Wróć
Na czasie z prawem #31
Artykuł

Na czasie z prawem #31: FEnIKS, zmiany w eReceptach

Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu z serii drEryk: Na czasie z prawem #31! Dzięki tym aktualnościom wszystkie kluczowe zmiany w prawie medycznym oraz informacje z resortu Ochrony Zdrowia masz pod ręką!

Spis treści

  1. Dofinansowanie FEnIKS a POZ
  2. Pigułka „dzień po” – nowy projekt rozporządzenia
  3. Nowe zawody medyczne od 26 marca
  4. Zmiany w wystawianiu eRecept
  5. Nowelizacja ustawy o KSO z podpisem Prezydenta

Dofinansowanie FEnIKS a POZ

Więcej niż miliard złotych z Unii Europejskiej trafi do placówek POZ, otwierając nowe perspektywy dla sektora zdrowia w Polsce. Środki w wysokości 1,25 miliarda złotych, z czego aż 80% pochodzi z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEniKS) na lata 2021-2027, stanowią ważne ogniwo w kierunku poprawy jakości opieki nad pacjentami.

Jacek Krajewski, prezes Federacji PZ, zwrócił uwagę na znaczenie tej inicjatywy, nazywając ją jednym z sukcesów Federacji. Celem inicjatywy jest również poprawa wykrywalności czynników ryzyka chorób oraz wczesne wykrywanie i leczenie różnych dolegliwości. Dzięki wsparciu finansowemu, personel medyczny będzie miał większe możliwości diagnostyczne, a także konsultacyjne.

Warto nadmienić, że Porozumienie Zielonogórskie aktywnie uczestniczyło w procesie tworzenia nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027.

Przypomnijmy, że ze środków programu FEniKS skorzystać mogą wszystkie podmioty POZ, które mają umowę z NFZ, w tym także nowo powstające przychodnie. Środki te mogą być przeznaczone na inwestycje, przyczyniając się do poszerzenia oferty świadczeń POZ. Wśród tych świadczeń mogą znaleźć się świadczenia profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, a także opieki domowej i środowiskowej.

Pigułka „dzień po” – nowy projekt rozporządzenia

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło plan wprowadzenia pigułki „dzień po” do aptek ogólnodostępnych, rozpoczynając pilotażowy program dla pacjentów powyżej 15. roku życia. Projekt ten, opracowany przez minister zdrowia Izabelę Leszczynę, ma na celu zapewnienie dostępu do antykoncepcji awaryjnej, mimo weta prezydenckiego, począwszy od 1 maja 2024 r.

Pacjenci będą mogli otrzymać pigułkę „dzień po” na podstawie recepty farmaceutycznej, wystawionej bezpośrednio w aptece przez farmaceutę. Według resortu zdrowia, nieplanowana ciąża jest uznawana za zagrożenie dla zdrowia matki oraz jej potomstwa. Stanowi to zatem uzasadnienie potrzeby dostępu do tego środka antykoncepcyjnego. Zmiana przesłanki „zagrożenia zdrowia” pozwoli farmaceutom na wystawienie recepty na pigułkę „dzień po” dla kobiet obawiających się niechcianej ciąży.

W ramach pilotażu, pigułka „dzień po” będzie dostępna dla pacjentów, którzy ukończyli 15 lat, przy czym farmaceuta będzie mógł zweryfikować wiek pacjenta na podstawie dokumentu tożsamości. Jedna osoba będzie mogła otrzymać tabletkę nie częściej, niż co 30 dni. W trakcie pilotażu farmaceuta będzie przeprowadzał wywiad, w którym ustalane będą przyczyny wydania pigułki „dzień po”.

W programie pilotażowym może wziąć udział każda apteka ogólnodostępna, po spełnieniu określonych kryteriów i zawarciu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Nowe zawody medyczne od 26 marca

W ramach ustawy z 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych, która weszła w życie 26 marca 2024 r., wprowadzono dwa nowe zawody medyczne: profilaktyk oraz podiatra.

Profilaktyk będzie odpowiedzialny za prowadzenie działań profilaktycznych, promocję zdrowia oraz edukację zdrowotną. Ponadto, osoby zainteresowane tym zawodem muszą posiadać co najmniej wykształcenie na poziomie studiów I stopnia w dziedzinie zdrowia publicznego. Szacuje się, że około 10% z 5000 absolwentów tego kierunku w latach 2014-2020 będzie mogło rozpocząć praktykę jako profilaktyk w 2024 r.

Podiatra natomiast zajmie się profilaktyką i leczeniem schorzeń stóp. Do wykonywania tego zawodu wymagane będzie ukończenie studiów wyższych I stopnia w dziedzinie podiatrii. Ponieważ dotychczas nie było kierunku kształcenia podiatrii, spodziewa się, że pierwsze osoby z kwalifikacjami pojawią się na rynku pracy około 3 lata po wejściu w życie ustawy, czyli najwcześniej w marcu 2027 r.

Zgodnie z ustawą, wykonywanie zawodu medycznego obejmuje nie tylko świadczenie usług medycznych, ale także działalność naukową, badawczą, pełnienie funkcji kierowniczych oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez kształcenie podyplomowe lub doskonalenie zawodowe. Zawodowy rozwój obejmuje udział w szkoleniach specjalizacyjnych lub kursach kwalifikacyjnych, a także w formach doskonalenia zawodowego, takich jak kursy doskonalące lub samokształcenie. Osoby wykonujące zawody medyczne są również uprawnione do urlopu szkoleniowego w wysokości 6 dni roboczych rocznie.

Nowi specjaliści muszą również uzyskać wpis do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. Aby to zrobić, należy złożyć wniosek o wpis do rejestru nie później niż do 26 września 2024 r.

Zmiany w wystawianiu eRecept

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że od 1 marca 2024 roku rozpoczął funkcjonowanie system informatyczny w ramach Systemu P1, który oblicza ilość leku przepisanego na eRecepcie rocznej.

Nowy schemat zapisywania informacji o dawkowaniu leku na eRecepcie rocznej wprowadzono w związku z nowymi zasadami wystawiania i realizacji recept rocznych. Ustanowiono je w ramach nowelizacji ustawy z 17 sierpnia 2023 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że poprawne funkcjonowanie systemu informatycznego zależy od precyzyjnego zastosowania nowego schematu zapisywania informacji o dawkowaniu leku na eRecepcie.

Wcześniejsze komunikaty informowały o wprowadzeniu nowego schematu ułatwiającego zapisanie informacji o dawkowaniu na eRecepcie. W ostatnim komunikacie z 1 marca 2024 roku Ministerstwo Zdrowia zaznacza, że okres przejściowy wydłużono do 8 maja 2024 roku. Ponadto, od 9 maja 2024 roku oprogramowania gabinetowe muszą być dostosowane przez dostawców do nowych wymagań.

Nasz zespół stale pracuje nad ulepszaniem naszego oprogramowania, aby sprostać wszelkim nowym wymaganiom i zapewnić zgodność z przepisami. Również dostawca naszej bazy leków Pharmindex wychodząc naprzeciw tym zmianom, wprowadził kluczowe zmiany.

Nowelizacja ustawy o KSO z podpisem Prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy dotyczącej Krajowej Sieci Onkologicznej, która weszła w życie 31 marca 2024 roku. Nowelizacja przesuwa termin przekazywania danych o sprawowanej opiece onkologicznej na 1 kwietnia 2025 roku.

Ponadto, nowe przepisy zmieniły również termin pierwszej kwalifikacji placówek na poszczególne poziomy, przesuwając go na 31 marca 2025 roku. Ma to umożliwić Narodowemu Funduszowi Zdrowia rzetelną weryfikację placówek pod kątem spełnienia kryteriów przynależności do danego poziomu opieki. Przesunięcie terminu ma również dać placówkom czas na przygotowanie się pod względem zasobów kadrowych i organizacyjnych oraz ustalenie zasad przekazywania informacji.

Przepisy dotyczące pierwszorazowych zapisów na świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie onkologii wejdą w życie 1 lipca 2025 roku. Jest to związane z koniecznością wprowadzenia odpowiednich zmian prawnych dotyczących centralnej e-rejestracji.

Zgodnie z ustawą o KSO z 9 marca 2023 roku, podmioty niebędące częścią tej sieci nie będą mogły realizować opieki onkologicznej na podstawie umów z NFZ od 1 kwietnia 2024 roku. Nowelizacja przesuwa ten termin na 1 kwietnia 2025 roku.

Przypomnijmy, że Krajowa Sieć Onkologiczna ma za zadanie zapewnić kompleksową opiekę onkologiczną w całym kraju. W ramach KSO, każdy etap leczenia będzie opierał się na określonych standardach. Świadczenia medyczne będą podzielone na trzy poziomy: wysokospecjalistyczny, specjalistyczny i podstawowy, zależnie od złożoności. Kryteria kwalifikacji na poszczególne poziomy uwzględnią między innymi liczbę i kwalifikacje personelu medycznego oraz dostępność diagnostyki i terapii.

Na czasie z prawem #31 – źródła

Bartosz Kasza
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”