Wróć
Aktualizacja 8.30 - dostępna - lekarz stojący na korytarzu przychodni
Aktualizacja

Aktualizacja 8.30 – dostępna

Aktualizacja 8.30 – dostępna

Aktualizacja 8.30 drEryk Gabinet dostępna – dowiedz się więcej o wprowadzonych zmianach:

 • Korzystaj z intuicyjnych rozwiązań – w historii wizyt Pacjenta dostępnej na widoku wyszukiwania Pacjenta z panelu rejestracji dodano możliwość sortowania zawartości tabeli po wszystkich kolumnach,
 • przyśpiesz swoją pracę – dodano możliwość przeszukiwania listy Pacjentów za pomocą imienia a także nazwiska korzystając z jednego pola,
 • bądź na bieżąco z wymogami prawnymi – zaktualizowano również słownik LIOCZ na obowiązujący od maja 2022 roku.

Poniżej znajdują się szczegóły dotyczące wprowadzonych zmian.

Lista wprowadzonych zmian

Realizacja wizyty

1. Dodano sortowanie do produktów statystyczny w fizjoterapii

W widoku Wybierz produkty statystyczne umożliwiono sortowanie tabeli po Produktach jednostkowych oraz Opisach.

2. Zaktualizowano listę rozpoznań na druku ZLK-1.

Z listy chorób które wymagają wystawienia druku ZLK usunięto następujące rozpoznania:

 • nabyta niedokrwistość hemoltyczna (D59)
 • polekowa niedokrwistość autoimmunohemolityczna (D59.0)
 • inne niedokrwistości autoimmunohemolityczne (D59.1).

3. Do okna z listą leków przewlekłych w widoku wizyty dodano możliwość sprawdzenia opisu.

W widoku leków stosowanych przewlekle wprowadziliśmy nową kolumną, która informuje o dodanym do leku opisie. Jeżeli do leku oddano opis w kolumnie widoczna jest ikona. Następnie, po kliknięciu w ikonę lub podwójnym kliknięciu w wiersz z lekiem otwiera się okno z opisem.

4. Dodano możliwość wyszukania Pacjentów po nazwisku w widoku zarejestrowanych Pacjentów.

Aby przeszukać listę zarejestrowanych Pacjentów po imieniu lub nazwisku Pacjenta wprowadzamy dane Pacjenta w nowe pole Pacjent.

Aktualizacja 8.30 - dostępna - wyszukiwanie Pacjenta

5. Dodano możliwość oznaczenia/odznaczenia wszystkich checkboxów dla badań, przez kliknięcie na nazwę kolumny „Dostarczono materiał” w gabinecie zabiegowym.

Aby zaznaczyć wszystkie próbki dostarczonego materiału w oknie Badania, gdzie oznaczamy numery próbek do laboratorium klikamy na nagłówek kolumny Dostarczono materiał.

6. Na widoku Historii wizyt Pacjenta dodano możliwość sortowania po wszystkich kolumnach.

W historii wizyt Pacjenta dostępnej na widoku wyszukiwania Pacjenta z panelu rejestracji dodano możliwość sortowania zawartości tabeli po wszystkich kolumnach.

7. Usprawniono proces dodawania informacji o uczuleniach i nietolerancjach Pacjenta.

W momencie kiedy Pacjent w widoku Uczulenia i nietolerancje posiada informację Brak uczuleń i nietolerancji dodając uczulenie do danych medycznych Pacjenta nie musimy ręcznie usuwać wpisu o braku uczuleń. Wpis jest automatycznie usuwany z powodem usunięcia o treści – Pacjent posiada uczulenie.

8. Dodano automatyczne przekierowanie do odpowiedniego druku zgłoszenia do Sanepidu na podstawie wybranego rozpoznania.

Kiedy na wizycie wybierzemy rozpoznanie, które wymaga zgłoszenia do sanepidu w oknie wizyty pojawi się komunikat informujący o konieczności zgłoszenia choroby.

Ponadto, po wybraniu przycisku ,,Tak” program automatycznie przekieruje nas do odpowiedniej zakładki z drukiem ZLK do zgłoszenia wybranego przez nas rozpoznania.

Aktualizacja 8.30 - dostępna - wybór druku w oknie formularze sanepid

9. Zaktualizowano słownik LIOCZ na obowiązujący od maja 2022 roku.

W związku z aktualizacją obwieszczenia Ministra Zdrowia dokonano zmian w słowniku świadczeń, które podlegają sprawozdawczości komunikatem XML w zakresie list oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

Dlatego też, zmieniono nazwę programów lekowych o następujących kodach:

 • 90057 – Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego na: Leczenie chorych na zaawansowanego raka jelita grubego;
 • 90058 – Leczenie raka wątrobowokomórkowego na: Leczenie chorych na raka wątrobowokomórkowego;
 • 90062 – Leczenie raka nerki na: Leczenie Pacjentów z rakiem nerki;
 • 90092 – Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IGE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej na: Leczenie chorych z ciężką postacią astmy;
 • 90149 – Piksantron w leczeniu chorych na chłoniaki złośliwe na: Leczenie chorych na chłoniaki rozlane z dużych komórek B oraz inne chłoniaki Bkomórkowe;

Ponadto, usunięto program lekowy wraz z kodem:

 • 90172 – Leczenie chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy.

10. Wyeliminowano problem z wysyłką eRecepty kontynuacyjnej przez Pielęgniarkę.

W momencie wystawiania eRecepty przez Pielęgniarkę na recepcie przekazywana jest informacja o jej typie – Recepta pielęgniarska.

11. Do zapisu danych dla Profilaktyka 40+ zdjęto walidację na pola: data przyjęcia eSkierowania do realizacji oraz antropometria.

W widoku Profilaktyka 40+ zdjęto wprowadziliśmy możliwość zmiany daty po przyjęciu eSkierowania do realizacji, a także zdjęliśmy wymagalność dodania danych antropometrycznych Pacjenta.

Raporty i rozliczenia

1. Zmieniono algorytm dla Data wystawienia faktury oraz korekty na ostatni dzień poprzedniego miesiąca.

Kiedy w widoku Ustawienia>Konfiguracja>System wybierzemy Datę wystawienia rozliczenia na ostatni dzień miesiąca:

Wówczas w oknie generowania faktur w polu Data wystawienia program automatycznie podpowie datę ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.

Inne/Techniczne

1. Poprawiono mechanizm weryfikacji wolnego miejsca na dysku podczas aktualizacji.

Podczas aktualizacji programu jest sprawdzana ilość miejsca na dysku, na którym faktycznie jest baza, oraz na dysku C.

Kinga Mierzejewska
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”