Teleporada medyczna. Co zyskujesz na odległość?

Intensywny wzrost liczby zachorowań na koronawirusa (COVID-19) stawia lekarzy przed całkiem nowymi wyzwaniami. Chcemy jak najskuteczniej pomóc naszym Klientom w sprawnej i bezpiecznej diagnostyce pacjentów, minimalizując przy tym ryzyko zarażenia personelu medycznego. Przypominamy, że w związku z informacją z Ministerstwa Zdrowia pacjenci, którzy są przyjmowani stacjonarnie, mogą być obsługiwani pojedynczo (pojedynczo wchodzić do przychodni) i są zobowiązani do wypełnienia ankiety. W związku z tym, udostępniliśmy naszym Klientom bezpłatnie na okres 1 miesiąca Moduł Kreatora Wydruków, w którym wprowadziliśmy Ankietę Wstępnej Kwalifikacji. Dzięki niej mamy możliwość szybkiego reagowania i diagnozowania pacjentów oraz maksymalnego ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa. Dodatkowo przesyłamy krótką instrukcję korzystania z teleporady medycznej, umożliwiającej zdalny kontakt pacjenta z lekarzem, która jest możliwa do przeprowadzania w formie porady telefonicznej w programie drEryk. W dobie koronawirusa zdrowie i bezpieczeństwo naszych Klientów jest dla nas priorytetem. Misja drEryk zobowiązuje nas do wsparcia technologicznego w każdej sytuacji, a zwłaszcza w momentach podwyższonego ryzyka.

Comments are closed.