

Domyślnie podpowiadana jest jednostka dawkowania zgodna z RPL dla danego opakowania leku. Ma to ogromne znaczenie w przypadku wystawiania recept rocznych. Użytkownik ma możliwość zmiany wskazanej jednostki dawkowania na inną, ale taka recepta roczna może nie zostać przyjęta przez P1. W przypadku recept zwykłych lekarz może wybrać dowolną jednostkę.

4. Usprawniono uzupełnianie Czasu trwania kuracji dla recept rocznych wystawianych z  leków przewlekłych.

Dla leków przewlekłych, dodawanych na receptę, szablonów, historycznych leków automatycznie uzupełnia się czas trwania kuracji zgodny z polem “Liczba dni na ile starczy leku” jeżeli jest dostępna.

5. Dodano możliwość ponownej edycji danych wywiadu i badania fizykalnego dla wy raportowanej wizyty.

Po wyszukaniu wizyty na liście zarejestrowanych pacjentów i zaznaczeniu jej oraz kliknięciu w „Otwórz ponownie”.

Pojawia nam się okno z komunikatem:

„Otwierana wizyta została wyraportowana. Możliwe do edycji są tylko dane, które nie mają wpływu na rozliczenia. Proszę podać przyczynę ponownego otwierania wizyty.”

W sekcji „Dane wizyty” zawarta jest treść Wywiadu i Badania fizykalnego z wizyty. Możliwa do zmiany jak również w oknie można korzystać z szablonów wizyty.

Po kliknięciu:

Zatwierdź – zatwierdzamy nową wersję wizyty (bez wysyłki ZM). z nowymi danymi dla pól Wywiad i Badanie fizykalne.

Anuluj – wracamy do widoku zarejestrowanych pacjentów

Wizyta posiada cały czas ten sam identyfikator.

Dodaliśmy również okno „Otwórz ponownie” z Historii wizyt pacjenta.

Opcja dostępna tylko dla autora wizyty po zaznaczeniu wizyty i kliknięciu „Otwórz ponownie” pojawi nam się okno jak j.w. z dostępnymi opcjami.

6. Zwiększono ilość znaków możliwych do wprowadzenia w polu Wywiad i Badanie fizykalne.

Zwiększenie limitu znaków z 3000 do 5000.

7. Usprawniono mechanizm wyszukiwania poradni i oddziałów.

Umożliwiono wyszukiwanie oddziałów i poradni w liście rozwijanej, poprzez wpisywanie tekstu. Dotyczy miejsc: Konsultacje medyczne, Hospitalizacje, Inne.

8. Dodano badania alergologiczne.

 • Panel alergenów wziewnych: 10 punktowy Pyłek brzozy brodawkowej (t03), Pyłek olszyny szarej (t02), Pyłek leszczyny (t04),Tymotka łąkowa (g06), Pyłek żyta (g12), Płek bylicy (w06), D. pteronyssinus (d01), D. farinae (d02), Naskórek psa (e02/e05), Nakórek kota (e01), Alternaria alternata (m06),CCD. L91 (skrót PN10WZ materiał surowica).
 • Panel alergenów pokarmowych: 10 punktowy Orzech laskowy (f17), Orzech ziemny (f13), Mleko (f02), Białko jaja kurzego (f01), Żółtko jaja kurzego (f75), Marchew (f31), Dorsz (f03), Krewetka (f24), Jabłko (f49),Soja (f14), Mąka pszenna (f04), CCD. L91 (skrót PN10PK Krew żylna).

9. Wprowadzono zmiany dla okna wywiadu poszerzonego.

Dla wprowadzania wywiadów pierwszorazowych, z bardzo dużym zakresem informacji tj. poważne i przebyte choroby, pobyt w szpitalu, zabiegi chirurgiczne, badaniami itd.  utworzony został specjalny wywiad poszerzony.

Wywiad poszerzony pozwala na wprowadzenie znacznie większej ilości znaków.

W dodatkowym oknie wywiadu można:

 • Pobrać aktualnie uzupełniony wywiad z bieżącej wizyty.
 • Otworzyć wcześniej stworzony szablon dla pola wywiad.
 • Stworzyć szablon opisu dla pola wywiad.

10. Usprawniono sposób prezentacji danych osobowych w Wykazie przyjęć.

11. Poprawiono widoczność numerów telefonów w zbiorczych widokach.

Wyświetlanie numerów telefonów komórkowych i stacjonarnych na listach

 • Dane dla nowych kolumn będą zaciągać się odpowiednio z pól w kartotece pacjenta Telefon komórkowy i Telefon stacjonarny
 • W przypadku, gdy w polu w kartotece występuje więcej niż jeden nr telefonu – w nowych kolumnach prezentujemy wszystkie, po przecinku.
 • Jeśli w kartotece nie ma telefonów – pola dla nowych kolumn pozostają puste

Wyszukiwanie pacjenta

Lista zarejestrowanych pacjentów

Harmonogram przyjęć

Zmiany wprowadzono w oknach również dla:

 • Pacjenci z nieaktualnym peselem
 • Szczepienia
 • Opieka koordynowana
 • Powiadom o szczepieniu
 • Porady edukacyjne, Porady dietetyczne, Diagnostyka kardiologiczna, Diagnostyka diabetologiczna, Diagnostyka endokrynologiczna, Diagnostyka pulmonologiczna, Diagnostyka nefrologiczna
 • Pakiety i płatności pacjenta

Moduł statystyk

 • Statystyka – Monitorowanie problemów przewlekłych
 • Statystyka – Pacjenci – Osoby przyjęte spoza list aktywnych POZ
 • Statystyka – Profilaktyka CHUK
 • Statystyka – Statystyka – rozpoznań
 • Statystyka – Statystyka – szczepień
 • Statystyka – Pacjenci – karta opieki
 • Statystyka – Deklaracje – widok zaawansowany

12. Usprawniono uzupełnianie dat w formularzach.

13. Wyeliminowano problem podczas automatycznego wylogowania użytkownika z wizyty.

14. Przywrócono możliwość wystawiania recept rocznych na wyroby medyczne i środki diagnostyczne.

Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”