drEryk – Update 7.22 – dostępny

Update 7.22- dostępny
 
 
 

Lista wprowadzonych zmian w wersji 7.22:
 
 
 
 
 
e-Recepta
 
 
 
1.W widoku “leków robionych” dodano suwak umożliwiający dostęp do niewidocznych przycisków dla rozdzielczości mniejszej niż minimalna.
 
 
 
2.Poprawiono wartość 0 w sekcji informacji o ilości wypisanego leku.
 
 
 
3.Wprowadzono zmiany w sposobie wypełniania informacji o uprawnieniach dodatkowych pacjenta w dokumencie recepty elektronicznej.
 
 
 
4.Wprowadzono zmiany w sposobie wypełniania informacji o substancji czynnej dla leków psychotropowych w dokumencie recepty elektronicznej.
 
 
 
5.Wyeliminowano błąd w eRecepcie pielęgniarskiej w przypadku wystawiania zlecenia przez lekarza.
 
 
 
6.Poprawiono funkcjonalność powtórki leków robionych.
 
 
 
7.Dodano możliwość usuwania leku stałego z okna tworzenia recepty.
 
 
 
Druki
 
 
 
1.Zmieniono domyślną kolejność funkcji wydruku dla “Zlecenia na wyroby medyczne”.
 
 
 
2.Przywrócono funkcjonalność wydruku 2 stron na 1 A4 dla nowego druku zlecenia na wyroby medyczne.
 
 
 
3. Poprawiono wydruk długich nazwisk na druku ZLK.
 
 
 
4. Dodano komunikat dla rozpoznań nowotworowych sugerujący wydanie karty Dilo.
Comments are closed.