Wróć

Aktualizacja 9.26

1. Do danych medycznych pacjenta dodano nową zakładkę „Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne”.

Do danych medycznych wprowadzono nową zakładkę „Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

W zakładce prezentowane są wszystkie wystawione zlecenia na wyroby medyczne 

W pierwszej kolumnie dostępna jest nowa ikona „NFZ” , która informuje o tym że zlecenie jest elektronicznie przesłane na portal NFZ. 

Zielony kolor oznacza, że otrzymaliśmy pozytywny wynik weryfikacji wystawionego zlecenia. 

Czerwony kolor ikony oznacza, że otrzymaliśmy negatywny wynik weryfikacji zlecenia. 

Po kliknięciu na ikonę „NFZ” pokazujemy potwierdzenie otrzymane z NFZ z kodem odbioru. 

Pozostałe kolumny :  

„Data” : data wystawienia zlecenia 

„Rodzaj”: kod + nazwa wyrobu aktualnego na dzień wystawienia 

„Sztuk” : Liczba sztuk 

„Okres (w miesiącach)” : dla comiesięcznych , dla pozostałych puste 

„Personel (Imię, nazwisko, npwz)” – lekarza/pielęgniarki wystawiającego zlecenie 

„Kod odbioru” – tylko dla zleceń elektronicznych.  

Dostępne opcje : 

Podgląd –  po kliknięciu w ikonę podglądu wystawionego dokumentu prezentowany jest :  

Dla zleceń papierowych: wydruk dokumentu  

Dla zleceń elektronicznych : prezentacja  dokumentu elektronicznego w HL7 CDA. 

2. Dodano statystykę zgłoszeń ZLK.

Dodano nową statystykę wystawionych druków ZLK :  Personel – zgłoszenia ZLK

Statystyka umożliwia przegląd według typów druków (papierowe/elektroniczne zgłoszenie) oraz rodzajów wystawionych zgłoszeń. 

3. Ograniczono wykaz prezentowanych  pacjentów w Panelu koordynatora do zakresu realizowanych ścieżek w panelu opieki koordynowanej.

Na podstawie zdefiniowanych zakresów w zakładce System>Zakres opieki koordynowanej , prezentowani będą wyłącznie pacjenci, kwalifikujący się objęcia opieką z włączonych w konfiguracji zakresów.  

4. Rozszerzono zakres danych prezentowanych w panelu bocznym Historii wizyt.

Do historii wizyt w panelu bocznym, dodano :

  • Możliwość wyboru wizyt własnych i innych lekarzy. Dodaliśmy pole wyboru „Tylko własne” . Domyślnie oznaczony. Po odznaczeniu lekarz widzi też wizyty innych lekarzy zrealizowane w wybranej podczas wizyty komórce.

  • Informację o wystawionych drukach i kodach odbioru dla druków elektronicznych – analogicznie jak w górnej historii wizyt w wersji podstawowej  (bez rozwijania pełnych treści druków), została dodana informacja o dokumentach wystawianych podczas wizyt z podstawową informacją z wystawionego druku.

  • Możliwość podglądu większej ilości wizyt niż ostatnich 5 (ładuj kolejne – analogicznie jak w historii zleceń, po „zjechaniu” suwakiem w dół – ładują się starsze wizyty spełniające kryteria.

5. Rozszerzono zakres podstawowych  danych prezentowanych w górnej historii wizyt (bez rozwijania treści druków)

Widoczna będzie informacja o wystawionym druku, z podstawowymi  informacjami. Po kliknięciu „Rozwiń treść wystawionych druków” ukazuje nam się pełna informacja

Techniczne / inne

1. Wprowadzono zmiany w zakresie pobierania załączników w module wymiany danych z laboratorium.

2. Zoptymalizowano wyświetlanie informacji w zakładce „Inne” w danych medycznych.

3. Uwzględniono automatyczne zaczytywane wyników badań do realizowanej Profilaktyki 40+, wysyłanej bezpośrednio do Laboratorium.

4. Zoptymalizowano odświeżanie informacji o instytucji na widoku wyszukiwania pacjenta.

Zespół drEryk
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”