Aktualizacje

Aktualizacja 8.44 drEryk Gabinet dostępna – poznaj zalety aktualizowania Dodano nowe badanie do rozliczeń – umożliwiono rozliczenie badania „Test antygenowy w kierunku SARS-CoV-2/grypy A+B/RSV” Korzystaj z rozwiązań rekomendowanych – dodano do rozliczania produkty pielęgniarskie […]

Aktualizacja 8.43 – dostępna Aktualizacja 8.43 drEryk Gabinet dostępna – poznaj zalety aktualizowania Przyśpiesz swoją pracę – dodano możliwość wyboru rozpoznania bezpośrednio z formularza zlecenia na wyroby medyczne. Korzystaj z rozwiązań rekomendowanych przez użytkowników […]

Aktualizacja 8.42.1 – dostępna Aktualizacja 8.42.1 drEryk Gabinet dostępna – poznaj zalety aktualizowania Przyśpiesz swoją pracę – usprawniliśmy wyszukiwanie i rejestrację Pacjentów Po więcej informacji na temat wprowadzonych zmian zapraszamy poniżej. Lista wprowadzonych zmian […]

Aktualizacja 8.42 – dostępna Aktualizacja 8.42 drEryk Gabinet dostępna – poznaj zalety aktualizowania Przyśpiesz swoją pracę – Dodano możliwość wysyłki do P1 wielu wystawionych skierowań jednocześnie. Korzystaj z rozwiązań rekomendowanych przez użytkowników– Dodano […]

Aktualizacja 8.41.1 – dostępna Aktualizacja 8.41.1 drEryk Gabinet dostępna – poznaj zalety aktualizowania Skuteczna eRejestracja pacjenta – usprawniliśmy proces eRejestracji dla pacjentów. Po więcej informacji na temat wprowadzonych zmian zapraszamy poniżej. Lista […]

Aktualizacja 8.41 – dostępna Aktualizacja 8.41 drEryk Gabinet dostępna – poznaj zalety aktualizowania Rozliczaj poprawnie Profilaktykę 40+ – usprawniliśmy ponowną wysyłkę badań programu Profilaktyka 40+. Bądź na bieżąco z wymogami – Opieka […]

Aktualizacja 8.40 – dostępna Aktualizacja 8.40 drEryk Gabinet dostępna – poznaj zalety aktualizowania Usprawnij swoją pracę– ergonomia pobierania materiałów do badań. Korzystaj z rozwiązań rekomendowanych przez użytkowników– Umożliwiono rejestracje pacjentów poza kolejnością w czasie […]

Aktualizacja 8.39 – dostępna Aktualizacja 8.39 drEryk Gabinet dostępna – poznaj zalety aktualizowania Bądź na bieżąco ze zmianami – dodaliśmy możliwość przekazania do P1 informacji o kwalifikacji do szczepienia wykonanej przez pielęgniarkę w module szczepień, Przyśpiesz swoją […]

Aktualizacja 8.38 – dostępna Aktualizacja 8.38 drEryk Gabinet dostępna – poznaj zalety aktualizowania Przekazuj informacje o uczuleniach i nietolerancjach – dodaliśmy możliwość raportowanie Zdarzeń Medycznych o dane dotyczące uczuleń i szczepień. Nadążaj za wymogami – […]

Aktualizacja 8.37 – dostępna Aktualizacja 8.37 drEryk Gabinet dostępna – poznaj zalety aktualizowania Realizuj wszystkie obowiązki w programie – dodaliśmy obsługę raportowania Zdarzeń Medycznych dotyczących danych o ciąży oraz Grupie krwi. Przyspiesz realizację […]

Aktualizacja 8.36 – dostępna Aktualizacja 8.36 drEryk Gabinet dostępna – poznaj zalety aktualizowania Bądź na bieżąco ze zmianami – rozpoczęliśmy proces rozszerzania, obowiązkowo przekazywanych Zdarzeń Medycznych w zakresie wyniku diagnozy psychologicznej. Przyspiesz realizację […]

Aktualizacja 8.35 – dostępna Aktualizacja 8.35 drEryk Gabinet dostępna – poznaj zalety aktualizowania Aktualizuj dane pacjenta w systemie zewnętrznym – umożliwiono aktualizację danych pacjenta w CWUb. Przyśpiesz swoją pracę – dodano opcję […]

Aktualizacja 8.34 – dostępna Aktualizacja 8.34 drEryk Gabinet dostępna – poznaj zalety aktualizowania Usprawnij proces wystawiania zleceń – zmniejszono liczbę kliknięć przy wystawianiu zleceń do pielęgniarki. Przyśpiesz realizację dodawanych zleceń – […]

Aktualizacja 8.33 – dostępna Aktualizacja 8.33 drEryk Gabinet dostępna – poznaj zalety aktualizowania Automatyzuj swoją pracę – umożliwiono aktualizację danych Pacjenta na podstawie danych z CWUb, podnieś komfort pracy z programem drEryk Gabinet […]

Aktualizacja 8.32 – dostępna Aktualizacja 8.32 drEryk Gabinet dostępna – poznaj zalety aktualizowania:  Korzystaj ze znanych rozwiązań w nowej, bardziej intuicyjnej wersji – usprawniono proces zarządzania i obsługi Szablonów wizyt, usprawnij sposób wyszukiwania […]

Aktualizacja 8.31 – dostępna Aktualizacja 8.31 drEryk Gabinet dostępna – zapoznaj się ze zmianami w nowej wersji:  Korzystaj z intuicyjnych rozwiązań – umożliwiono wyszukiwanie pacjenta po różnych danych osobowych korzystając z jednego pola,  automatyzuj swoją […]

Aktualizacja 8.30 – dostępna Aktualizacja 8.30 drEryk Gabinet dostępna – dowiedz się więcej o wprowadzonych zmianach: Korzystaj z intuicyjnych rozwiązań – w historii wizyt Pacjenta dostępnej na widoku wyszukiwania Pacjenta z panelu rejestracji dodano możliwość […]

Aktualizacja 8.29 – dostępna Aktualizacja 8.29 drEryk Gabinet dostępna – poznaj zalety aktualizowania: Porównuj dane antropometryczne Pacjentów – wprowadzono wykres krzywej wartości centylowych, przyśpiesz proces sprawdzania informacji ze zrealizowanych wizyt – […]

Aktualizacja 8.28.1 – dostępna Poniżej przedstawiamy listę zmian, jakie wprowadza aktualizacja 8.28.1, która jest już dostępna w drEryk Gabinet: 1. Wyeliminowano problem podczas eRejestracji Pacjenta. 2. Wyeliminowano problem podczas generacji raportu świadczeń […]

Aktualizacja 8.28 – dostępna – poznaj zalety aktualizowania Realizuj wizyty dla Pacjentów z Ukrainy – dodano nowe funkcje niezbędne do prawidłowej realizacji wizyt dla Pacjentów z Ukrainy, realizuj swoje obowiązki w zgodzie z wymogami prawnymi […]

Aktualizacja 8.27 drEryk Gabinet dostępna – poznaj szczegóły Wystawiaj eSkierowania do fizjoterapeuty z poziomu nowego okna – rozszerzenie możliwości wystawienia eSkierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne, usprawnij swój kontakt z działem Wsparcia Technicznego – zmieniono widok […]

Aktualizacja 8.26 drEryk Gabinet – dostępna Usprawnij proces aktualizacji programu – dodano funkcję szybkiej naprawy bazy po nieudanej aktualizacji oraz zaktualizowano pasek postępu procesu aktualizacji, korzystaj z rozwiązań, na które masz wpływ – umożliwiono […]

Aktualizacja 8.25 drEryk Gabinet – zmieniamy się dla Was! Bądź na bieżąco z informacjami o stanie połączenia z P1 – dodano funkcję informowania o braku możliwości połączenia z Systemem P1. Definiuj preferencje dotyczące wysyłki powiadomień do swoich […]

Aktualizacja 8.24 drEryk Gabinet – poznaj zalety aktualizowania Realizuj program Profilaktyka 40+ – umożliwiono wysyłkę Zdarzeń Medycznych oraz Elektronicznej Dokumentacji Medycznej dla badań wykonanych w ramach programu Profilaktyka 40+. Korzystaj z intuicyjnych rozwiązań […]

Aktualizacja 8.23 drEryk Gabinet. Dlaczego warto zaktualizować? Aby korzystać z ergonomicznych rozwiązań – wprowadzono usprawnienia w zakresie logowania do programu, żeby wyeliminować błędy – wyłączono automatyczną opcję wysyłki dokumentów do pacjentów, dla których otwarto ponownie wizytę, […]

Aktualizacja 8.22 drEryk Gabinet. Dlaczego warto zaktualizować? Aby realizować obowiązki będąc zintegrowanym z zewnętrznymi systemami – umożliwiono rejestrację Zdarzeń Medycznych dla zleceń realizowanych przez Pielęgniarki i Położne, aby wyeliminować błędy oraz zautomatyzować realizację wizyt […]

Aktualizacja 8.21.1 – dostępna. Zapoznaj się ze zmianami, które obejmuje nowa wersja drEryk Gabinet Drodzy Użytkownicy! Poniżej przedstawiamy zmianę, jaką wprowadza aktualizacja 8.21.1, która jest już dostępna w oprogramowaniu drEryk Gabinet: 1. Przywrócono działanie Słownika […]

Aktualizacja 8.21 – dlaczego warto zaktualizować drEryk Gabinet? Aby być na bieżąco ze zmianami z obszaru informatyzacji medycyny – wprowadzono obsługę eSkierowania na rehabilitację,   żeby wykonywać swoje obowiązki w zgodzie z wymogami prawnymi – wprowadzono obsługę […]

Aktualizacja 8.20 – dlaczego warto zaktualizować drEryk Gabinet? Aby zautomatyzować pracę – wprowadzono obsługę elektronicznej Karty Zgonu, żeby korzystać z rekomendowanych rozwiązań – umożliwiono dodanie leku stałego bez konieczności wystawienia go na recepcie oraz dodano możliwość […]

Dlaczego warto zaktualizować drEryk Gabinet? Aby rozszerzyć działanie funkcji szczepień przeciw COVID-19 – wprowadzono obsługę trzeciej dawki oraz dawki przypominającej przeciwko COVID-19, aby usprawnić swoją codzienną pracę – wyeliminowano problem z anulowaniem […]

Dlaczego warto zaktualizować drEryk Gabinet? Aby realizować swoje obowiązki zgodnie z wymogami prawnymi – dodanie okna zbiorczego zarządzania Zdarzeniami Medycznymi, które umożliwia ponownie wysyłki niezarejestrowanych dotychczas Zdarzeń Medycznych, aby korzystać z rozwiązań, […]

Informujemy, że plik aktualizacyjny wersji 8.17 zajmuje więcej przestrzeni dyskowej niż standardowo. W związku z tym, aktualizacja może potrwać dłużej. Dlaczego warto zaktualizować drEryk Gabinet? Aby usprawnić codzienną pracę – dodanie słownika Procedur […]

Aktualizacja 8.16.2 – lista zmian 1. Zmiany w zakresie rejestracji danych antropometrycznych Pacjenta (w związku z publikacją nowej wersji dokumentacji integracyjnej).

Zaktualizowanie drEryk Gabinet do wersji 8.16.1 jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania raportowania Zdarzeń Medycznych i wymiany EDM. Aktualizacja 8.16.1 – lista zmian 1. Poprawiono raportowanie danych Pacjenta, który nie miał wcześniej zarejestrowanego ZM.

Informujemy, że zaktualizowanie drEryk Gabinet do wersji 8.16 jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania raportowania Zdarzeń Medycznych i wymiany EDM. Dlaczego warto zaktualizować drEryk Gabinet? Aby być na bieżąco ze zmianami prawnymi – wprowadzono obsługę nowej wersji komunikatu typu SWIAD […]

Aktualizacja 8.15 – lista wprowadzonych zmian w najnowszej wersji drEryk Gabinet Dlaczego warto zaktualizować drEryk Gabinet? Aby korzystać z usprawnionej funkcjonalności wystawiania eSkierowań – uzupełniono dane dotyczące oznaczenia eSkierowania jako rutynowe oraz dodano do eSkierowania […]

Aktualizacja 8.14 – lista wprowadzonych zmian w najnowszej wersji drEryk Gabinet: Dlaczego warto zaktualizować drEryk Gabinet? Aby w pełni korzystać z funkcjonalności jakie daje wymiana Elektronicznej Dokumentacji Medycznej – rejestracja wniosku o nadanie uprawnień do przeglądania […]

Aktualizacja 8.13 – lista wprowadzonych zmian w najnowszej wersji drEryk Gabinet: Dlaczego warto zaktualizować drEryk Gabinet? Usprawnienie procesu rejestracji Zdarzeń Medycznych oraz Elektronicznej Dokumentacji Medycznej; Możliwość skorzystania z nowych funkcji ułatwiających codzienną pracę (anulowanie […]

Lista wprowadzonych zmian w wersji 8.12 drEryk Gabinet Zdarzenia medyczne i EDM 1.Umożliwiono rejestrowanie ZM dla wizyt prywatnych, STM oraz fizjoterapeutycznych. Raporty i rozliczenia 1.Zaktualizowano słownik świadczeń typu LIOCZ na obowiązujący od 1.07.2021 zgodnie z komunikatem NFZ […]

Lista wprowadzonych zmian w wersji 8.11 drEryk Gabinet e-recepta 1.Poprawiono wyświetlanie kodu eRecepty w historii wizyt. 2.Dodano automatyczne oznaczanie B-bezpłatnie dla leków przysługujących Zasłużonym Honorowym dawcom krwi i przeszczepu. Raporty i rozliczenia 1.Umożliwiono generację […]

Lista wprowadzonych zmian w wersji 8.10 drEryk Gabinet Szczegółowy opis zmian – Pobierz EDM Umożliwiono wymianę informacji o dokumentach EDM pacjenta. Recepta Zaktualizowano sposób zapisu informacji o lekach w eRecepcie. Zaktualizowano wzór recepty papierowej do obowiązującego […]

Lista wprowadzonych zmian w wersji 8.9 drEryk Gabinet: e-dokumenty 1.Dodano możliwość zdefiniowania własnej listy badań obrazowych, realizowanych jako e-skierowanie. 2.Usprawniono proces pobierania eSkierowania na szczepienie. 3.Dodano PIN e-recepty/ e-skierowania do historii wizyt. 4. […]

Lista wprowadzonych zmian w wersji 8.8 drEryk Gabinet: Wizyta Wprowadzono weryfikację pola komórka na początku wizyty. Dodano nowy kod uprawnienia dodatkowego: WE- WETERAN POSZKODOWANY Z MIN.30% USZCZERBKIEM NA ZDROWIU. Umożliwiono oznaczenie rodzaju wizyty (ambulatoryjna […]

Lista wprowadzonych zmian w wersji 8.7 drEryk Gabinet: Szczepienia 1.Wprowadzono prezentację e-karty szczepień przeciw Covid. Instrukcja karty e-szczepień drEryk Gabinet  Karta wizyty 1.Dodano możliwość wydruku karty wizyty na format recepty. 2.Usprawniono proces […]

Lista wprowadzonych zmian w wersji 8.6 drEryk Gabinet: e-Skierowania Zmodyfikowano wygląd wydruku informacji o wystawionym e-Skierowaniu.                  Wyeliminowano problem z przekazywaniem do AP-KOLCE, rozpoznania dla Kontynuacji leczenia na podstawie wizyty. Karta wizyty Poprawiono czytelność czcionki na wydruku […]

Lista wprowadzonych zmian w wersji 8.5.1: Zmieniono nazwę dla informacji o komórkach udzielających świadczeń dzieciom w raporcie PWT.

Update 8.5 już dostępny w drEryk Gabinet. Dowiedz się więcej! Szczegółowy opis zmian – Pobierz Lista zmian wprowadzonych w najnowszej wersji: Prawo Zaktualizowano wzory oświadczeń o prawie do świadczeń na zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia […]

Lista zmian w wersji 8.4 drEryk Gabinet: Szczegółowy opis zmian – Pobierz Wizyta Dostosowano eReceptę do nowej wersji PIK 1.3.2. Zmieniono wygląd wydruku dla dokumentu „Karta wizyty” Wprowadzono obsługę i możliwość raportowania w SWIAD […]

Lista wprowadzonych zmian w wersji 8.3: Szczegółowy opis zmian – Pobierz Zdarzenia medyczne  Rozszerzono zakres informacji przekazywanych w ramach Zdarzeń Medycznych o dane dotyczące pozycji rozliczeniowej i cech Pacjenta. Wizyta  Poprawiono filtrowanie dat w oknie […]

Lista wprowadzonych zmian w wersji 8.2: Szczegółowy opis zmian – Pobierz E-dokumenty i dokumentacja medyczna  Wyeliminowano problem z podglądem załączników w dokumentacji medycznej. Zoptymalizowano wydruk Informacji o wystawionym e-Skierowaniu na formacie recepty. Umożliwiono zarejestrowanie e-Skierowania dla […]

Update 8.1 dostępny w drEryk Gabinet. Zapoznaj się ze szczegółami aktualizacji! Szczegółowy opis zmian – Pobierz Lista wprowadzonych zmian w wersji 8.1 drEryk Gabinet: Rozliczenia i Raporty Zaktualizowano słownik procedur LIOCZ zgodnie z komunikatem NFZ […]

Lista wprowadzonych zmian w wersji 8.0 drEryk Gabinet: Szczegółowy opis zmian – PobierzZdarzenia Medyczne Udostępniono możliwość rejestracji Zdarzeń Medycznych w Systemie P1. Raporty i Rozliczenia Zaktualizowano druk ZD3 oraz uwzględniono podczas tworzenia raportu nowe […]

Lista wprowadzonych zmian w wersji 7.38: Szczegółowy opis zmian – Pobierz Zaktualizowano wycenę punktową dla AOS zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2020/DSOZ. Wprowadzono możliwość zdefiniowania rodzaju podpisu na wydrukach. Zaimplementowano możliwość wskazania sposobu potwierdzania tożsamości […]

Lista wprowadzonych zmian w wersji 7.37: Szczegółowy opis zmian – Pobierz Wprowadzono automatyczne pobranie wyniku dla badania COVID-19. Rozszerzono zakres dokumentów przechowywanych w Repozytorium. Przywrócono wygląd okna z wyborem współczynników dla produktów ze wskazań […]

Lista wprowadzonych zmian w wersji 7.36: Szczegółowy opis zmian – Pobierz Umożliwiono wystawienie zlecenia na badanie COVID-19. Dopuszczono ręczne pobranie wyniku dla badania COVID-19. Umożliwiono wystawienie leku z uprawnieniem „C” podczas wizyty prywatnej. […]

Lista wprowadzonych zmian w wersji 7.35: Szczegółowy opis zmian – Pobierz Wprowadzono funkcjonalność weryfikacji wystawionych Pacjentowi e-Recept poprzez P1. Wymuszono podanie komórki organizacyjnej dla generowanych e-Skierowań. Umożliwiono dodanie do raportu świadczeń, informacji […]

Lista wprowadzonych zmian w wersji 7.34: Szczegółowy opis zmian – Pobierz Zaktualizowano słownik ICD10 o nowe rozpoznania związane z COVID-19. Poprawiono przesyłanie polskich znaków w zleceniach do erLab. Usprawniono proces realizacji e-Skierowań wystawianych w innych aplikacjach. […]

Lista wprowadzonych zmian w wersji 7.33.1: 1. Przywrócono prawidłową wysyłkę poprzez moduł do wymiany informacji z laboratorium (erLab), skierowań na badania analityczne.  

Lista wprowadzonych zmian w wersji 7.33: Szczegółowy opis zmian – Update 7.33-pobierz Wprowadzono możliwość określenia użytego Narzędzia teleinformatycznego wraz z godziną rozpoczęcia, jak również zakończenia udzielania świadczeń za pomocą systemów teleinformatycznych. Zmieniono raportowanie […]

Lista wprowadzonych zmian w wersji 7.32.0: Szczegółowy opis zmian – Update 7.32-pobierz 1. Zmiana w kontekście wywołania metod aktualizacji w CeZ statusów przyjęcia w celu realizacji e-Skierowania. 2. Poprawiono także raportowanie danych e-Skierowań, na podstawie […]

Lista wprowadzonych zmian w wersji 7.31.0: Szczegółowy opis zmian – Update 7.31-pobierz 1. Wprowadzono możliwość przyjęcia do realizacji oraz anulowania e-Skierowania. 2. Wprowadzono możliwość oznaczenia CITO dla e-Skierowań. 3. Zmodyfikowano działanie zakładki „Wyroby tytoniowe”. […]

Lista wprowadzonych zmian w wersji 7.30: Szczegółowy opis zmian – Update 7.30.0 – pobierz 1. Wprowadzono możliwość wystawienia bezpłatnego leku dla kobiet w ciąży.2. Wdrożono obsługę nowego produktu jednostkowego dla teleporady lekarskiej […]

Lista wprowadzonych zmian w wersji 7.29: 1. Zmieniono mechanizm wysyłki e-Skierowań. 2. Ujednolicono nazewnictwo w widokach: aktualizacja nazwy: „System Centralny” na „Platforma drEryk Gabinet”. 3. Poprawiono filtr komórki w oknie Faktury dla „Dodatkowe rozliczenia”. […]

Lista wprowadzonych zmian w wersji 7.28: Szczegółowy opis zmian – Update 7.28 – pobierz  Wprowadzono możliwość wystawienia e-skierowania do specjalisty, do szpitala i badania diagnostyczne ASDK. Zastosowano zmiany w raporcie SWIAD związane z wystawianiem e-Skierowania Wprowadzono […]

Lista wprowadzonych zmian w wersji 7.27: Szczegółowy opis zmian: Update 7.27.0.0 – Pobierz 1. Zaktualizowano słownik badań obrazowych. 2. Umożliwiono import faktur w rodzaju „Choroby zakaźne i stany nadzwyczajne” w celu umożliwienia wygenerowania faktur […]

Lista wprowadzonych zmian w wersji 7.26: Szczegółowy opis zmian – Update 7.26 – pobierz  1. Wprowadzono zmiany funkcjonalne dla słownika instytucji zlecającej. 2. Wprowadzono obsługę importu dokumentu w postaci EDM: Opis badania […]

Lista wprowadzonych zmian w wersji 7.25: E-recepta Umożliwiono wygenerowanie recepty z uprawnieniem S dla pacjentów 75+ dla lekarzy specjalistów. Poprawiono sposób wystawiania stałych leków recepturowych. Skorygowano kolejność wyświetlania substancji czynnych w leku. Poprawiono zaokrąglanie […]

Lista zmian wprowadzonych w wersji 7.20.1: Poprawa błędu związanego z odświeżania widoku wyników badań po ich aktualizacji/dodaniu w drEryk przez innego użytkownika.

Lista wprowadzonych zmian w wersji 7.19: Wprowadzono obsługę wideokonsultacji podczas wizyt lekarskich. Zaktualizowano słownik ICD 9 do wersji 5.48. Zaktualizowano słownik LIOCZ. Wprowadzono obsługę nowych produktów jednostkowych dla Teleporad w POZ. Usunięto komunikat […]

Lista wprowadzonych zmian w wersji 7.18: Wprowadzono obsługę e-Zleceń na wyroby medyczne. Zaktualizowano słownik ICD-10 w związku z wprowadzeniem nowego kodu dla celów specjalnych: U07.1 COVID-19. Zaktualizowano słownik ICD-9 do wersji 5.47.0 zawierającej procedurę: 89.0099 […]

Lista wprowadzonych zmian w wersji 7.17: Aktualizacja słownika wyrobów medycznych (wersja 2020.59.01). Zarządzanie przez KM zalogowanymi użytkownikami podczas uruchamiania procesu aktualizacji. Aktualizacja transformaty pokazującej informację o wystawionych e-Receptach. Przywrócenie sposobu formatowania tekstu dla […]

Lista wprowadzonych zmian w wersji 7.16: Dostosowano raportowanie kodów funkcji i ochrony zdrowia w raportach SWIAD oraz ZBPOZ do najnowszego Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Zaktualizowano słownik procedur LIOCZ. Uaktualniono wycenę punktową oraz obsługę JGP dla produktu PS1 […]

Lista wprowadzonych zmian w wersji 7.21 drEryk Gabinet: Udostępniono funkcjonalność umożliwiającą wysyłanie przypomnienia o wizycie oraz kodu e-Recepty. Poprawiono mechanizm wprowadzania zabiegów pielęgniarki OPD. Zaktualizowano słownik ICD 9 do wersji 5.51. Zmieniono sposób określania […]

Lista wprowadzonych zmian w wersji 7.24: Techniczne Wyeliminowano problem z korygowaniem świadczeń. Usunięto błąd pojawiający podczas powtórki leków przewlekłych, dotyczący checkboxa “nie zamieniać”. Wyeliminowano błąd pojawiający się podczas anulowania wizyty w eRejestracji

Lista wprowadzonych zmian w wersji 7.23 drEryk Gabinet: e-Recepta Wprowadzono obsługę kolejnych reguł walidujących poprawność bloku narracyjnego dla e-Recept. Wprowadzono usprawnienia podczas aktualizacji leków do stosowania przewlekłego. Uzależniono możliwość powtórki recept RPW […]

Lista wprowadzonych zmian w wersji 7.22: e-Recepta W widoku “leków robionych” dodano suwak umożliwiający dostęp do niewidocznych przycisków dla rozdzielczości mniejszej niż minimalna. Poprawiono wartość 0 w sekcji informacji o ilości wypisanego leku. Wprowadzono zmiany […]

Lista wprowadzonych zmian w wersji 7.20: Zaktualizowano słownik ICD 10 o dodanie nowego rozpoznania U07.2. Zaktualizowano słownik ICD 9 do wersji 5.49. Wprowadzono usprawnienia dla pobierania wyników badań z erLab. Umożliwiono obsługę e-Recept „pro […]

Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”