drEryk – Update 7.17.0 – dostępny

Pobierz obrazki 
 
 
drEryk – Update 7.17 – dostępny
 
 
 

Udostępniamy kolejną aktualizację oprogramowania drEryk.

Lista wprowadzonych zmian w wersji 7.17:

 
 
1. Zaktualizowano słownik wyrobów medycznych do wersji 2020.59.01.
 
 
 
2. Przywrócono sposób formatowania tekstu dla pól “Cel wydania” w druku Zaświadczeń lekarskich oraz “Opis udzielonego świadczenia” w druku Informacja dla lekarza kierującego.
 
 
 
3.Zaktualizowano widok wydruku Informacja o wystawionych eReceptach.
 
 
 

4. Wprowadzono możliwość zarządzania przez KM zalogowanymi użytkownikami podczas uruchamiania procesu aktualizacji.

KM ma możliwość wylogowania użytkowników w momencie uruchomienia aktualizacji.

Przy wyborze Tak – następuje proces wylogowania użytkowników. 

Jeśli uda się wylogować wszystkich zalogowanych użytkowników, przechodzimy do procesu aktualizacji. 

Jeśli nie uda się wylogować wszystkich to zostanie wyświetlony komunikat “Nie udało się wylogować użytkownika: xxx. Proces aktualizacji może zakończyć się błędem czy kontynuować?Tak/Nie”.

Przy wyborze Nie – proces zostaje przerwany.

Po uruchomieniu procesu aktualizacji użytkownik, który będzie próbował się zalogować na końcówce otrzyma komunikat:

“Km rozpoczął proces aktualizacji, możliwość logowania do systemu zostanie przywrócona po zakończeniu procesu”.

 
 
 

Jeśli chcesz być z nami w kontakcie i otrzymywać wiadomości o najnowszych promocjach i produktach zapisz się do naszego newslettera!

Zapisz się do newslettera
 
 
 
• Informujemy, że Pani/Pana dane przetwarzane będą wyłącznie w celu dostarczenia newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych; RODO);
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych zawartych w powyższym formularzu jest: drEryk Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka nr 6, kod 30-415, poczta KRAKÓW, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000680603;
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości dostarczenia newslettera;
• Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
 
    
 
 
 
Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, możesz się wypisać
 
 Pobierz obrazki 
 
 
Wiadomość wysłana przez: drEryk sp. z o.o.
Wadowicka 6, 30-415,Kraków
Polska, PL  5130250146
Comments are closed.