Wróć
Aktualizacja 9.27
Aktualizacja

Aktualizacja 9.27 – dostępna

Aktualizacja 9.27 drEryk Gabinet dostępna – poznaj szczegóły

Po więcej informacji na temat wprowadzonych zmian zapraszamy poniżej.

Lista wprowadzonych zmian w najnowszej wersji drEryk Gabinet.

 1. Usprawniono proces importu pacjentów z pliku deklaracji.

Z poziomu Administratora systemu po przejściu do widoku: Pacjenci>Dane pacjentów>Importuj, wprowadzono nowy, zbiorczy widok zarządzania importowanych pacjentów i deklaracji z pliku raportu deklaracji.

Okno wywoływanie z poziomu Administratora >Pacjenci> Dane pacjentów>Importuj

Po wskazaniu raportu deklaracji zapisanego na dysku, następuje mapowanie danych.

W nowym oknie „Import deklaracji”, administrator widzi zawartość importowanego pliku jako wynik porównania danych z bazą i ma możliwość zbiorczego zarządzania podobnymi rekordami.

Okno zostało podzielone na dwie sekcje:

 1. Sekcja: Import deklaracji:

W sekcji prezentowa jest zawartość importowanego pliku w podziale na kolumny :
 

 • Pacjent (Imię i nazwisko pacjenta)
 • Identyfikator
 • Data urodzenia
 • Adres
 • Typ deklaracji: Lekarz, Pielęgniarka, Położna, Pielęgniarka szkolna
 • Data złożenia deklaracji
 • Personel: Imię i nazwisko personelu, do którego jest deklaracja
 • Komórka – Kod techniczny komórki i Nazwa komórki, do której jest złożona deklaracja z kodem res VII
 • Status danych (wynik porównania danych z bazą)
 • Nowy (pacjent, którego nie ma w Naszej bazie) – domyślna akcja ustawiona jest na „Importuj” gdy posiadamy wszystkie niezbędne informacje potrzebne do importu.
 • Brak różnic (pacjent występuje już w Naszej bazie i dane zawarte w pliku importu są takie same) – domyślna akcja dla takich deklaracji jest ustawiona na „Pomiń”.
 • Występują różnice (Pacjent występuje już w Naszej bazie danych, ale istnieją różnice pomiędzy plikiem importu a danymi w bazie pod względem danych osobowych, adresu, deklaracji) – domyślna akcja „Nadpisz”. Możliwa do zmiany.
 • Inny identyfikator (Pacjent występuje już w Naszej bazie danych: posiada takie samo imię, nazwisko i datę urodzenia co w importowanym pliku, ale typ i numer identyfikacyjny jest różny)
 • Błąd

W przypadku pacjentów, dla których występują różnice lub inny identyfikator, użytkownik może po dwukrotnym kliknięciu na wiersz z pacjentem – podejrzeć informacje o występujących różnicach oraz dokonać odpowiedniego wyboru akcji, która ma zostać wykonana.

Użytkownik może także dowolnie filtrować listę deklaracji za pomocą dodanych filtrów.

Dostępne filtry:

 • Typ identyfikatora
 • Typ deklaracji
 • Miejscowość (TERYT)
 • Personel
 • Komórka
 • Status danych

Możliwe do wykonania są następujące akcje:

Importuj – domyślnie oznaczona dla nowych deklaracji, dla których nie występują problemyz importem.

Nadpisz – nadpisuje dane zawarte w Naszej bazie – danymi z pliku importu

Pomiń – domyślnie oznaczona dla deklaracji, które posiadamy w bazie i nie występują dla nich żadne różnice.

 • Istnieje możliwość zbiorczego oznaczenia dostępnej akcji po kliknięciu w nagłówek kolumny.
 • Sekcja: Opis powstałych problemów podczas importu/Informacje

W sekcji prezentowane są wszystkie problemy oraz informacje, które pojawiły się podczas porównywania danych z pliku wraz z szybkim przekierowaniem do wykonania określonej akcji.

Aby ułatwić przeglądanie problematycznych pozycji, dodaliśmy wspólne oznaczenie dla pacjenta w obu sekcjach.

Umożliwiamy usuniecie powstałego problemu poprzez dwukrotne klikniecie w kolumnie „Akcja” następujących problemów:

 • Nie znaleziono szkoły o podanym numerze REGON
 • Nie znaleziono komórki przypisanej do zadeklowanego personelu z pliku.
 • Miejscowość pacjenta nie została znaleziona (jeżeli w pliku występuje wiele rekordów posiadających problem z tą samą miejscowością, wyboru należy dokonać tylko raz. Automatycznie zostanie zaktualizowana miejscowość u wszystkich pacjentów).
 • Znaleziono wiele miejscowości o takiej samej nazwie
 • Brak typu i numeru identyfikatora pacjenta

Możliwe do wykonania zbiorczo akcje:

 • Importuj – po kliknięciu w buton „Importuj” importowane są wszystkie pozycje, dla których nie występują problemy. Pozycje znikają z prezentowanych sekcji.
   Dostępny jest także licznik z informacją o ilości deklaracji w pliku, ilości obsłużonych oraz ilości pozostałych deklaracji do obsłużenia.
 • Zamknij – po kliknięciu „Zamknij” w sytuacji, gdy nie są zaimportowane wszystkie deklaracje z pliku otrzymamy komunikat.
 • Przerwanie procesu importu nie będzie miało wpływu na deklaracje już zaimportowane.

W przypadku zakończenia otrzymujemy okno z podsumowaniem

2. Dodano możliwość wprowadzenia Informacji dla pacjenta dla wystawianej recepty.

W oknie wystawienia eRecepty w elemencie dane do recepty oraz podczas zmiany dawkowania leku pojawiła się dodatkowa opcja, która umożliwia wpisanie Informacji dla pacjenta. W polu można wprowadzić dane ręcznie lub skorzystać ze słownika, który będzie automatycznie zasilany poprzednio wprowadzonymi informacjami dla leku określanymi przez zalogowanego lekarza. Pole to jest nieobowiązkowe.

Dotyczy to zarówno recept rocznych jak i zwykłych.

Informacja ta zostanie uwzględniona na wydruku dokumentu dla pacjenta. Zarówno dla recept rocznych i zwykłych.

3. Dodano możliwość wyłączenia komunikatów dotyczących systemu P1.

Wprowadzano dodatkową opcję w funkcjonalności Komunikaty, która pozwala wyłączyć komunikaty informujące o połączeniu z P1.

Po zaznaczeniu wspomnianej opcji użytkownik otrzyma jedynie komunikaty wysyłane przez Administratora w placówce, w przypadku awarii i braku połączenia z P1 nie otrzyma on takiego komunikatu.

Użytkownik w dowolnym momencie może zmienić ustawienia komunikatów i wrócić do poprzedniej opcji – wyświetlania komunikatów informujących o połączeniu z P1.

Opcja ta dostępna jest również z poziomu Administratora, który również jako użytkownik korzysta z komunikatów dostępnych w systemie.

4. Do danych medycznych pacjenta dodano nową zakładkę „Wystawione zaświadczenia”.

Aby ułatwić wyszukiwanie danych dotyczących wystawionych zaświadczeń dla pacjenta w danych medycznych została dodana nowa zakładka informująca ze wszystkimi szczegółami o wystawionych zaświadczeniach.

Znajdziemy tu informację o takich dokumentach jak:

 • Zaświadczenia lekarskie
 • Zaświadczenia dla ZUS/KRUS
 • Zaświadczenie przez zabiegiem
 • Oświadczenie dotyczące kształcenia, zawodu
 • Odmowa pacjenta

Z poziomu zakładki wystawione zaświadczenia możemy po dwukrotnym kliknięciu podejrzeć dokument lub w razie potrzeby ponownie wydrukować.  

5. Usprawniono sposób podglądu informacji o edokumencie dla druków eZWM.

Dla dokumentów „eZlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne” w przypadku, kiedy podglądu dokonuje osoba nie będąca autorem dokumentu wyświetlany jest podgląd Informacja o eDokumencie, który można wydrukować dla pacjenta.

W sytuacji, kiedy podgląd realizowany jest przez autora dokumentu system odpytuje o stan dokumentu przekazywany od systemu P1. Zmiana ta dotyczy zarówno podglądu w repozytorium jak i zakładki w danych medycznych.

6. Dodano możliwość usunięcia niewykonanej procedury w Profilaktyce 40+.

Opcja usunięcia niewykonanej procedury,  na którą pacjent posiadał eSkierowanie, dla której nie posiadamy wyniku badania  jest aktywna i możliwa do oznaczenia.

7. Rozszerzono pole „Numer kartoteki”.

Pole Numer kartoteki znajdujące się w danych osobowych pacjenta zostało rozszerzone, tak aby pomieścić 50 znaków. Ze względu na wprowadzona ilość pole numer kartoteki został przeniesiony poniżej danych identyfikujących pacjenta.

Zmiana maksymalnej długości numeru kartoteki nie dotyczy typów identyfikatora: NN i NW, gdzie limit znaków pola wynosi maksymalnie 30 znaków.

Techniczne / inne

 1. Dodano mechanizm zmiany komórek dla świadczeń pielęgniarek w opiece nocnej.
 2. Rozdzielono kolumny dotyczące pacjenta podczas eksportu wykazu przyjęć do excella.
 3. Zablokowano możliwość wgrania nieważnego certyfikatu ZUS.
 4. Poprawiono filtrowanie dat w historii wizyt.
 5. Poprawiono informację o zgodzie na przekazanie danych kontaktowych dla druku ZLK-2.
 6. Poprawiono skalowanie dla widoku recept robionych.
 7. Poprawiono sposób wyliczania liczby osób skreślonych z powodu wykonania świadczenia do raportu LIOCZ, po przyśpieszeniu terminu wizyty.
 8. Poprawiono nazwy druków ZLK w historii wizyt.
 9. Zaktualizowano kod świadczenia dla psychiatrycznych świadczeń dziennych.

Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”