Wróć
Na czasie z prawem #24 - lekarka
Artykuł

Na czasie z prawem #24: Recepty online, nowe finansowanie

Zapraszamy do lektury najnowszej odsłony cyklu drEryk: Na czasie z prawem #24. Dowiedz się więcej o najnowszych zmianach i nowelizacjach w prawie medycznym, bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi resortu zdrowia! Z drEryk wszystkie najważniejsze aktualności masz pod ręką!

Na czasie z prawem #24 – spis treści

  1. Dwie ustawy w miejsce jednej – informacje dot. ustawy o jakości
  2. Schyłek recept wystawianych przez internet?
  3. Ministerstwo zapowiada zwiększenie finansowania systemu ochrony zdrowia
  4. Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego a obowiązkowe maseczki

Dwie ustawy w miejsce jednej – informacje dot. ustawy o jakości

Zgodnie z zapowiedziami ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, ustawę o jakości (odrzuconą w kwietniu przez parlament) zastąpią dwie odrębne ustawy. Jedna z nich poświęcona będzie ściśle kwestiom dot. jakości, druga zaś będzie nowelizacją ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Propozycje resortu mają trafić do Sejmu jeszcze w tej kadencji w formie projektów poselskich.

System no-fault do zmiany

Ponadto, w nowym projekcie ustawy poświęconej jakości nie znajdą się regulacje dotyczące systemu no-fault. Jak podkreślił A. Niedzielski, nową koncepcję tych rozwiązań wypracuje powołane w tym celu w drodze zarządzenia grono ekspertów. Do udziału w pracach zaproszeni zostaną między innymi przedstawiciele izb lekarskich oraz inni specjaliści bezpośrednio zainteresowani tym rozwiązaniem.

Szczegóły nowych projektów ustaw

Nowy projekt ustawy poświęconej jakości w opiece zdrowotnej obejmować ma przede wszystkim sposoby pomiaru jakości systemu opieki. Według słów ministra zdrowia, ma ona być również formalną podstawą do premiowania placówek medycznych, które będą lepiej realizować kryteria jakości.

Druga ustawa ma z kolei skupiać się przede wszystkim na utworzeniu i regulowaniu działania funduszu kompensacyjnego dla pacjentów.

Resort zdrowia zamierza również wykreślić z pierwotnych założeń przepisy dot. likwidacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, którego zadania miał przejąć NFZ.

Schyłek recept wystawianych przez internet?

W odpowiedzi na zdobywające coraz większą popularność portale internetowe oferujące pacjentom możliwość wystawienia recept na podstawie diagnozy przeprowadzonej online, ministerstwo zdrowia zapowiedziało podjęcie kroków zmierzających do ograniczenia tej działalności.

Jakie recepty będą ograniczone?

Jak zaznaczył rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, aktualne plany resortu zakładają zablokowanie możliwości wystawienia recepty na leki odurzające i psychotropowe za pośrednictwem takich portali. W związku z tym lekarz, chcąc wystawić receptę, będzie musiał zrobić to w formie elektronicznej, po uprzedniej weryfikacji historii leczenia Pacjenta w systemie IKP.

Co więcej, w przypadku wystawiania recepty na preparat zawierający środek odurzający grup I-N lub II-N, substancję psychotropową z grup II-P, III-P lub IV-P, lub prekursor kategorii 1, rozporządzenie Ministra Zdrowia rekomenduje osobiste zbadanie Pacjenta, ewentualnie badanie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub łączności (jeżeli od wystawienia poprzedniej takiej recepty minęło nie więcej niż 12 miesięcy).

Propozycje te spotkały się z krytyką przedstawicieli samorządów lekarskich. Jak podkreślił Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Łukasz Jankowski, zmiany te powodują dodatkowe utrudnienie i obciążenie formalnościami lekarza.

Ministerstwo zapowiada zwiększenie finansowania systemu ochrony zdrowia

27 kwietnia br. odbyła się konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz wiceministra Waldemara Kraski, podczas której zapowiedziano poszerzenie wsparcia finansowego dla onkologii m.in. w związku z wprowadzeniem koordynacji opieki oraz dla szpitali powiatowych.

Które obszary będą dofinansowane?

Od początku maja w wycenach NFZ dot. świadczeń onkologicznych uwzględniane będą dodatkowe koszty związane z powoływaniem obowiązkowych koordynatorów w placówkach zajmujących się opieką nad pacjentami onkologicznymi. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa ma ich być ok. siedmiuset, a kwota przeznaczona na ten cel to 84,3 miliona złotych.

Ponadto, ministerstwo zakłada zwiększenie nakładów na diagnostykę patomorfologiczną. Do certyfikowanych pracowni patomorfologicznych trafiać ma rocznie ponad 107 milionów złotych. Ponad 87 milionów złotych przeznaczonych będzie dla wyspecjalizowanych centrów zajmujących się diagnozowaniem i leczeniem nowotworów piersi i jelita grubego.

Wsparcie dla szpitali powiatowych

Zgodnie z informacjami które przekazał Filip Nowak (prezes NFZ), dla szpitali którym nie udało się wykonać ryczałtu w ubiegłym roku ministerstwo zapewni mechanizm pomocowy w wysokości 700 mln złotych. 500 milionów złotych trafić ma również na wprowadzenie nowych, większych wycen w ramach interny.

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego a obowiązkowe maseczki

30 kwietnia br. weszło w życie znowelizowane rozporządzenie Rady Ministrów dot. ograniczeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego. Nowe regulacje zakładają przedłużenie do dnia 30 czerwca 2023 r. obowiązywania aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów, a także zniesienie obowiązku zasłaniania ust i nosa w aptekach.

Przypomnijmy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, stan zagrożenia epidemicznego ma zakończyć się 1 lipca 2023 r.

Na czasie z prawem #24 – źródła

Bartosz Kasza
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”