Wróć
Na czasie z prawem #10 - specjalistka w gabinecie lekarskim
Artykuł

Na czasie z prawem #10 – pomoc dla Ukrainy, zmiany w NFZ

Drodzy Użytkownicy! Przedstawiamy najnowszą odsłonę cyklu artykułów od drEryk – Na czasie z prawem #10, w której podsumowujemy bieżące zmiany i aktualności z zakresu prawa medycznego. Serdecznie zachęcamy do lektury!

Na czasie z prawem #10 – spis treści

 1. Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy
 2. Nowe rozporządzenie dot. COVID-19. Modyfikacja obostrzeń
 3. Petycja ws. poszerzenia kompetencji Pielęgniarek i Położnych
 4. Zmiany w NFZ od 1 marca
 5. Co dalej z programem Proflilaktyka 40 Plus?

Bądź na czasie z drEryk!

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy a udzielanie i rozliczanie świadczeń

W związku z agresją Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, Centrala NFZ wydała komunikat dotyczący zasad udzielania pomocy medycznej dla obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terytorium Polski.

Zgodnie z nim każdy obywatel Ukrainy, który przybył do Polski w związku z trwającą wojną i zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej lub szpitala, ma prawo do otrzymania stosownej pomocy medycznej.

Powyższe zasady dotyczą placówek medycznych, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Ponadto, zmiany prawne umożliwiające wykonywanie ww. świadczeń obowiązywać będą z mocą wsteczną (tj. od dnia 24 lutego br.).

W związku z tym, do otrzymania niezbędnej pomocy medycznej obywatel Ukrainy powinien posiadać:

 • zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP, lub
 • odcisk stempla Straży Granicznej RP w swoim dokumencie podróży (potwierdzający legalność jego pobytu od dnia 24 lutego 2022 r.).

Zasady udzielania oraz rozliczania świadczeń medycznych dla obywateli Ukrainy będą identyczne, jak w przypadku świadczeń dla polskich Pacjentów.

Świadczenia te będą finansowane przez NFZ ze środków pochodzących z budżetu państwa.

Zasady dla świadczeniodawców dot. udzielania pomocy obywatelom Ukrainy

Szczegółowe rozwiązania prawne są w trakcie procedowania, aczkolwiek już teraz na świadczeniodawcach ciążą następujące obowiązki, w razie obsługi Pacjenta będącego obywatelem Ukrainy:

 • placówka nie powinna odmawiać Pacjentowi pomocy ani odsyłać go do innego punktu,
 • świadczeniodawca nie powinien domagać się od Pacjenta zapłaty za udzielone świadczenia, a także nie powinien wystawiać za nie faktur,
 • placówka powinna indywidualnie ewidencjonować każdy przypadek udzielenia pomocy obywatelowi Ukrainy na podstawie danych z paszportu, innego dokumentu podróży lub zaświadczenia SG RP.

Sprawozdawanie i rozliczanie z OW NFZ świadczeń zdrowotnych udzielonych obywatelom Ukrainy w ramach umów z NFZ będzie możliwe niezwłocznie po uchwaleniu specjalnej ustawy i określeniu szczegółowych rozwiązań rozliczeniowych.

Ponadto, od 27 lutego działa w języku ukraińskim infolinia Teleplatformy Pierwszego Kontaktu. Każdy, kto potrzebuje pomocy medycznej, między 18 a 8 rano oraz w weekendy i święta, może wysłać po ukraińsku formularz zgłoszeniowy lub zadzwonić pod numer 800 137 200.

Nowe rozporządzenie dot. COVID-19. Modyfikacja obostrzeń

28 lutego br. weszło w życie rozporządzenie obejmujące najnowsze regulacje dot. COVID-19.

W związku z tym rozporządzeniem, przewidziano utrzymanie następujących ograniczeń:

 • obowiązek poddawania się kwarantannie dla określonych grup osób,
 • funkcjonowanie systemów wymiany informacji o działaniach zw. z zapobieganiem, a także przeciwdziałaniem następstwom epidemii,
 • ograniczeń w zakresie prowadzenia przez przewoźnika lotniczego działalności związanej z pasażerskim przewozem lotniczym,
 • nakaz zasłaniania ust i nosa w określonych miejscach.

Ponadto, rozporządzenie wprowadza zwolnienie z obowiązku odbywania kwarantanny oraz okazania negatywnego testu na COVID-19 dla osób przekraczających granicę RP w związku z agresją Rosji i Białorusi na terytorium Ukrainy.

Znikają natomiast niemal wszystkie ograniczenia gospodarcze; przywrócony zostaje m.in. stacjonarny tryb pracy w urzędach.

Petycja ws. poszerzenia kompetencji Pielęgniarek i Położnych

W ostatnich dniach za pośrednictwem internetowej zbiórki uruchomione zostało zbieranie podpisów pod petycją ws. zwiększenia kompetencji Pielęgniarek i Położnych.

W związku z tym przedsięwzięciem, pomysłodawcy petycji mają zamiar za jej pośrednictwem skłonić Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych do wystąpienia w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia.

Petycja obejmuje szereg zmian, między innymi:

 • możliwość wystawiania eZLA do 14 dni,
 • uprawnienie do wystawiania skierowań na test PCR w kierunku wirusa COVID-19,
 • możliwość wystawiania skierowań na szczepienie przeciwko grypie i COVID-19,
 • uprawnienie do wystawiania recept na ordynację leczenia, na wszystkie substancje czynne zawarte w lekach OTC,
 • możliwość kontynuacji recept na leki APN,
 • prawo do wystawiania skierowań na wszystkie badania diagnostyczne (z wyłączeniem badań stwarzających podwyższone ryzyko dla Pacjenta).

Pełna treść petycji znajduje się tutaj.

Zmiany w NFZ od 1 marca

W dniu dzisiejszym (tj. 1 marca) weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniajace rozporządzenie ws. nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

W związku z tym, rozporządzenie zmienia strukturę organizacyjną NFZ w następujący sposób:

 1. W ramach Centrali NFZ:
  • Biuro Komunikacji Społecznej zostaje przekształcone w Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji,
  • Departament Obsługi Klientów zostaje przekształcony w Departament Obsługi Klientów i Profilaktyki,
  • likwidacja Biura Profilaktyki Zdrowotnej.
 2. W ramach oddziałów wojewódzkich NFZ:
  • Zespół Komunikacji Społecznej zostaje przekształcony w Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji,
  • Wydział Obsługi Klientów zostaje przekształcony w Wydział Obsługi Klientów i Profilaktyki,
  • likwidacja Zespołu Polityki Zdrowotnej.

Zmiany te, zgodnie z uzasadnieniem rozporządzenia, mają na celu zwiększenie efektywności NFZ w zakresie zadań z obszaru profilaktyki zdrowotnej oraz promocji.

Ponadto, obowiązujące regulaminy organizacyjne Centrali NFZ oraz oddziałów wojewódzkich zostają utrzymane w mocy przez miesiąc od wejścia w życie rozporządzenia.

Co dalej z programem Proflilaktyka 40 Plus?

Zgodnie z najnowszymi analizami ekspertów, dotychczas z programu Profilaktyka 40 Plus skorzystało zaledwie ok. 358 tys. Polaków.

Największą grupą beneficjentów programu są osoby w przedziale wiekowym 40-49 lat. Zdecydowanie mniejszy udział w programie mają osoby starsze.

Spośród korzystających z programu dominują kobiety (60%) oraz osoby mieszkające w dużych miastach.

Według analiz ekspertów, jedną z przyczyn dotychczasowego niepowodzenia programu jest nadal zbyt mała liczba punktów realizujących program. Ponadto, wskazuje się także na niewielką skalę promocji tego przedsięwzięcia, jak również na wąski wachlarz badań nim objętych.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Zdrowia, przeprowadzone zostaną dodatkowe badania zmierzające do wszechstronnej diagnozy programu i jego ewentualnej modyfikacji.

Na czasie z prawem #10 – źródła

Bartosz Kasza
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”