Wróć

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. Zarząd spółki działającej pod firmą drEryk S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Księdza Józefa Tischnera 8, 30-421 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000636731, uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy spółki drEryk S.A. z siedzibą w Krakowie, na dzień 22 czerwca 2023 roku, o godzinie 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, przy ul. Tadeusza Czackiego 19 lok.1.

Bartosz Kasza
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”