Wróć
Na czasie z prawem #21
Artykuł

Na czasie z prawem #21: Opieka Koordynowana, badania

Zapraszamy do lektury najnowszej odsłony cyklu drEryk: Na czasie z prawem #21. W tej serii aktualności podsumowujemy najważniejsze informacje związane ze zmianami w prawie medycznym, a także pracami i inicjatywami Ministerstwa Zdrowia. Bądź na bieżąco z drEryk!

Na czasie z prawem #21 – spis treści

Prace nad ustawą o jakości w Ochronie Zdrowia – najnowsze doniesienia

25 stycznia na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia podjęto decyzję o skierowaniu projektu ustawy o jakości w Ochronie Zdrowia do nadzwyczajnej podkomisji.

Jak motywowali tę decyzję parlamentarzyści, m.in. posłanka Lewicy Marcelina Zawisza, skierowanie do podkomisji miało na celu zapobieżenie ewentualnym błędom i uniknięcie nadmiernego pośpiechu w procedowaniu.

Jednakże, podczas wczorajszego wieczornego posiedzenia Komisji Zdrowia odrzucono sprawozdanie nadzwyczajnej podkomisji, a samo posiedzenie odroczono. Na dzień dzisiejszy, tj. 7.02 zaplanowano drugie czytanie projektu na sali plenarnej Sejmu.

Do projektu ustawy zastrzeżenia zgłosiły również środowiska lekarzy, między innymi Kolegium Lekarzy Rodzinnych.

W trakcie zamykania redakcji niniejszego wydania Na Czasie z Prawem #21 nie wiadomo, czy posiedzenie Komisji Zdrowia odbędzie się jeszcze dziś (przed zaplanowanym drugim czytaniem). Przedstawiciele opozycji sejmowej zapowiadają wniesienie wniosku o odrzucenie ustawy w całości podczas drugiego czytania.

Opieka Koordynowana – pilotaż drEryk Gabinet

Przypominamy, że w związku z wprowadzeniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2022 r. – Dz.U. 2022 poz. 1965 – do katalogu świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dodano świadczenia opieki koordynowanej.

Dlatego też, w naszym oprogramowaniu medycznym drEryk Gabinet udostępniliśmy możliwość obsługi funkcjonalności opieki koordynowanej:

W ramach opieki koordynowanej lekarze POZ mają możliwość zlecania badań specjalistycznych, z zakresu kardiologii, diabetologii, chorób płuc i endokrynologii. W sytuacji zdiagnozowania choroby, lekarz POZ przeprowadza poradę kompleksową, na podstawie której ustala IPOM (Indywidualny Plan Opieki Medycznej).

Przykładowe badania, które w ramach opieki koordynowanej może zlecić lekarz POZ:

  • pakiet badań tarczycowych: antyTPO, antyTSHR, antyTG,
  • Holter EKG (24, 48, 72 godz.),
  • EKG wysiłkowe,
  • ECHO serca,
  • USG Doppler naczyń kończyn dolnych.

Ponadto, lekarz POZ ma możliwość przeprowadzenia konsultacji dot. stanu zdrowia pacjenta z lekarzem specjalistą.

Przypomnijmy również, że od 1 października 2022 r. placówki POZ zainteresowane realizacją opieki koordynowanej mogą składać wnioski o rozszerzenie zakresu usług w wojewódzkich oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kiedy można przesłać wyniki badań drogą elektroniczną? Stanowisko RPP

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta na swoim profilu w portalu Facebook opublikował wskazania dotyczące udostępniania wyników badań pacjentowi w formie elektronicznej.

Jak podkreśla RPP, pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dot. stanu zdrowia i udzielonych świadczeń.

Jeśli wyniki badań mają postać elektroniczną, wówczas lekarz lub podmiot leczniczy ma obowiązek udostępnienia ich drogą elektroniczną (np. pocztą elektroniczną).

Jeżeli wyniki badań sporządzone są w tradycyjnej formie papierowej, to mogą być udostępnione w formie elektronicznej (np. skany), jeżeli umożliwia to regulamin organizacyjny danego podmiotu leczniczego. Nie jest to zatem obowiązkowy przypadek.

Ponieważ jednak dokumentacja medyczna obejmuje dane szczególnie chronione, to przy udostępnianiu dokumentacji drogą elektroniczną należy pamiętać o stosownych środkach bezpieczeństwa. Jak podaje RPP, wskazane jest uzyskanie od pacjenta jego adresu e-mail, a także zgody na otrzymywanie dokumentacji w tej formie. Powinno to nastąpić przy pierwszej jego wizycie lub przyjęciu do szpitala.

Leczenie uzdrowiskowe – nowa grupa uprawnionych do darmowych turnusów

W styczniu br. weszły w życie zapisy ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. – Dz.U. 2022 poz. 1155 – dotyczące leczenia uzdrowiskowego osób uprawnionych do emerytury rolniczej.

Skutkiem tych zmian, od początku bieżącego roku KRUS może kierować na rehabilitację leczniczą osoby uprawnione do emerytury rolniczej (w ramach której turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni). Ponadto, na turnus regeneracyjny trwający 7 dni mogą być skierowani również opiekunowie osób niepełnosprawnych w celu m.in. poprawy kondycji psychofizycznej.

Warto pamiętać, że w razie uzasadnionych potrzeb zdrowotnych pacjenta okres ponownego skierowania na leczenie może być skrócony (co do zasady – nie częściej niż co 12 miesięcy), zaś sam pobyt może być przedłużony.

Co więcej, korzystanie z rehabilitacji w ramach KRUS nie pozbawia rolników prawa do korzystania z możliwości leczenia uzdrowiskowego finansowanego przez NFZ.

Na czasie z prawem #21 – źródła

Bartosz Kasza
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”