Wróć
drEryk Gabinet
Aktualizacja

Aktualizacja 9.4 – dostępna

Aktualizacja 9.4 drEryk Gabinet dostępna – poznaj zalety aktualizowania

 • Dodano nowe możliwości w opiece koordynowanej – Wprowadzono możliwość dodania informacji o personelu współpracującym dla porad lekarz-lekarz w Opiece koordynowanej.
 • Korzystaj z rozwiązań rekomendowanych – Wprowadzono obsługę eZWM – elektronicznych zleceń na wyroby medyczne, zgodnie z nową wersją dokumentacji 2.1.8.
 • Pracuj zgodnie z najnowszymi zmianami Wprowadzono możliwość wysłania eSkierowania na leczenie uzdrowiskowe

Po więcej informacji na temat wprowadzonych zmian zapraszamy poniżej.

Aktualizacja 9.4 – Spis treści:

Wizyta lekarska/Świadczenia pielęgniarskie:

 1. Obsługa eZWM zgodnie z nową wersją dokumentacji 2.1.8.
 2. Nowe, papierowe wzory zleceń na wyroby medyczne.
 3. Informacja o personelu współpracującym (porady lekarz-lekarz w OK).
 4. Wysłanie eSkierowania na leczenie uzdrowiskowe – bez załączników.
 5. Obsługa TERYT ulic.

Techniczne i inne

Lista wprowadzonych zmian w najnowszej wersji drEryk Gabinet.

Wizyta lekarska/Świadczenia pielęgniarskie

1. Wprowadzono obsługę eZWM – elektronicznych zleceń na wyroby medyczne, zgodnie z nową wersją dokumentacji 2.1.8.

Rodzaje zleceń na wyroby medyczne w drEryk:

 • Zlecenia papierowe – tylko drukowane, nie wysłane do NFZ
 • Zlecenia papierowe z wysyłką (bez podpisu) – obsługa jak obecnie, wysłane do NFZ – Wyślij papierowe zlecenie
 • Zlecenia elektroniczne z wysyłką i podpisem cyfrowym – eZlecenia – nowy rodzaj zlecenia, ze zwrotnym PINEM do realizacji – „Wyślij eZlecenie”

Informacja o kodzie PIN dla zlecenia będzie udostępniana przez system eZWM do systemu wystawiającego zalecenie. Aby prawidłowo wysłać elektroniczne zlecenie, należy wygenerować na portalu zleceń NFZ : Kod nadawcy.

Kod nadawcy jest generowany w sekcji  Administracja>Kody nadawcy

Z roli KM>System>Integracje>NFZ dla ustawień „System zleceń” dodano opcję „Ustawienia”, gdzie użytkownik może wprowadzić kod nadawcy (wygenerowany uprzednio na portalu zleceń).

Lekarz decyduje podczas wizyty, czy chce wygenerować skierowanie papierowe, zlecenie papierowe bez podpisu czy elektroniczne (eZlecenie).

Dodano nową opcję „Wyślij eZlecenie”, kliknięcie na „Wyślij eZlecenie” tworzy nam elektroniczne zlecenie na wyroby medyczne

Opcja „Wyślij papierowe zlecenie”.

Dodano sekcję „Uzasadnienie medyczne przyznania większej ilości sztuk dla uprawnień „47ZN, 47DN, 47ZDN”.

Dodano powody skrócenia okresu używalności dokumentów.

Jeżeli zostanie wybrana opcja skrócenia okresu używalności, zostanie przekazany w komunikacie odpowiedni kod.

W przypadku osób dorosłych – istnieje tylko 1 powód skrócenia używalności, który zostanie automatycznie wybrany:

W przypadku dzieci do 18 roku życia dodaliśmy możliwość wyboru jednej z opcji :

 • zabiegi chirurgiczne
 • zmiana jednostki chorobowej
 • rehabilitacja
 • rozwój fizyczny

W przypadku pozytywnej weryfikacji elektronicznego zlecenia na wybory medyczne, Lekarz otrzymuje druk informacyjny o wystawionym zleceniu zawierającym kod odbioru dla pacjenta.

Podgląd eSkierowania jest prezentowany w formacie HL7 CDA.

Dokonano zmiany nazw w repozytorium dla wystawionych dokumentów

2. Wprowadzono nowe, papierowe wzory zleceń na wyroby medyczne.

Dostosowano nowy wzór zlecenia na wyroby na zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego.

3. Wprowadzono możliwość dodania informacji o personelu współpracującym dla porad lekarz-lekarz w Opiece koordynowanej.

Z poziomu Administratora>Słowniki>dodano nowy słownik “Specjaliści współpracujący w opiece koordynowanej”, ”Dane specjalistów współpracujących”.

Jest możliwość dodania w słowniku danych personelu, takich jak:

 • Nazwisko,
 • Imię,
 • PESEL,
 • NPWZ,
 • Specjalność.

Po kliknięciu w “+” pokazujemy nowe okno “Dane specjalisty współpracującego”.

PESEL wymagany jest tylko w przypadku, gdy brak NPWZ lekarza.

W  “Specjalność “ użytkownik może wybrać jedną z wartości :

 • Diabetolog
 • Endokrynolog
 • Kardiolog
 • Pulmonolog
 • Alergolog

Po usunięciu personelu ze słownika – nie usuwamy danych rozliczeniowych wskazanych podczas wizyt.

Dla klientów z wykupioną licencją na Rozszerzoną obsługę opieki koordynowanej:

W widoku wizyty do sekcji konsultacji lekarz-lekarz, dodano możliwość wybrania lekarza, z którym była przeprowadzona konsultacja.

Podpowiadamy nazwiska lekarzy zdefiniowanych w słowniku “Specjaliści współpracujący w opiece koordynowanej “ którzy w “Dane specjalisty współpracującego” w “Specjalność” mają wskazaną daną specjalność.

Wybór specjalisty jest obowiązkowy, dla wybranej i oznaczonej checboxem konsultacji. Jeżeli mamy zdefiniowanego tylko 1 specjalistę z danego rodzaju, to automatycznie go podpowiadamy Użytkownik ma możliwość w sekcji Konsultacja (lekarz-lekarz) przejścia i edycji słownika “Specjaliści współpracujący w opiece koordynowanej”.

Dla klientów bez wykupionego modułu Rozszerzonej obsługi OK

W oknie wyboru produktów jednostkowych, dodaliśmy “Wybierz specjalistę”.

Specjalista jest wymagany podczas realizacji jednego z poniższych produktów:

 • 5.01.00.0000189 konsultacja z lekarzem specjalistą w dziedzinie diabetologii (lekarz poz – lekarz specjalista)
 • 5.01.00.0000199 konsultacja z lekarzem specjalistą w dziedzinie endokrynologii (lekarz poz- lekarz specjalista)
 • 5.01.00.0000200 konsultacja z lekarzem specjalistą w dziedzinie kardiologii (lekarz poz- lekarz specjalista)
 • 5.01.00.0000201 konsultacja z lekarzem specjalistą w dziedzinie pulmunologii (lekarz poz- lekarz specjalista)
 • 5.01.00.0000202 konsultacja z lekarzem specjalistą w dziedzinie alergologii (lekarz poz- lekarz specjalista)

Po kliknięciu na wizycie w „Wybierz specjalistę” pokaże się nam lista wszystkich zdefiniowanych w słowniku “Specjaliści współpracujący w opiece koordynowanej” . Specjaliści prezentowani w kolejności wg/specjalności (alfabetycznie).

Użytkownik oznacza za pomocą checkboxów, specjalistę z którym współpracował. Może wybrać wielu.

Raportowanie

Zgodnie z ze strukturą komunikatu SWIAD 10.10.2 dla świadczeń udzielonych od dnia 1.07.2023 raportujemy dodatkowy atrybut calk-personel-real, w którym wykazujemy dane dotyczące obu lekarzy tj. lekarza poz i dane dotyczące lekarza specjalisty udzielającego tej konsultacji, (lub wszystkich wskazanych lekarzy współpracujących podczas wizyty).

4. Wprowadzono możliwość wysłania eSkierowania na leczenie uzdrowiskowe – bez załączników.

Dostosowano okno Skierowanie do sanatorium na potrzeby przekazania dodatkowych danych:

a) Stworzono nowe okno „Sposób korespondencji z pacjentem”

 • okno zawiera dwa pola wyboru: „Elektroniczny” i „Papierowy”

b) Dodanie przycisku „Podpisz i wyślij do P1”

Po wybraniu i akceptacji podpisu (przycisk „Akceptuj”) następuje wysyłka do P1. Wystawione skierowanie jest widoczne w oknie „Wystawione skierowania” w zakładce Dane medyczne pacjenta.

Informacje o wystawionym skierowaniu są widoczne także (w sposób analogiczny jak inne eSkierowania):

 • w historii wizyt pacjenta,
 • na wydruku dokumentacji medycznej,
 • na wydruku karty wizyty.

Stworzenie dokumentu eSkierowania:

 • na podstawie szablonu HL7 CDA
 • korespondencja z pacjentem
  • przekazujemy wybór elektroniczny/papierowy

Dokument eSkierowania jest wysyłany do P1

Po wystawieniu skierowania widoczne jest ono w Historii wizyt pacjenta (dopisanie dokumentu skierowania do wizyty, w taki sam sposób jak w przypadku innych eSkierowań)

Możliwe jest wydrukowanie wystawionego skierowania:

Dokument eSkierowania może zostać anulowany

 • za pomocą przycisku „Usuń”,
 • nie można anulować skierowań znajdujących się w statusach: u realizatora lub zrealizowane,
 • proces przebiega tak, jak w przypadku pozostałych eSkierowań.

5. Wprowadzono obsługę TERYT ulic.

Na potrzeby prawidłowej wysyłki eSkierowania na leczenie uzdrowiskowe, wprowadzono słownik TERT ULIC.

Teryt ulicy jest uzależniony od wybranej miejscowości, dodaliśmy możliwość wybrania z ulic dostępnych w tej miejscowości.

Po kliknięciu  wyszukiwania „…” pojawi nam się okno wyszukiwania:

Na podstawie już wprowadzonych ulic, podczas aktualizacji nastąpi aktualizacja pola ulica u pacjentów, dla których mogliśmy jednoznacznie powiązać wprowadzoną nazwę z nazwą ze słownika TERYT.

W przypadku pacjentów, dla których takie powiązanie nie było możliwe, program poprosi o uzupełnienie danych.

Techniczne i inne

1. Wprowadzono usprawnienia w zakresie automatycznego sprawdzania wersji.

2. Zaktualizowano statystyki w Module szczepień.

3. Rozszerzono algorytm dla sprawozdawczości w województwie świętokrzyskim.

Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”