Wróć

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. Zarząd spółki działającej pod firmą drEryk S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000636731, uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy spółki drEryk S.A. z siedzibą w Krakowie na dzień 28 września 2020 roku godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie na ul. Karowej 31A.
Zespół drEryk
Autor:
Strona korzysta z plików cookies Kontynuując przeglądanie naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.
W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki.