drEryk – Update 7.20.0 – dostępny

 
 
 
 Pobierz obrazki 
 
 
Update 7.20 – dostępny
 
 
 

Udostępniamy kolejną aktualizację oprogramowania drEryk.

Lista wprowadzonych zmian w wersji 7.20:

 
 
 
 
Zlecenie na wyroby medyczne 
 
 
 
1. Zaktualizowano usługę do obsługi zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne do wersji 2.1.4.
 
 
 
2. Dodano kod kreskowy na wydruk zlecenia na wyroby medyczne oraz usunięto wydruk części III tego zlecenia.
 
 
 
3. Umożliwiono wygenerowanie zlecenia na wyroby medyczne dla wyrobów comiesięcznych na okres 12 miesięcy.
 
 
 
W zleceniu na wyroby medyczne dodano sekcję “Dodatkowe wskazania zlecającego zaopatrzenie”.
 
 

W oknie “Pierwszy miesiąc zaopatrzenia comiesięcznego”, użytkownik może zaznaczyć tylko jeden miesiąc, który będzie jednocześnie pierwszym miesiącem dla zlecenia. 

W oknie “Długość okresu zaopatrzenia (w miesiącach)” umożliwiono wskazanie liczby miesięcy na jakie zlecenie zostanie wystawione. 
 

 
 
 Pobierz obrazki 
 
 
4. Poprawiono przekazywanie do eZWM danych dotyczących bezterminowych uprawnień.
 
 
 

Przed wysłaniem eZWM, w przypadku kodów na wyroby od P.071.00.B do P.083 następuje weryfikacja czy użytkownik wprowadził wymagane dane w sekcji Soczewki okularowe korekcyjne”.

Jeśli użytkownik nie wypełnił wszystkich wymaganych danych to zostanie wyświetlony komunikat informujący o konieczności ich wprowadzenia.

 
 
 
Rozliczenia
 
 
 
1. Zaktualizowano słownik ICD 9 do wersji 5.50.
 
 

Dodano procedury:

  • V98 Wirus SARS-CoV-2 Przeciwciała IgG/IgM, 
  • V99 Wirus SARS-CoV-2 RNA (RT-PCR).
  • 93.88 Wizyta fizjoterapeutyczna z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności
 
 
2. Zaktualizowano słownik ICD 10 o dodanie nowego rozpoznania U07.2.
 
 
 
3. Umożliwiono wygenerowanie faktury bez posiadanego szablonu.
 
 
 
Umożliwiono wystawienie oraz korektę wszystkich faktur wystawionych z programu w ramach NFZ. (faktura bez szablonu, wystawiona na podstawie innych warunków np. dodatkowe rozliczenie, transport, nocna i świąteczna).
 
 
 Pobierz obrazki 
 
 
Korekta faktury bez szablonu:

Korekta Raportów/ Rachunki/ Korekta rachunków dla faktur wystawionych bez szablonu. 
 
 
 

Faktura nie będzie miała w kolumnie Szablon oraz Szablon korygowany żadnych wartości, mimo to będzie możliwość jej wystawienia. 

Klient ma możliwość wybrania kilku produktów z umowy które będą zawarte na 1 fakturze – z uwzględnieniem wyróżników.

Pole ilość/cena jest możliwe do zmiany przez użytkownika.

 
 
 Pobierz obrazki 
 
 
e-Recepta i eZLA
 
 
 
1. Wprowadzono obsługę eRecept “pro auctore” i “pro familiae”.
 
 
 

W oknie e-recepty umożliwiono wybór oraz modyfikację rodzaju e-recepty.

Modyfikacje można wykonywać grupowo lub dla pojedynczych e-recept. 

 
 
 Pobierz obrazki 
 
 
2. Wprowadzono obsługę nowej wersji interfejsów dla eZLA.
 
 
 
erlab 
 
 
 
1. Wprowadzono usprawnienia dla pobierania wyników badań z erLab.
 
 
 
Aktualności
 
 
 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów:

1. Świadczeniodawca ma możliwość przyjęcia od pacjenta oświadczenia o prawie do udzielenia świadczeń finansowanych ze środków publicznych  za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności potwierdzających tożsamość świadczeniobiorcy, w tym przez telefon

2. Świadczeniobiorca może złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów,w tym przez telefon.

3. Wymóg dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących na udzielenie świadczenia nie ma zastosowania do odwołania.

4. Świadczeniobiorca ma obowiązek dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia odwołania stanu epidemii, jednakże nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.

5. Do odwołania świadczeniobiorca, który nie zgłosił się na ustalony termin udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej i został z tego powodu skreślony z listy,  podlega przywróceniu na tę listę bez konieczności uprawdopodobnienia, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyżej. Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących, świadczeniobiorca zgłasza nie później niż w terminie 14 dni od odwołania stanu epidemii.

 
 
 

W związku z tym, zalecamy wyłączenie funkcjonalności Automatycznego skreślania pacjentów, w zakładce:

System/Ustawienia/Kontrola pacjentów

 
 
 Pobierz obrazki 
 
 

Informujemy, że od 1 maja br. Konsultanci Wsparcia Technicznego zmieniają dni dyżurów, które będą się odbywać w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach 8.00-19.00.

Przypominamy również, że każde zgłoszenie powinno zawierać indywidualny numer Klienta (ID), nadany podczas zakupu programu. 

Informację znajdą Państwo w zakładce “O programie” od wersji 7.18.

Comments are closed.