Wróć
Na czasie z prawem #12
Artykuł

Na czasie z prawem #12: Ustawa o efektywności, e-rejestracja

Drodzy Użytkownicy! Przedstawiamy najnowszy artykuł z cyklu Na czasie z prawem #12, w którym przybliżamy istotne zagadnienia i aktualności z dziedziny prawa medycznego.

Serdecznie zapraszamy do lektury – bądź na bieżąco z drEryk!

Na czasie z prawem #12 – spis treści

 1. eSkierowanie do przychodni – stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta
 2. Zniesienie stanu epidemii
 3. Projekt ustawy o efektywności szpitali – najnowsze informacje
 4. EDM i ZM – jak przebiega cyfryzacja w Ochronie Zdrowia?
 5. e-Rejestracja do specjalistów – pilotaż Ministerstwa Zdrowia
 6. Ustawa o wyrobach medycznych – co się zmieni?

eSkierowanie do przychodni – stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta

W ostatnim czasie do Rzecznika Praw Pacjenta skierowane zostało zapytanie dot. możliwości nieuznawania eSkierowania przez przychodnie. Kwestia ta związana jest z ewentualną sytuacją, w której Pacjent może nie zostać przyjęty na badania lub na wizytę lekarską.

Jak tłumaczy RPP, od 8 stycznia 2021 roku obowiązują eSkierowania. W związku z tym, wszystkie skierowania powinny być wystawiane w tej formie. Dlatego też, placówki medyczne są obowiązane do ich respektowania.

Jednocześnie należy pamiętać o wyjątkach w ramach których skierowanie wystawiane jest w formie papierowej:

 • leczenie uzdrowiskowe lub w sanatorium,
 • objęcie programem lekowym,
 • leczenie w szpitalu psychiatrycznym.


Ponadto, skierowanie może być wystawione w formie papierowej, jeżeli Lekarz lub inna uprawniona osoba:

 • nie ma dostępu do systemu e-Zdrowie (gabinet.gov.pl),
 • nie ma dostępu do Internetu,
 • wystawia skierowanie osobie o nieustalonej tożsamości,
 • pochodzi z innego państwa UE i wystawia skierowanie w ramach tymczasowego, okazjonalnego udzielania świadczeń.


eSkierowanie nie jest również wystawiane w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze zleceniem wewnętrznym w ramach danej placówki.

Zniesienie stanu epidemii

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia ws. wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 16 maja br.

Jednocześnie 9 maja w Rządowym Centrum Legislacji pojawił się projekt ws. odwołania stanu epidemii. Stan zagrożenia epidemicznego przewiduje mniejsze obostrzenia i ograniczenia w stosunku do stanu epidemii.

Jak przedstawiają prawnicy, konsekwencje wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego nie będą skutkować utratą mocy obowiązującej wielu przepisów ustawy, które utrzymają swoje funkcjonowanie. Dopiero odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego będzie skutkowało znaczącymi konsekwencjami.

Należy także pamiętać, że obowiązywanie stanu zagrożenia epidemicznego pozostawia możliwość przywrócenia obostrzeń w przyszłości.

Projekt ustawy o efektywności szpitali – najnowsze informacje

Na 9 maja br. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało przekazanie poprawionego projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa do kolejnych uzgodnień.

Zgodnie z projektem ustawy, kierownikiem podmiotu szpitalnego (a także p.o.) może zostać wyłącznie osoba posiadająca min. 5 lat stażu pracy na stanowisku kierowniczym, albo min. 3 lata na stanowisku kierowniczym w podmiocie szpitalnym. Ponadto, osoba ta nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu.

Projekt wprowadza także wymóg wpisu na listę menedżerów prowadzoną przez Prezesa Agencji Rozwoju Szpitali.

Nadzorcą szpitala może być osoba wpisana na listę Prezesa ARS, w tym pracownik Agencji, która spełnia wymóg m.in. posiadania wykształcenia wyższego z zakresu finansów, prawa, administracji, ekonomii oraz minimum 1-rocznego doświadczenia zawodowego w Ochronie Zdrowia.

Projekt przewiduje, że nadzorca szpitala będzie odpowiedzialny za realizację postępowania naprawczo-rozwojowego w szpitalach kat. C lub D.

Nadzorca winien współpracować z kierownikiem placówki, jednakże w razie braku woli współpracy po stronie kierownika, Prezes ARS może na wniosek nadzorcy dokonać zmiany kierownika (jeżeli dana placówka nie posiada statusu spółki).

Jednocześnie, nadzorca nie odpowiada za zobowiązania zaciągnięte ws. dot. podmiotu szpitalnego (aczkolwiek nadzorca niebędący pracownikiem Agencji oraz zarządca podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w zw. z pełnieniem funkcji).

Projekt ten spotkał się z negatywnym odbiorem zarządzających szpitalami, którzy wskazują na ryzyko zagrożenia płynności pracy Personelu Medycznego placówki.

Dotyczy to sytuacji, w której decyzje podejmuje osoba niezwiązana odpowiedzialnością oraz nieobjęta strukturą wewnętrzną placówki.

EDM i ZM – jak przebiega cyfryzacja w Ochronie Zdrowia?

Zgodnie z najnowszymi statystykami przedstawionymi przez pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. cyfryzacji, tylko 23 tys. z 180 tys. wszystkich podmiotów i praktyk lekarskich zaraportowało minimum 1 raz Zdarzenia Medyczne.

W trakcie obowiązywania nowych zasad wymieniono 124 tys. EDM, 1955 podmiotów udostępniło dokumentację w formie elektronicznej, zaś 1007 podmiotów ją pobrało.

Eksperci wskazują, że kluczową przyczyną takiego stanu rzeczy jest m.in. brak państwowych repozytoriów umożliwiających przechowywanie dokumentacji medycznej.

Przypominamy, że każdy Użytkownik oprogramowania drEryk Gabinet w ramach swojej licencji posiada dedykowane repozytorium EDM, do którego ma stały dostęp.

Dzięki temu rozwiązaniu zyskuje on zarówno wygodę, jak i bezpieczeństwo w swojej codziennej pracy z Pacjentami.

e-Rejestracja do specjalistów – pilotaż Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia oraz Centrum e-Zdrowia pracują nad wdrożeniem pilotażu e-rejestracji, mającego ułatwić umawianie wizyt do specjalistów, a w dalszej perspektywie – hospitalizacji.

Zgodnie z planami, systemem rejestracji Pacjentów zarządzał będzie specjalny algorytm, który będzie miał za zadanie minimalizować kolejki oczekujących w poszczególnych placówkach.

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział rozpoczęcie pilotażu w województwie łódzkim oraz mazowieckim, w ramach którego możliwa będzie e-rejestracja do kardiologa, a także na rezonans magnetyczny i tomografię komputerową. Pilotaż ma potrwać pół roku.

Jedną z kluczowych funkcji systemu ma być podgląd grafików wszystkich placówek z poziomu Internetowego Konta Pacjenta.

Pacjent będzie mógł wyszukać interesującą go placówkę oraz termin, a następnie zapisać się na konsultację. Podczas wizyty w placówce, zapisany Pacjent będzie zobowiązany jedynie do przekazania numeru eSkierowania. Z kolei w razie braku wolnego terminu, Pacjent trafi do tzw. centralnej e-poczekalni.

Eksperci wskazują na zasadność, ale także na potrzebę dalszego rozwoju tego rozwiązania, ze względu na złożoność procedur rejestracyjnych związanych z wystawianiem oraz obiegiem skierowań.

Ustawa o wyrobach medycznych – co się zmieni?

26 maja br. rozpoczyna obowiązywanie nowa ustawa o wyrobach medycznych, która jest aktem dostosowującym wewnętrzną legislację do obowiązującego już rozporządzenia Unii Europejskiej 2017/745.

Akt ten wprowadza wiele istotnych zmian zarówno w zakresie unormowania wyrobów medycznych, jak również zasad ich reklamy.

Zgodnie z brzmieniem ustawy, wyrób medyczny to narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł stosowany samodzielnie lub w połączeniu w celu diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby lub skutków urazu, a także badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego.

Ustawa wprowadza także liczne obwarowania dotyczące reklamowania wyrobów medycznych. Między innymi nie będzie można wykorzystywać wizerunku osób wykonujących zawody medyczne lub podających się za takie osoby.

Nadzór nad obrotem wyrobami medycznymi spoczywać będzie w kompetencji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Na czasie z prawem #12 – źródła

Bartosz Kasza
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”