drEryk – Update 7.18.0 – dostępny

 
 Pobierz obrazki 
 
 
 Pobierz obrazki 
 
 
Update 7.18 – dostępny
 
 
 

Udostępniamy kolejną aktualizację oprogramowania drEryk.

Lista wprowadzonych zmian w wersji 7.18:

 
 
Rozliczenia
 
 
 
1. Zaktualizowano słownik ICD-10 w związku z wprowadzeniem nowego kodu dla celów specjalnych: U07.1 COVID-19.
 
 
 Pobierz obrazki 
 
 
2.Zaktualizowano słownik ICD9 do wersji 5.47.0.
 
 

Słownik zawiera m.in: 

 • 89.0099 – porada lekarska za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności,
 • 89.046 – wizyta pielęgniarki/ położnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub łączności,
 • 94.471 – porada psychologiczna za pośrednictwem systemów teleinformatycznych,
 • 94.481 – sesja psychoterapii za pośrednictwem systemów teleinformatycznych,
 • 94.482 – wizyta instruktora terapii uzależnień za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.
 
 
 Pobierz obrazki 
 
 
3. Dostosowano raportowanie LIOCZ do nowej wersji 7.3.0 w zakresie przekazywania informacji o świadczeniach udzielonych dzieciom w komórkach dla dorosłych.
 
 
 

W celu przekazania informacji o świadczeniach udzielonym dzieciom w komórkach dla dorosłych  raportem LIOCZ w nowej wersji 7.3.0 (za okres marzec i następne), wprowadzono możliwość oznaczenia komórki dla dorosłych, w której są udzielane świadczenia dla dzieci.

Kierownik Medyczny ma możliwość oznaczenia komórek dla dorosłych, które udzielają świadczeń dzieciom z poziomu System/Ustawienia/Słowniki. 

 
 
 Pobierz obrazki 
 
 

Do słownika można dodać tylko komórkę specjalistyczną o parzystym VIII kodzie resortowym.

Nie ma możliwości dodania do słownika kodu resortowego VIII nieparzystego oraz komórek z zakresu POZ.

Po najechaniu kursorem myszy na puste pole kolumny Komórki w zakładce “Komórki” wyświetlona zostaje informacja “Komórka udziela świadczeń dzieciom”.

 
 
 
4. Dodano obsługę nowej wersji słownika, według którego przekazywany jest w raporcie SWIAD nowy kod świadczenia (kod MZ).
 
 
 
 • Dla świadczeń udzielonych do dnia 31.12.2019, gdzie uwzględniamy “stare” kody świadczeń przekazujemy nr-wersji-slow-swiad=2. 
 • Dla świadczeń udzielonych od dnia 1.01.2020, gdzie uwzględniamy “nowe” kody świadczeń przekazujemy nr-wersji-slow-swiad=3.
 
 
5. Wprowadzono dodatkowe komunikaty oraz dostosowano raportowanie dla pakietu specjalistycznego – tarczyca.
 
 
 
Do obecnej listy pierwszorazowych produktów jednostkowych z grupy W4X/W5X, po wybraniu, których podczas wizyty AOS pojawia się możliwość określenia kontynuacji leczenia, dodano produkt 5.36.00.0000001 – PS1 Pakiet specjalistyczny – tarczyca.
 
 
 

6. Poprawiono wyświetlanie wyceny punktowej dla świadczeń z zakresu Rehabilitacji.

Zaktualizowano wyceny zgodnie z “Zarządzenie Nr 133/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października 2019 r.zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką”. 

 
 
 
7. Wprowadzono obsługę świadczeń z zakresu ortopedii oraz chirurgii ze wskazań nagłych.
 
 
 

Dla świadczeń udzielonych od 1.10.2019:

Jeżeli podczas wizyty na komórce o kodzie res VIII 1501,1581,1580 zostanie wybrany przez użytkownika produkt:

 • 02.1501.201.02  Świadczenia w Zakresie Chirurgii Dziecięcej – ze wskazań nagłych 
 • 02.1581.201.02 Świadczenia w Zakresie Ortopedii Traumatologii Narządu Ruchu dla dzieci- ze wskazań nagłych, należy w trakcie próby zatwierdzenia wizyty, sprawdzać, czy wybrano jeden z produktów z grupy W11-W32 lub grup Zabiegowych oraz czy wybrano odpowiednie rozpoznanie. 

Jeżeli użytkownik wybierze produkt jednostkowy spoza wskazanych grup  i/lub rozpoznanie spoza listy wyświetlony zostanie jeden z poniższych komunikatów:

1. Jeżeli użytkownik wybierze niewłaściwe rozpoznanie:

“Wskazano nieprawidłowe dane do rozliczenia wybranego zakresu świadczeń. Rozpoznanie główne nie znajduje się na liście dopuszczalnych rozpoznań. Przekazanie powyższych danych będzie skutkowało odrzuceniem przez NFZ całego zestawu. Czy chcesz kontynuować ? TAK/NIE”

2. Jeżeli użytkownik wybierze nieprawidłowy produkt jednostkowy:

“Wskazano nieprawidłowe dane do rozliczenia wybranego zakresu świadczeń. Wybrany produkt jednostkowy nie znajduje się na liście dopuszczalnych do rozliczenia grup. Przekazanie powyższych danych będzie skutkowało odrzuceniem przez NFZ całego zestawu. Czy chcesz kontynuować ? TAK/NIE”.

Współczynniki

Użytkownik ma  możliwość zdecydowania, czy chce aby zastosowany został dla zestawu dodatkowy współczynnik korygujący i kod specjalnego rozliczenia.

Stosowane współczynniki: 

 • AN1 – współczynnik 1,6 jeżeli dodatkowo wizyta jest udzielona dziecku i wizyta podlegałaby już uwzględnieniu dodatkowego współczynnika W01. 
 • M09 – M09 – MIX W01 + AN1 jeśli W01 ma wartość 1,3 to przekazujemy 1,9  jeśli W01 ma wartość 1,6 to przekazujemy 2,2. Jeżeli podczas tworzenia raportu okaże się, że dla pacjenta z przyznanym współczynnikiem AN1, dodatkowo przysługuje dodatkowy współczynnik z powodu skrócenia kolejki K01 – to przekazujemy do raportu tylko M08.
 • M08 – MIX K01 + AN1- 1,8 Jeżeli podczas tworzenia raportu okaże się, że dla pacjenta z przyznanym współczynnikiem M09, dodatkowo przysługuje dodatkowy współczynnik z powodu skrócenia kolejki K01 – to przekazujemy do raportu tylko M10.
 • M10 – MIX W01+K01+AN1 – jeśli W01 ma wartość 1,3 to przekazujemy 2,1 jeśli W01 ma wartość 1,6 to przekazujemy 2,4.
 
 
 
 
Moduł usług prywatnych
 
 
 
1. Dodano druk “Zlecenie na wyroby medyczne” dla podmiotów udzielających wyłącznie prywatne świadczenia.
 
 
 

2. Umożliwiono ponowne otwarcie wizyty prywatnej poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy.

Na liście zarejestrowanych pacjentów w panelu lekarza pod prawym przyciskiem myszy dodano przycisk Otwórz ponownie

Po jego wybraniu pojawi się okno:  

 
 Pobierz obrazki 
 
 
Kierownik Medyczny ma możliwość zdefiniowania przyczyn ponownego otwarcia wizyty z poziomu System/Ustawienia/Słowniki/Konfiguracja przyczyny usunięcia/powody zmiany.
 
 
3. Poprawiono tworzenie dokumentu anulującego eReceptę na wizycie prywatnej.
 
 
 
Integracje
 
 
 
1.Wprowadzono obsługę eZleceń na wyroby medyczne.
 
 
 
W celu uruchomienia elektronicznych Zleceń na Wyroby Medyczne należy wejść w zakładkę System/Ustawienia/Integracje/NFZ i Włączyć integrację z systemem zleceń. 
 
 
 Pobierz obrazki 
 
 
Historia logów – wyświetla dialog, umożliwiający podgląd komunikacji z systemem centralnym w zakresie wystawiania zleceń na wyroby medyczne.
 
 
 
Aplikacja umożliwia  wykonanie testu dla integracji z systemem wystawiania zleceń na wyroby medyczne.
 
 
 
W zakładce Dane Pracownika:
 
 
 Pobierz obrazki 
 
 
W zakładce Ustawienia Konta:
 
 
 Pobierz obrazki 
 
 
Zmiany w oknie zlecenia (nowe zlecenie):
 
 
 Pobierz obrazki 
 

Zlecenie przyjmuje następujące wartości: 

• Robocze – stan początkowy dokumentu.

• Wysłane – została zlecona weryfikacja zlecenia (zlecenie oczekuje na weryfikację, bądź jest w trakcie weryfikacji).

• Poprawne – zlecenie uzyskało pozytywną decyzję systemu NFZ – możliwa jest realizacja zlecenia.

• Błędne – zlecenie uzyskało negatywną decyzję systemu NFZ – nie jest możliwa realizacja zlecenia.

• Anulowane – dla zlecenia zarejestrowano dokument anulowania.

• Zrealizowane – zlecenie ma zarejestrowaną i potwierdzoną realizację (w przypadku zaopatrzenia comiesięcznego wszystkie okresy zlecenia są albo zrealizowane albo anulowano ich realizację, przy czym przy anulowaniu okresów realizacji, chociaż jeden okres zlecenia musi być zrealizowany). 

Nowa opcja „Odśwież” – weryfikuje statusy Zleceń widocznych w dialogu zleceń. Weryfikacji podlegają zlecenia w statusie „Wysłane”, „*Zrealizowane”-*tylko jeśli są zleceniami miesięcznymi i nie minął pełen okres realizacji.

Nowa opcja „Drukuj wszystkie/Drukuj wybrane” – drukuje wszystkie/wybrane zlecenia bez weryfikacji w NFZ.

 
 
 
Zmiany w oknie zlecenia (kontynuacja):
 
 
 Pobierz obrazki 
 
 

Kontynuuj – działa analogicznie jak „Wyślij i drukuj” dla Nowego druku – kontynuacja.

W zleceniu są podawane dane wskazanego lekarza.

Osobą tworzącą dokument jest ta, która wysyła, weryfikuje w NFZ i drukuje zlecenie.

W panelu lekarza jest tworzona odpowiednia , nie zatwierdzona wizyta z właściwym statusem Zlecenia.

 
 
 

Drukuj   wykonuje operacje wydruku dokumentu eZlecenia dla pacjenta – bez weryfikacji w NFZ.

W zleceniu są podawane dane wskazanego lekarza.
Osobą tworzącą dokument jest ta, która wysyła, weryfikuje w NFZ i drukuje zlecenie.

W panelu lekarza jest tworzona odpowiednia , nie zatwierdzona wizyta z statusem „Roboczy” i trybem „Wsteczny”.

 
 
 
W repozytorium zapisywane są wszystkie wersje zlecenia zarejestrowanego w systemie NFZ , oraz zlecenia anulowane jako usunięte.
 
 
 
2.Poprawiono skalowanie dla wydruku zaleceń z wizyty.
 
 
 
Inne
 
 
 
1. Wprowadzono obsługę harmonogramów oraz umożliwiono rejestrację pacjentów bez wskazaniaa terminu rozpoczęcia udzielenia świadczenia dla OPD.
 
 
 

Dla komórek organizacyjnych, o kodach res VIII :

 • 2140 Zespół długoterminowej opieki domowej, 
 • 2141 Zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci, 
 • 2142 Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, 
 • 2180 Hospicjum domowe/zespół domowej opieki paliatywnej, 
 • 2181 Hospicjum domowe/zespół domowej opieki paliatywnej dla dzieci umożliwiono prowadzenie kolejek oczekujących/harmonogramów przyjęć poprzez dodanie wpisu do Księgi Przyjęć.
 
 
 
2. Umożliwiono wprowadzenie nowych wartości w polu numer poświadczenia dla pacjentów UE.
 
 
 
Umożliwiono wprowadzenie wyjątków wskazanych przez NFZ w numerze poświadczenia (nr. DA1, 0S1).
 
 
 
 
 
Statystyki
 
 
 
1. Umożliwiono w statystykach wyszukanie zrealizowanych teleporad po wykonanej procedurze.
 
 
 
Statystyka: Personel – indywidualne rozliczenia AOS.
 
 
 


    

 

Comments are closed.