Wróć
Zwiększamy efektywność pracy Lekarzy Pielęgniarek i Położnych - personel medyczny na korytarzu placówki
Artykuł

Wspieramy efektywność pracy lekarzy, pielęgniarek i położnych – sprawdź!

Drodzy Użytkownicy! Od wersji 8.34 drEryk Gabinet wprowadziliśmy szereg ergonomicznych rozwiązań podnoszących efektywność pracy lekarzy i pielęgniarek – zarówno Lekarza na etapie generowania zlecenia, jak również Pielęgniarek i Położnych na etapie wystawiania oraz realizacji zleceń.

Usprawniamy efektywność pracy Lekarzy, Pielęgniarek i Położnych – poznaj szczegóły zmian:

 1. Zmniejszenie ilości kliknięć podczas wystawiania zlecenia
 2. Usprawnienie wprowadzania zabiegów bezpośrednio do wykazu zabiegów
 3. Szybkie przejście do realizacji zlecenia od razu z okna wystawiania zlecenia
 4. Możliwość szybkiego podglądu danych osobowych pacjenta z widoku zleceń
 5. Podgląd kart opieki podczas realizacji zleceń
 6. Automatyczne przenoszenie do odpowiedniego okna po błędzie w zleceniu
 7. Zapamiętywanie wyboru ostatnio wybranego trybu dla zlecenia
 8. Dodanie „Daty i czasu wykonania zabiegu” do okna zatwierdzania zabiegu
 9. Możliwość wyszukiwania zleceń dla Pacjenta z widoku wyszukiwania Pacjentów
 10. Przyspieszenie procesu oznaczania wielu próbek materiałów dla pobrania materiałów do badań diagnostycznych (od wersji 8.39 drEryk Gabinet)

Zmniejszenie ilości kliknięć podczas wystawiania zlecenia

Podczas generowania zlecenia do panelu pielęgniarki/położnej lub gabinetu zabiegowego, zmodyfikowany został sposób wyboru zabiegów do realizacji.

Okno zostało rozszerzone o możliwość podglądu wybranych do realizacji zabiegów.

Po kliknięciu w przycisk „Dodaj”, użytkownik otrzymuje możliwość wyboru jednocześnie więcej niż jednego zabiegu, na który rejestruje zlecenie.

Dla każdego z wybranych zabiegów w kolumnie Informacja, po dwukrotnym kliknięciu – mamy możliwość wprowadzenia dodatkowej informacji dotyczącej realizacji wybranego zabiegu.

Po zatwierdzeniu wybranych zabiegów nadal mamy możliwość modyfikować dane wystawionych zabiegów w zleceniu, dla których dodatkowe opcje zostają aktywowane po oznaczeniu wybranego zabiegu.

Są to czynności takie jak:

 • Dodanie kolejnego zabiegu do zlecenia za pomocą przycisku „Dodaj”.
 • Usunięcie wybranego zabiegu za pomocą przycisku „Usuń”.
 • Zaplanowanie realizacji na wybrane dni z kalendarza za pomocą przycisku „Zaplanuj”.
 • W przypadku zabiegu związanego ze zleceniem iniekcji – dodanie odpowiedniego leku, który należy podać, ze zdefiniowanych leków w słowniku „Lista leków zlecanych do pielęgniarki” przez Administratora systemu za pomocą przycisku „Dodaj lek”.
 • Określenie ilości i częstotliwości z jaką dany zrealizować zabieg za pomocą przycisku „Częstotliwość”.

Podnosimy efektywność pracy pielęgniarek i lekarzy – Usprawnienie wprowadzania zabiegów bezpośrednio do wykazu zabiegów

Pielęgniarka wprowadzająca informację o wykonanych zabiegach bezpośrednio do wykazu zabiegów, może to zrobić w sposób kompletny i szybki. Pielęgniarka może wybrać jednocześnie kilka wykonanych zabiegów, oznaczając je za pomocą kliknięcia w kolumnie „Wybrać”.

Ponadto, jeżeli wybierzemy produkt, dla którego posiadamy dodatkowe opcje, będą wyświetlały się do uzupełnienia w dolnej części okna.

Ponadto, dla pola „Opis udzielonego świadczenia” można skorzystać z uprzednio przygotowanych szablonów, dostępnych po kliknięciu w  odpowiednia ikonę lub zapisać jako szablon już wprowadzony opis.

Zalecamy osobno wprowadzać informacje o Produktach jednostkowych raportowanych do NFZ i osobno wykonane zabiegi w ramach zlecenia.

Ze względu na oznaczenie „bez opłaty przez NFZ”, które zostanie automatycznie oznaczone dla całego zlecenia, jeżeli wybierzemy kilka zabiegów jednocześnie a które posiadają różne finansowanie.

Następnie, po uzupełnieniu danych zlecenia, pielęgniarka/położna może od razu Zatwierdzić zlecenie korzystając z przycisku „Zatwierdź i zamknij” lub po kliknięciu na „Zatwierdź” powrócić do okna uzupełniania danych zlecenia.

Szybkie przejście do realizacji zlecenia od razu z okna wystawiania zlecenia

Podczas rejestracji zlecenia przez pielęgniarkę (z panelu pielęgniarki, położnej lub gabinetu zabiegowego), w oknie zlecenia dodaliśmy dodatkowy przycisk „Zatwierdź i otwórz zlecenie”.

Następnie, po kliknięciu w przycisk, następuje automatyczne przejście do realizacji tego zlecenia.

Zwiększamy efektywność pracy lekarzy i pielęgniarek – Możliwość szybkiego podglądu danych osobowych pacjenta z widoku zleceń

Do widoku zleceń dodaliśmy możliwość szybkiego przejścia do danych osobowych pacjenta.

Po wybraniu interesującego nas zlecenia dla pacjenta możemy przejść do podglądu jego danych osobowych.

Podgląd kart opieki podczas realizacji zleceń

Do dostępnych podczas realizacji zlecenia zakładek dodaliśmy zakładkę z Kartami opieki danego pacjenta.

Automatyczne przenoszenie do odpowiedniego okna po błędzie w zleceniu

Jeżeli dane potrzebne do zatwierdzenia zlecenia są błędne, pielęgniarka/położna lub pracownik gabinetu zabiegowego może go szybko poprawić dzięki automatycznemu przeniesieniu do odpowiedniego okna, w którym należy błąd poprawić.

 • Dotyczy braku w danych dotyczących uprawnienia pacjenta:

Automatycznie po wybraniu przycisku TAK, zostaniemy przeniesieni do danych osobowych pacjenta aby uzupełnić dane.

 • Dotyczy braków w wymaganych danych skierowania:

Automatycznie po wybraniu przycisku OK, zostaniemy przeniesieni do danych zlecenia aby uzupełnić dane, które zostaną także wskazane do poprawienia.

Zapamiętywanie wyboru ostatnio wybranego trybu dla zlecenia

W widoku wystawiania zlecenia zapamiętujemy wybór ostatnio wybieranego trybu dla zlecenia przez użytkownika. Tryby te to: wymaga skierowania/nie wymaga skierowania.

Pozwala to zatem na szybsze wystawianie zleceń przez personel realizujący zadania z różnym finansowaniem i różnymi uprawnieniami.

Dodanie „Daty i czasu wykonania zabiegu” do okna zatwierdzania zabiegu

Aby jeszcze bardziej przyspieszyć realizację zabiegów, wyeliminowaliśmy dodatkowe okienko, które pojawiało się podczas ich realizacji w zleceniu, poprzez dodanie tych informacji do okna zatwierdzania zlecenia.

Zwiększamy efektywność pracy lekarzy i pielęgniarek – Możliwość wyszukiwania zleceń dla Pacjenta z widoku wyszukiwania Pacjentów

W oknie wyszukiwania pacjentów, do menu kontekstowego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy dodaliśmy możliwość szybkiego przejścia do wyszukiwania zleceń wybranego pacjenta po wybraniu opcji „Zlecenia”.

Przyspieszenie procesu oznaczania wielu próbek materiałów dla pobrania materiałów do badań diagnostycznych (od wersji 8.39 drEryk Gabinet)

W nowym dedykowanym oknie pielęgniarka gabinetu zabiegowego będzie mogła szybko i bez wychodzenia z realizacji zlecenia oznaczyć dodatkowe próbki dla badań.

Zespół drEryk
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”