Wróć
Na czasie z prawem #4 - lekarka czytająca aktualności
Artykuł

Na czasie z prawem #4 – EDM, Zdarzenia Medyczne

Na czasie z prawem #4 w drEryk – bądź na bieżąco z aktualnościami i informacjami prawnymi!

Obecny okres w sektorze Ochrony Zdrowia jest czasem rewolucyjnych zmian, wpływających nie tylko na prawo i procedury, ale także na codzienną pracę i funkcjonowanie Lekarzy i pozostałych specjalistów medycznych. W związku z tym, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszą odsłoną serii aktualności prawnych od drEryk – Na czasie z prawem #4!

Od 1 lipca 2021 roku wszyscy usługodawcy realizujący świadczenia zdrowotne mają obowiązek raportowania Zdarzeń Medycznych.

Ponadto, od tego dnia są oni zobowiązani zapewnić możliwość dokonywania wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej za pośrednictwem Systemu Informacji Medycznej.

Już teraz wszyscy nasi Użytkownicy mogą raportować Zdarzenia Medyczne oraz dokonywać wymiany EDM z poziomu programu drEryk Gabinet w ramach swojej licencji.

W tej odsłonie aktualności Na czasie z prawem #4 dowiesz się o postępach prac Zespołu drEryk związanych ze Zdarzeniami Medycznymi oraz EDM w kontekście rozwoju naszego oprogramowania. Przedstawimy Ci również bazę wiedzy będącą kompleksowym zestawieniem i podsumowaniem tematyki EDM i Zdarzeń Medycznych.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco z drEryk!

Zdarzenia Medyczne – co obejmują? Zakres, raportowanie, procedury

Zdarzenia Medyczne przetwarzane w Systemie Informacji Medycznej (SIM) to świadczenia zdrowotne w rozumieniu art. 5 pkt 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W związku z tym, świadczenia zdrowotne są to ,,działania służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia, a także inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, które regulują zasady ich udzielania”.

Raportowanie Zdarzeń Medycznych – zakres, dane objęte raportowaniem

Zakres raportowania Zdarzeń Medycznych obejmuje następujące informacje i dane:

 1. Dane usługodawcy
 2. Dane usługobiorcy;
 3. Identyfikacja świadczenia zdrowotnego;
 4. Dane miejsca udzielenia świadczenia;
 5. Dane pracownika medycznego udzielającego świadczenia;
 6. Informacje dot. dokumentacji medycznej sporządzonej w związku z udzielonym świadczeniem;
 7. Inne dane identyfikujące świadczenie.

 • Informacja o Zdarzeniu Medycznym opisuje cechy tego Zdarzenia.
 • Informacja o dokumentacji medycznej, poza aspektem ściśle informacyjnym dotyczącym istnienia danego dokumentu, umożliwia wymianę właściwej instancji dokumentu.

Ponadto, dokumenty medyczne które są powiązane z danym Zdarzeniem Medycznym, są odpowiednio indeksowane i zapisywane w Centralnym Indeksie Dokumentów Medycznych.

Termin raportowania Zdarzeń Medycznych

Raportowanie Zdarzeń Medycznych musi odbywać się nie później niż w terminie 48 godzin od zakończenia świadczenia.

Rejestracja Zdarzenia Medycznego może zostać odrzucona przez system P1, jeśli wizyty będą wprowadzane i zatwierdzone w terminach niezgodnych z warunkami walidacji.

Obecnie nie ma możliwości raportowania Zdarzeń Medycznych:

 • wcześniejszych niż te, które zakończyły się do 4 dni wstecz;
 • późniejszych niż te, które mają datę rozpoczęcia do 2 godzin naprzód od czasu aktualnego.

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – szczegóły, rodzaje, forma, wymiana

Elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM) – to dokumentacja wytworzona w postaci elektronicznej, podpisana za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego, lub podpisu osobistego z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych, dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

EDM – zakres, rodzaje dokumentów

Do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zaliczamy poniższe rodzaje dokumentów:

 1. eRecepty
 2. eSkierowania wystawione na:
  • Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych (z wyłączeniem porady specjalistycznej z zakresu logopedii);
  • Leczenie szpitalne w placówce, która zawarła umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

  • Na następujące badania:
   • echokardiograficzne badanie płodu finansowane ze środków publicznych;
   • endoskopowe badanie przewodu pokarmowego finansowane ze środków publicznych;
   • badanie medycyny nuklearnej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne;
   • rezonans magnetyczny finansowany ze środków publicznych;
   • badanie tomografii komputerowej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne;

 3. Dokumenty określone w innych przepisach – czyli:
  • Karta informacyjna z leczenia szpitalnego;
  • Karta odmowy przyjęcia do szpitala;
  • Informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego;
  • Wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem;
  • Opis badań diagnostycznych, innych niż wskazane w punkcie wyżej;
  • Karta szczepień;

 4. Zlecenia na zaopatrzenie i zlecenia naprawy.

Prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, wymiana dokumentacji EDM

Prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 roku. Sposoby jej prowadzenia reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r.

Prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej obejmuje m.in. dokumenty wytworzone w procesie terapeutycznym Pacjenta, a także wymaga spełnienia określonych wymogów:

 • bezpieczeństwa,
 • strukturalności,
 • dostępności.

Istnieją jednakże przypadki, w których dokumentacja medyczna może być prowadzona w formie papierowej – wyróżniamy dwie takie sytuacje:

 1. Sytuacje określone w rozporządzeniu;
 2. Jeśli warunki techniczne lub organizacyjne uniemożliwiają prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej (np. utrudnienia w dostępie do Internetu, czasowa awaria sprzętu, stały brak rozwiązań informatycznych).

Co ważne – jeżeli prowadzimy dokument w formie elektronicznej, nie możemy równocześnie prowadzić jego odpowiednika w formie papierowej.

Wymiana EDM dotyczy dokumentacji określonej w art. 13a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Bartosz Kasza
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”