erLab

Automatyczna wymiana danych z laboratorium
analitycznym i diagnostycznym

Nowoczesne rozwiązanie

System erLab stanowi nowoczesne rozwiązanie informatyczne, które w sposób kompleksowy podnosi standardy pracy zarówno w podmiotach leczniczych, jak i pracowniach diagnostycznych. System erLab został zaprojektowany z myślą o usprawnieniu komunikacji pomiędzy podmiotami leczniczymi, a pracowniami diagnostycznymi oraz ograniczeniu wydatków przeznaczonych na usługi transportowe i wydruki w postaci papierowej.

Jak działa erLab?

Dreryk - Laboratorium
erLab pełni rolę elektronicznego mostu łączącego pracę w pracowni diagnostycznej oraz obsługę pacjenta w gabinecie lekarskim. Korzystanie z systemu erLab zapewnia wysoki poziom szyfrowania danych zgodny z wymaganiami GIODO, co daje gwarancję pełnego bezpieczeństwa podczas archiwizowania i przesyłania danych medycznych, odnoszących się do danych wrażliwych pacjenta.
Jakość i bezpieczeństwo
System erLab podnosi jakość wykonywanych usług poprzez ograniczenie ingerencji pacjenta na drodze podmiot medyczny – pracownia diag. Dzięki temu każde zlecenie na badania analityczne zaordynowane przez lekarza, trafia bezpośrednio do pracowni diag. Wyeliminowanie ręcznego przepisywania wyników badań z pracowni diag, ogranicza do minimum ludzkie błędy.
Kompleksowa obsługa
System erLab w podmiocie leczniczym obsługiwany jest z poziomu programu drEryk, poprzez panel lekarza lub pielęgniarki ambulatoryjnej w gabinecie zabiegowym. Krótka konfiguracja systemu w podmiocie leczniczym, pozwala w pełni korzystać z jego funkcjonalności  i nie wymaga od użytkownika dodatkowej znajomości programu. Wdrożenia systemu erLab przeprowadzane są przez Asystę Techniczną, która w sposób kompleksowy przygotowuje podmiot do pracy z systemem.
Obieg informacji w systemie erLab
Obieg informacji w systemie erLab rozpoczyna się od stanowiska lekarskiego w  podmiocie leczniczym. Za pośrednictwem programu drEryk – lekarz wystawia dla pacjenta skierowanie na wybrane badania do pracowni diagnostycznej, z którą współpracuje. Jeżeli punkt pobrań znajduje się w podmiocie, pielęgniarka odbiera zlecenie drogą elektroniczną i pobiera materiał do badań. Jest on transportowany do pracowni diagnostycznej, a zlecenie badania trafia bezpośrednio do systemu erLab. Wyniki badań pobranego materiału, wprowadzone do programu w pracowni diagnostycznej, są automatycznie przesyłane do dokumentacji medycznej pacjenta w podmiocie leczniczym. Kliknięcie przycisku „Wyślij” zastępuje zatem kosztowne oraz skomplikowane kroki, które dotychczas podmioty lecznicze oraz pracownie diagnostyczne były zmuszone wykonywać.

Wdrożenie - krok po kroku

Co potrzebuje podmiot leczniczy do szybkiego wdrożenia usługi erLab:

Zamówienie dla podmiotów leczniczych.

Wystarczy skontaktować się z naszym działem handlowym, a my odpowiemy na Państwa pytania dotyczące pracy z systemem erLab oraz dodatkowo:

  • sprawdzimy czy laboratorium, z którym Państwo współpracują posiada już system erLab
  • dostarczymy modułu erLab i zintegrujemy jego pracę z laboratorium
  • wdrożymy moduł erLab w Państwa podmiocie leczniczym oraz zajmiemy się przeszkoleniem personelu
  • udzielimy szczególnego wsparcia w pierwszych chwilach rozpoczęcia pracy, tak by Państwu od początku pracowało się wygodnie, szybko oraz bezpiecznie.

Dział Handlowy

Instrukcja obsługi platformy erLab dla podmiotu leczniczego