Wróć

E-skierowanie na ASDK – dlaczego nie mogę wystawić?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej e-skierowanie na ASDK dotyczy:
  1. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych,
  2. Leczenie szpitalne w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
  3. Badania medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne,
  4. Badania rezonansu magnetycznego, badania endoskopowe przewodu pokarmowego oraz badania echokardiograficzne płodu finansowane ze środków publicznych.
Jeżeli podczas wystawiania e-skierowania na ASDK pojawi się komunikat: „Wskazane badania: xxxxxxx nie należą do katalogu ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych (ASDK). Zatem należy wypisać skierowanie papierowe” należy postępować zgodnie z zaleceniami. Reasumując, informacja ta jest zgodna ze stanem faktycznym oraz zasadami wystawiania e-skierowań. W związku z tym wystawienie e-skierowania na świadczenia ASDK jest możliwe dla wybranych rodzajów świadczeń.
Zespół drEryk
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”