Wróć
Na czasie z prawem #11 - lekarz przed placówką medyczną
Artykuł

Na czasie z prawem #11: leki recepturowe, uprawnienia farmaceutów

Drodzy Użytkownicy! Zapraszamy do lektury kolejnej odsłony naszego cyklu drEryk – Na czasie z prawem #11, w której podsumowujemy bieżące aktualności i zmiany z zakresu prawa medycznego.

Bądź na bieżąco razem z nami!

Na czasie z prawem #11 – spis treści

  1. Recepta na lek recepturowy – stanowisko Ministerstwa Zdrowia i NFZ
  2. Koniec obostrzeń przeciw COVID-19
  3. Zgoda na wykonywanie zawodu Lekarza i Pielęgniarki a obywatele Ukrainy
  4. Nowelizacja przepisów Kodeksu Karnego w zakresie błędu medycznego
  5. Farmaceuta z uprawnieniami funkcjonariusza publicznego?

Recepta na lek recepturowy – stanowisko Ministerstwa Zdrowia i NFZ

W ostatnim czasie Ministerstwo Zdrowia oraz NFZ opublikowało stanowisko dotyczące zasad wystawiania recept na leki recepturowe.

Zgodnie ze wskazaniami, w razie wątpliwości farmaceuty co do sposobu realizacji recepty, powinien on skontaktować się bezpośrednio z osobą, która daną receptę wystawiła.

Ponadto, istnieje możliwość częściowej realizacji recept (w ramach ilości wynikającej z pojedynczego ryczałtu). Jednakże, za każdym razem powinna być naliczana taxa laborum.

Narodowy Fundusz Zdrowia wskazał także, że różna trwałość leków recepturowych (w kontekście możliwości wypisania wielokrotności ilości leku) sugeruje możliwość częściowej realizacji eRecepty.

W przypadku, gdy ilość leku recepturowego ujętego w eRecepcie przekracza jeden ryczałt, wówczas także istnieje możliwość częściowej realizacji. Aczkolwiek, każdorazowa realizacja danej eRecepty wymaga naliczenia stosownej taxa laborum.

Koniec obostrzeń przeciw COVID-19

28 marca br. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia zniesione zostały niemal wszystkie restrykcje związane z ochroną przed koronawirusem.

W związku z tym, nie ma konieczności odbywania kwarantanny lub izolacji, zniesiono wszelkie limity w miejscach publicznych oraz obowiązek noszenia maseczki – z dwoma wyjątkami:

  • podmioty lecznicze,
  • apteki.

Zgodnie z rozporządzeniem, w powyższych placówkach obowiązek noszenia maseczki zostaje utrzymany do dnia 30 kwietnia br.

Co więcej, kwarantannę oraz izolację osoby zarażonej zastępuje obecnie zwolnienie lekarskie wystawione przez lekarza rodzinnego.

Jak przekazał minister zdrowia Adam Niedzielski, osoby przebywające na izolacji lub kwarantannie w dniu 28 marca br. będą musiały doczekać do końca jej trwania (a więc na starych zasadach).

Zgoda na wykonywanie zawodu lekarza i pielęgniarki a obywatele Ukrainy

Od 1 kwietnia br. zniesione zostało wyodrębnienie podmiotów leczniczych przeznaczonych do udzielania świadczeń zdrowotnych Pacjentom chorym na COVID-19. W związku z tym, wydawanie zgód na wykonywanie zawodu lekarza bądź lekarza dentysty na podstawie art. 7 ust. 9 i 10 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790, z póżn. zm.) zostaje wstrzymane.

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, Lekarze, Pielęgniarki oraz Położne z Ukrainy posiadający warunkowe prawo wykonywania zawodu mogą wykonywać zawód w dowolnej placówce medycznej.

Cudzoziemcy posiadający zgodę na wykonywanie zawodu w rozumieniu ww. ustawy a także warunkowe prawo wykonywania zawodu mają 3 możliwości:

  1. Wystąpienie do Ministra Zdrowia z wnioskiem o zgodę na wykonywanie zawodu poza podmiotem leczniczym dedykowanym Pacjentom chorym na COVID-19. Wiąże się to z koniecznością wskazania aktualnego podmiotu, w którym wykonuje się zawód.

  2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w podmiotach, które obsługują obywateli Ukrainy posiadających w RP status legalnego pobytu w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz. U. poz. 583).

  3. Wykonywanie zawodu w placówkach medycznych udzielających świadczeń ofiarom konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Aktualny podmiot, okres oraz fakt wykonywania zawodu należy zgłosić (do 7 dni od rozpoczęcia pracy) Ministerstwu Zdrowia, bez konieczności uzyskiwania zgody.

Nowelizacja przepisów Kodeksu Karnego w zakresie błędu medycznego

Sejm w ostatnich tygodniach rozpoczął procedowanie projektu ustawy nowelizującej Kodeks Karny. Zmiany te przewidują między innymi zaostrzenie sankcji karnych dla szeregu przestępstw.

W związku z tym, zaostrzeniu ulec ma między innymi wymiar kary za nieumyślne spowodowanie śmierci (będące skutkiem np. błędu medycznego).

Projekt ustawy przewiduje zwiększenie minimalnego wymiaru art. 155 kk z 3 do 6 miesięcy oraz maksymalnego – z 5 do 8 lat.

Jednocześnie wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł podkreślił, że pomimo zaostrzenia przepisów dot. nieumyślnego spowodowania śmierci, nadal możliwe będzie stosowanie kar wolnościowych, m.in. warunkowego zawieszenia, grzywny lub ograniczenia wolności.

Projekt ten spotkał się z negatywną opinią prawników.

Szczególne wątpliwości budzi aspekt odpowiedzialności polskiego Lekarza nadzorującego Lekarza obywatelstwa ukraińskiego, posiadającego warunkowe prawo wykonywania zawodu w RP.

Ponadto, wspomniane podwyższenie sankcji karnych z art. 155 kk powoduje, że w tych przypadkach niemożliwe będzie zastosowanie warunkowego umorzenia postępowania (które zgodnie z art. 66 kk stosuje się tylko wobec sprawców przestępstw, które zagrożone są karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności).

Farmaceuta z uprawnieniami funkcjonariusza publicznego?

10 marca do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o zawodzie farmaceuty. Na łamach projektu przedstawiono propozycję przyznającą farmaceucie (w czasie wykonywania ustawowych czynności) uprawnienia funkcjonariusza publicznego, przewidziane w Kodeksie Karnym.

Prace nad projektem poprzedzały konsultacje przeprowadzone z członkami Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej. Wnioskodawcy argumentują, że zmiana ta wpłynie pozytywnie na poziom bezpieczeństwa pracy farmaceutów oraz obrotu gospodarczego.

Na czasie z prawem #11 – źródła

Bartosz Kasza
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”