Wróć
Na czasie z prawem #16 - banner
Artykuł

Na czasie z prawem #16: Ustawa o jakości, suplementy diety

Zapraszamy do lektury najnowszego artykułu z serii drEryk: Na czasie z prawem, w ramach której prezentujemy najważniejsze informacje oraz doniesienia z zakresu prawa medycznego, a także projektów i inicjatyw podejmowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

Na czasie z prawem #16 – spis treści

  1. Prace nad ustawą o jakości w ochronie zdrowia
  2. Zmiany w zasadach reklamowania suplementów diety
  3. Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z podpisem Prezydenta

Prace nad ustawą o jakości w ochronie zdrowia

8 września br. minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o przyjęciu ustawy o jakości w ochronie zdrowia przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Przypomnijmy, że projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia zakłada m.in. zwiększenie finansowanie szpitali, co ma zapewnić Pacjentom wysoką jakość świadczonych usług. Ponadto, placówki ochrony zdrowia będą podlegały procesowi autoryzacji pod względem wskaźników jakości usług świadczonych Pacjentom.

Projekt ten zawiera także przepisy dotyczące tzw. klauzuli no-fault, którą omówiliśmy w poprzednim artykule serii.

Jak podkreśla minister Niedzielski, ustawa uwzględnia trzy rodzaje płaszczyzn jakości – kliniczną, satysfakcji oraz doświadczenia Pacjenta, a także płaszczyznę jakości zarządzania placówkami medycznymi. Ustawa przewiduje również wprowadzenie w szpitalach wewnętrznego systemu monitorowania zdarzeń niepożądanych.

Co więcej, system ten będzie obowiązkowy niezależnie od tego, czy dany szpital korzysta ze środków publicznych czy nie. Nadzór zewnętrzny nad tym systemem będzie spoczywał w kompetencji Narodowego Funduszu Zdrowia.

Projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia przewiduje ponadto wprowadzenie wymogu autoryzacji dla świadczeń finansowanych ze środków publicznych (również obligatoryjnego).

Autoryzacji tej będą udzielać dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ.

Przyjęcie ustawy przez Stały Komitet Rady Ministrów oznacza, że projekt ustawy, po pozytywnej decyzji rządu, skierowany zostanie do parlamentu.

Zmiany w zasadach reklamowania suplementów diety

W toku prac legislacyjnych znajduje się również nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Jedną z nowości będzie zmiana zasad reklamowania suplementów diety.

Zgodnie z postulowanymi zmianami, w reklamach suplementów diety nie będą mogły pojawiać się wizerunki lekarzy oraz przyrządów lekarskich, które mogłyby błędnie sugerować że suplement diety jest lekiem.

Odbiorcy reklamy będą również informowani o tym, że dany suplement nie ma właściwości leczniczych. Co więcej, reklama suplementu diety nie będzie mogła być adresowana do osób poniżej 12 roku życia.

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z podpisem Prezydenta

W ostatnim czasie Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. Założeniem tej nowelizacji jest m.in. usprawnienie procedur związanych z rynkiem pracy ratowników medycznych oraz fizjoterapeutów.

Zgodnie z najnowszymi zmianami, rejestr pielęgniarek i położnych wykonujących w Polsce czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej będzie prowadziła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. Ponadto, zmiany przewidują rezygnację z przeprowadzenia Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego i z Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego.

Likwidacja tych egzaminów ma umożliwić szybszy dostęp do zawodu fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

Co więcej, nowelizacja obejmuje również zmiany w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Nowelizacja wprowadza w jej ramach możliwość leczenia i transportowania do Polski osób, które doznały obrażeń w wyniku działań wojennych. Co ważne, do tych osób należeć mogą zarówno Ukraińcy, jak również osoby innej narodowości, walczące po stronie ukraińskiej.

Na czasie z prawem #16 – źródła

Bartosz Kasza
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”