Połączenie Silvermedia S.A. i drEryk sp. z o.o.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Kraków, 06.02.2020

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że spółki Silvermedia S.A. z siedzibą w Krakowie oraz drEryk sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie uzgodniły między sobą plan połączenia spółek. W wyniku połączenia Silvermedia S.A. przejmie spółkę drEryk sp. z o.o. oraz nastąpi zmiana nazwy Silvermedia S.A. na drEryk S.A. Krok ten ma na celu m.in. ujednolicenie przekazu do Klientów i potencjalnych Klientów w zakresie portfolio produktów i usług oferowanych dotychczas przez ww. Spółki oraz sposobu ich funkcjonowania.

Jednocześnie, pragniemy poinformować, że po połączeniu wszelkie umowy zawarte przez Spółki pozostaną w mocy. Planowane połączenie stanowi kolejny krok w realizacji strategii Grupy Silvermedia. Jednym z naszych głównych celów jest oferowanie usług i produktów dla rynku medycznego na najwyższym poziomie i zwiększenie zaangażowania na rynku medycznym.

Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszej informacji i jest dostępny bezpłatnie do pobrania.

Z poważaniem,

Zarząd drEryk sp. z o.o.

Plan Połączenia z dnia 3 lutego 2020 spółki Silvermedia S.A. ze spółką drEryk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>