Wróć

EDM – rodzaje dokumentów

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) – są to dokumenty wytworzone w postaci elektronicznej, podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego, lub podpisu osobistego z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych, dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 1. eRecepty;
 2. eSkierowania wystawione na:
  • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych (z wyłączeniem porady specjalistycznej z zakresu logopedii);
  • leczenie szpitalne w placówce, która zawarła umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
  • rehabilitację leczniczą u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (od 1.01.2022 r.)
  • na następujące badania:
   • echokardiograficzne badanie płodu finansowane ze środków publicznych;
   • endoskopowe badanie przewodu pokarmowego finansowane ze środków publicznych;
   • badanie medycyny nuklearnej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne;
   • rezonans magnetyczny finansowany ze środków publicznych;
   • badanie tomografii komputerowej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne;
 3. Dokumenty określone w innych przepisach – czyli:
  • Karta informacyjna z leczenia szpitalnego;
  • Karta odmowy przyjęcia do szpitala;
  • Informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego;
  • Wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem;
  • Opis badań diagnostycznych, innych niż wskazane w punkcie wyżej;
 4. Zlecenia na zaopatrzenie i zlecenia naprawy (od 1.01.2022 r.)
 5. Karta szczepień
Bartosz Kasza
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”