Wróć
Na czasie z prawem #20
Artykuł

Na czasie z prawem #20: Wyroby medyczne, testy

Zapraszamy do lektury najnowszej odsłony cyklu drEryk: Na czasie z prawem #20. W tej serii aktualności dokonujemy przeglądu najistotniejszych informacji związanych ze zmianami w prawie medycznym, a także pracami i inicjatywami Ministerstwa Zdrowia. Bądź na bieżąco z drEryk!

Na czasie z prawem #20 – spis treści

Zmiany w reklamowaniu wyrobów medycznych wchodzą w życie

Z początkiem roku, tj. od 1 stycznia rozpoczynają obowiązywanie przepisy ustawy o wyrobach medycznych dotyczące zasad ich reklamowania. Przypomnijmy więc najważniejsze założenia i ograniczenia, jakie wprowadzają jej przepisy.

  • Reklama wyrobu medycznego kierowana do wiadomości publicznej musi być sformułowana w sposób zrozumiały dla odbiorców (zarówno profesjonalistów, jak i laików).
  • Podmioty prowadzące reklamę wyrobu medycznego nie mogą wykorzystywać w jej ramach wizerunku osoby wykonującej zawód medyczny. Ponadto, żadna z osób występujących w reklamie nie może podawać się za reprezentanta zawodu medycznego (lekarza, farmaceuty, pielęgniarki, ratownika medycznego i innych osób reprezentujących zawód medyczny).
  • Reklama nie może zachęcać dzieci do kupienia, nakłaniania rodziców lub innych dorosłych do zakupu reklamowanego produktu.

Ustawa reguluje również zasady związane z reklamą działalności gospodarczej, w której wykorzystuje się wyrób medyczny do świadczenia usług, odwiedzania osób wykonujących zawód medyczny w celu promocji wyrobu medycznego itd.

Krajowa Sieć Onkologiczna – od kiedy?

3 stycznia br. rząd przyjął projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Jak podkreślili zarówno minister zdrowia Adam Niedzielski, jak i premier Mateusz Morawiecki, projekt w najbliższym czasie ma trafić do Sejmu.

Zgodnie z pierwotnymi założeniami, KSO miała rozpocząć funkcjonowanie 1 stycznia 2023 r. Jednakże, w związku z przedłużeniem prac nad projektem, podjęto decyzję o wydłużeniu pilotażu KSO do końca marca bieżącego roku.

Jak informowaliśmy w jednym z poprzednich artykułów serii drEryk: Na czasie z prawem, Krajowa Sieć Onkologiczna ma zapewniać dorosłym pacjentom dostęp do opieki onkologicznej, niezależnie od miejsca zamieszkania. Opieka ta ma bazować na ujednoliconych standardach diagnostycznych oraz terapeutycznych.

Struktura KSO ma składać się ze specjalistycznych ośrodków leczenia onkologicznego (SOLO). Będą one podzielone na trzy poziomy referencyjne (SOLO I, II oraz III poziomu). Rolę pomocniczą pełnić mają centra kompetencji, ośrodki satelitarne, a także kooperacyjne.

Warto również podkreślić, że zgodnie z projektem ustawy tylko podmioty lecznicze wchodzące w skład Krajowej Sieci Onkologicznej będą miały uprawnienia do udzielania świadczeń w zakresie opieki onkologicznej, finansowanych ze środków publicznych.

Nowe wzory dokumentów dla pielęgniarek i położnych

23 grudnia 2022 r. weszły w życie nowe przepisy określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia w sprawie wzorów dokumentów:

  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
  • Prawo wykonywania zawodu położnej,
  • Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
  • Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej.

Nowe wzory dokumentów będą mieć formę spersonalizowanych, dwustronnych kart identyfikacyjnych w formacie ID-1. Ponadto, zgodnie z §5 rozporządzenia, dokumenty wydane na podstawie poprzedniego rozporządzenia (z dnia 4 lutego 2013 r.) zachowują swoją ważność.

Test na grypę, RSV i COVID-19 w przychodniach – rozporządzenie Ministra Zdrowia

5 stycznia br. Minister Zdrowia opublikował rozporządzenie, zgodnie z którym tzw. testy combo (trzy w jednym – różnicujące grypę, RSV oraz COVID-19) zyskały status świadczeń gwarantowanych w placówkach POZ.

Ponadto, jak wynika z zarządzenia Prezesa NFZ, za każdy test combo i jego wykonanie poradnia otrzyma od NFZ kwotę 33,98 zł. Co ważne, dla pacjentów POZ testy są bezpłatne.

Jak podkreślił Adam Niedzielski, producenci hurtowi kasetek do wykonywania testów zadeklarowali, że testy combo będą dostępne w profesjonalnym obrocie w ciągu tygodnia.

Na czasie z prawem #20 – źródła

Bartosz Kasza
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”