Wróć
Na czasie z prawem #30
Artykuł

Na czasie z prawem #30: Kodeks Etyki, zmiany w przychodniach

Zapraszamy na pierwszy w tym roku artykuł z serii drEryk: Na czasie z prawem #30! Przypomnijmy – w tym cyklu aktualności podsumowujemy aktualne zmiany w prawie medycznym. Ponadto, prezentujemy w nim najważniejsze informacje z resortu Ochrony Zdrowia i NFZ.

Z drEryk wszystkie najważniejsze nowości masz pod ręką!

Spis treści

 1. Kodeks Etyki Lekarskiej przekazany do konsultacji
 2. Ustawa budżetowa 2024 a finansowanie Ochrony Zdrowia
 3. Zmiany w szpitalach i przychodniach od 1 lutego
 4. Reforma Krajowej Sieci Onkologicznej odroczona

Kodeks Etyki Lekarskiej przekazany do konsultacji

Nowy Kodeks Etyki Lekarskiej (KEL) został przekazany do konsultacji samorządowych i społecznych przez Naczelna Radę Lekarską. Uchwałę w tej sprawie podjęto na ostatnim posiedzeniu NRL, a zmiany w KEL mają na celu ustanowienie wyższych standardów etycznego postępowania w zawodzie lekarza, dostosowując się do nowych wyzwań medycyny.

Przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej NRL, Artur de Rosier, podkreślił, że każdy zainteresowany może zgłaszać swoje uwagi i sugestie. Projekt Kodeksu obejmuje zarówno nowe artykuły, jak i te zachowane z obowiązujących przepisów. Zawiera on także komentarze wyjaśniające i interpretujące poszczególne artykuły, oparte na dyskusjach i opracowaniach z poprzednich kadencji oraz wiedzy ekspertów. Niektóre artykuły, takie jak dotyczący reklamy, są jeszcze w opracowaniu ze względu na oczekiwanie na wyniki badań ankietowych.

W trakcie konsultacji projekt będzie sukcesywnie poprawiany, a ostateczna wersja Kodeksu ma być przyjęta na posiedzeniu NRL w marcu 2024 r. Następnie, podlegać będzie zmianom zgłoszonym jedynie przez delegatów na Krajowym Zjeździe Lekarzy, planowanym na maj tego roku. Komisja planuje także opracowanie nowego komentarza do Kodeksu. Wszelkie uwagi można zgłaszać do 15 lutego 2024 r. na adres: kel@nil.org.pl.

Ustawa budżetowa 2024 a finansowanie Ochrony Zdrowia

18 stycznia Parlament uchwalił budżet na rok 2024. Zgodnie z nową ustawą budżetową, dochody państwa wyniosą blisko 682,4 mld zł, a wydatki planowane są na poziomie 866,4 mld zł, przy deficycie nieprzekraczającym 184 mld zł.

Sektor Ochrony Zdrowia ma otrzymać finansowanie w wysokości 192 mld zł, co oznacza zwiększenie o 3 mld 881 mln 842 tys. zł w porównaniu do pierwotnego projektu przedstawionego we wrześniu przez poprzedni rząd Zjednoczonej Prawicy.

Minister zdrowia Izabela Leszczyna podczas debaty podkreśliła, że decyzją rządu przewidziano dodatkowe środki na Ochronę Zdrowia. Rząd planuje skierować dodatkowe fundusze m.in. na:

 • leczenie specjalistyczne i onkologię, szczególnie onkologię dziecięcą – 3 mld zł,
 • finansowanie procedury in vitro z budżetu państwa – 500 mln zł,
 • finansowanie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży – 10 mln zł,
 • świadczenia w zakresie psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej – 75 mln zł,
 • finansowanie terapii w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) – 50 mln zł.

Zmiany w szpitalach i przychodniach od 1 lutego

Od 1 lutego 2024 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące opieki zdrowotnej w przychodniach i szpitalach. Zmiany obejmują opiekę koordynowaną, pedagogów i psychoterapeutów, oraz wprowadzenie nowej grupy uprawnionej do świadczeń poza kolejką. Założeniem zmian jest dostosowanie przepisów do potrzeb systemu opieki zdrowotnej.

Zmiany te podyktowane są między innymi utrudnionym monitorowaniem i rozliczaniem świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w kontekście braku przekazywania informacji o przyczynach współistniejących. Ponadto, nie istniał określony kod dla pedagogów oraz psychoterapeutów dzieci i młodzieży w wykazie kodów przynależności do danej grupy zawodowej, podczas gdy osoby te mogą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Nowe przepisy mają również niwelować problem zbyt ograniczonego zakresu przypadków, w których przekazywana jest informacja o stopniu zaawansowania choroby nowotworowej. co uniemożliwia pełne monitorowanie jakości i efektywności leczenia onkologicznego. Dotychczas nie było również kodu dla nowej grupy uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, a więc dla pacjentów, którym przyznano świadczenie kompensacyjne za szkody medyczne doznane w trakcie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w szpitalu.

Co wprowadzają zmiany?

W związku z wymienionymi wyżej zagadnieniami, projekt rozporządzenia przewiduje cztery główne zmiany w przepisach:

 1. Umożliwienie przekazywania informacji o przyczynach współistniejących w przypadku udzielania porad osobom objętym opieką koordynowaną.
 2. Poszerzenie katalogu przypadków, w których przekazuje się informację o stopniu zaawansowania choroby nowotworowej.
 3. Uwzględnienie zawodów pedagoga oraz psychoterapeuty dzieci i młodzieży w wykazie kodów przynależności do danej grupy zawodowej.
 4. Wprowadzenie kodu identyfikującego nową grupę uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Reforma Krajowej Sieci Onkologicznej odroczona

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że planowana reforma Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO) zostanie opóźniona z powodu koniecznych zmian w zakresie terminów pierwszej kwalifikacji podmiotów leczniczych na różne poziomy zabezpieczenia opieki onkologicznej oraz wdrożenia kluczowych elementów KSO. Założenia nowelizacji ustawy o KSO zakładają przesunięcie terminu pierwszej kwalifikacji do 31 marca 2025 roku.

Zmiany w harmonogramie wynikają z opóźnień we wdrażaniu ustawy o KSO, między innymi z braku rozporządzenia określającego kryteria kwalifikacji do KSO oraz problemów technicznych związanych z systemami informatycznymi i przetwarzaniem danych medycznych. Projektowana ustawa przewiduje również przesunięcie terminów dotyczących przekazywania danych do systemu KSO oraz wdrożenia centralnej e-rejestracjiobsługi e-DILO.

Odroczenie realizacji przepisów oznacza, że do 1 kwietnia 2024 roku podmioty lecznicze, które nie wchodzą w skład KSO, będą mogły kontynuować leczenie pacjentów. Projekt wprowadza także zmiany dotyczące wejścia w życie art. 5 i art. 20 ust. 2, 4 i 5 ustawy o KSO, przewidując ich obowiązywanie od 1 kwietnia 2025 roku. Centralna infolinia KSO również będzie miała przesunięty termin uruchomienia, zgodnie z wymogami prawno-technicznymi.

Na czasie z prawem #30 – źródła

Bartosz Kasza
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”