Wróć
Na czasie z prawem #3 - lekarka czytająca aktualności
Artykuł

Na czasie z prawem #3 – #SzczepimyRazem, wynagrodzenia

Na czasie z prawem #3 – najświeższe informacje i wiadomości z zakresu prawa medycznego w drEryk

Obecna rzeczywistość wymaga od nas wszystkich bieżącego i uważnego śledzenia dynamicznie zmieniającej się sytuacji w sektorze Ochrony Zdrowia. Dlatego też, już teraz serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami z zakresu prawa medycznego i prac resortowych w nowej odsłonie aktualności drEryk: Na czasie z prawem #3!

Zachęcamy do śledzenia zmian wraz z drEryk Gabinet – dzięki temu będziesz na bieżąco ze wszystkimi nowościami!

Z poniższego artykułu dowiesz się między innymi o aplikacji #SzczepimyRazem (będącej częścią Narodowego Planu Szczepień), a także o pracach legislacyjnych Ministerstwa Zdrowia związanych z podnoszeniem minimalnych wynagrodzeń w sektorze Ochrony Zdrowia.

Aplikacja #SzczepimyRazem jako część Narodowego Programu Szczepień. Szczepienia przeciw COVID-19 w drEryk Gabinet

Ministerstwo Zdrowia w ostatnich tygodniach uruchomiło aplikację #SzczepimyRazem. Aplikacja ta umożliwia osobom uprawnionym do kwalifikowania i wykonywania szczepień podjęcie współpracy z placówkami i punktami szczepień. Rozwiązanie dedykowane jest również Mobilnym Jednostkom Szczepień (MJS), które za jego pośrednictwem mogą nawiązywać kontakt i współpracę z punktami szczepień.

W ramach aplikacji #SzczepimyRazem punkty szczepień mogą także zamieszczać informacje o poszukiwaniu Personelu Medycznego. Ogłoszenia mogą zawierać lokalizację, przedziały czasowe, w których dany punkt wyraża zapotrzebowanie na dodatkowy Personel, a także rodzaj uprawnień jaki jest oczekiwany od kandydatów.

Przypominamy, że od 14 maja br. w oprogramowaniu drEryk Gabinet istnieje możliwość przeprowadzania kwalifikacji i szczepień na COVID-19.

Funkcjonalność ta obejmuje między innymi:

 • dostęp do widoku i zbiorczej listy szczepień,
 • możliwość weryfikacji dotychczasowych kwalifikacji w systemie P1,
 • sprawdzenie informacji o statusie e-Skierowania na szczepienie,
 • wykonanie badania kwalifikacyjnego (lub uwzględnienie kwalifikacji papierowej),
 • dostęp do w pełni edytowalnego słownika szczepionek,
 • zbiorczą wysyłkę informacji o kwalifikacji i szczepieniu do systemu P1,
 • automatyczny zapis e-Karty Szczepienia w repozytorium.

Szczepienia na COVID-19 w drEryk Gabinet – ważne informacje:

 • Przypominamy, że z poziomu oprogramowania drEryk Gabinet pobieranie e-Skierowań na szczepienie nie jest niezbędne (jeżeli pobrano je za pośrednictwem e-Rejestracji).
 • Na chwilę obecną program drEryk Gabinet nie ma możliwości zintegrowania się z systemem e-rejestracja.gov.pl – w związku z tym, ponowne wprowadzanie danych Pacjentów oczekujących do drEryk Gabinet nie jest konieczne. Można również bezpośrednio przejść do formularza kwalifikacji i z poziomu tego widoku wyszukać bądź dodać Pacjenta oraz wysłać kwalifikację do systemu P1.
 • Informujemy również, że w programie drEryk Gabinet po wpisaniu numeru PESEL Pacjenta możliwe jest pobranie jego imienia i nazwiska z platformy eWUŚ.

Zmiany i wdrożenia w eZWM – najnowsze informacje

7 maja bieżącego roku Centrala NFZ poinformowała o wdrożeniu eZWM w wersji 2.1.7, dla integratorów do testów, które zaplanowane jest na dzień 1 czerwca 2021 r. W związku z tym, po tym dniu eZWM w wersji 2.1.6 nie będzie już dostępne. Termin wdrożenia na oficjalnych środowiskach nie jest jeszcze znany.

Wspomniana powyżej wersja 2.1.7 eZWM wprowadza następujące zmiany:

 • Dodanie elektronicznej wersji dokumentów: zlecenia, zlecenia naprawy, wyników weryfikacji zlecenia oraz żądania potwierdzenia realizacji zlecenia;
 • Wprowadzenie nowych dokumentów w formacie PDF: druk informacyjny zlecenia elektronicznego, potwierdzenie wydania wyrobu/przedmiotu naprawy dla zlecenia elektronicznego;
 • Dodano również identyfikację zleceń elektronicznych z wykorzystaniem pary numer PESEL i PIN;
 • Wprowadzono także zmiany wynikające z nowych wzorów zlecenia zaopatrzenia/zlecenia naprawy.

Ministerstwo Zdrowia podnosi minimalne wynagrodzenia w Ochronie Zdrowia

28 maja br. Sejm przyjął rządowy projekt nowelizacji ustawy o najniższym wynagrodzeniu w Ochronie Zdrowia. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Zdrowia, projekt przewiduje przeznaczenie prawie 4 miliardów złotych w ciągu nadchodzących 6 miesięcy 2021 roku na podniesienie najniższych wynagrodzeń w sektorze Ochrony Zdrowia.

Ustawowe minimum wynagrodzenia to iloczyn dwóch elementów:

 1. Współczynnika przypisanego do danej grupy zawodowej;
 2. Kwoty bazowej (do czerwca 2021 r. wynosi 4918,17 zł, od czerwca – 5167,47 zł).


Rządowy projekt nowelizacji zakłada podniesienie współczynnika od 1 lipca 2021 r. w następującym porządku:

 • Lekarze ze specjalizacją II stopnia – wskaźnik wzrośnie z 1,27 do 1,32 (najniższe wynagrodzenie – 6769 zł);
 • Lekarze ze specjalizacją I stopnia – wskaźnik wzrośnie z 1,17 do 1,2 (najniższe wynagrodzenie – 6201 zł);
 • Dla Lekarzy bez specjalizacji – wskaźnik wzrośnie z 1,05 do 1,06 (najniższe wynagrodzenie – 5478 zł);
 • Dla Lekarzy stażystów – wskaźnik wzrośnie z 0,73 do 0,81 (najniższe wynagrodzenie – 4186 zł);
 • Farmaceuci, Fizjoterapeuci i Diagności Laboratoryjni z wyższym wykształceniem i specjalizacją – wskaźnik wzrośnie z 1,05 do 1,06 (najniższe wynagrodzenie – 5478 zł);
 • Farmaceuci, Fizjoterapeuci i Diagności Laboratoryjni z wyższym wykształceniem, bez specjalizacji – wskaźnik wzrośnie z 0,73 do 0,81 (najniższe wynagrodzenie – 4186 zł);
 • Pielęgniarki z ukończonymi studiami magisterskimi lub licencjackimi oraz specjalizacją – wskaźnik wzrośnie z 1,05 do 1,06 (najniższe wynagrodzenie – 5478 zł);
 • Pielęgniarki ze specjalizacją – wskaźnik wzrośnie z 0,73 do 0,81 (najniższe wynagrodzenie – 4186 zł);
 • Dla pielęgniarek i położnych bez specjalizacji – wskaźnik wzrośnie z 0,64 do 0,73 (najniższe wynagrodzenie – 3772 zł);
 • Farmaceuci, Fizjoterapeuci i Diagności Laboratoryjni z wykształceniem średnim, z wyłączeniem osób kwalifikujących się do grup wymienionych powyżej – wskaźnik wzrośnie z 0,64 do 0,73 (najniższe wynagrodzenie – 3772 zł);
 • Pracownicy niemedyczni – wskaźnik wzrośnie z 0,58 do 0,59 (najniższe wynagrodzenie – 3049 zł).

Na czasie z prawem #3 – źródła:

Bartosz Kasza
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”