Wróć
Na Czasie z Prawem #28
Artykuł

Na czasie z prawem #28: Ochrona Zdrowia po wyborach

Jesień w pełni, a my nie zatrzymujemy się z naszym cyklem drEryk: Na czasie z prawem #28! W tej serii aktualności znajdziesz podsumowanie najnowszych zmian w prawie medycznym. Ponadto, przedstawiamy w niej najważniejsze informacje z resortu Ochrony Zdrowia i NFZ.

Z drEryk wszystkie najważniejsze nowości masz pod ręką!

Na czasie z prawem #28 – spis treści

 1. Umowa koalicyjna a Ochrona Zdrowia
 2. Elektroniczna karta zgonu już od następnego roku
 3. Leki psychotropowe tylko na eReceptę
 4. Poszerzenie katalogu badań diagnostycznych i zakresu OK
 5. Nowe przepisy dla diagnostów laboratoryjnych

Umowa koalicyjna a Ochrona Zdrowia

Już dziś, 13 listopada rozpoczyna się pierwsze posiedzenie Sejmu X Kadencji. W niedługim czasie asygnowany zostanie nowy rząd z Prezesem Rady Ministrów na czele. Warto więc pochylić się nad planami, jakie na ochronę zdrowia mają przedstawiciele stronnictw koalicji, która zgromadziła większość mandatów w parlamencie.

Umowa koalicyjna podpisana została 10 listopada przez liderów Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi (Polska 2050 i PSL), a także Nowej Lewicy. Tematykę ochrony zdrowia porusza 4. i 6. punkt umowy, które wprowadzają postulaty dotyczące kształtu polskiego systemu opieki zdrowotnej:

 • podniesienie nakładów na Ochronę Zdrowia,
 • zwiększenie roli placówek POZ,
 • zniesienie limitów na leczenie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • wprowadzenie mechanizmów oddłużania szpitali,
 • wdrożenie adekwatnej wyceny świadczeń zdrowotnych,
 • zapewnienie powszechnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej finansowanej przez państwo,
 • rozszerzenie uprawnień przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz niemedycznych (w celu usprawnienia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia),
 • wprowadzenie rozwiązań mających na celu skrócenie kolejek do specjalistów.

W umowie znalazły się również zapisy przewidujące finansowanie procedury in-vitro dla par planujących rodzicielstwo, a także wprowadzenie wszechstronnej opieki okołoporodowej. Warto również zaznaczyć, że w ostatecznym kształcie umowy koalicyjnej nie znalazły się postulaty dotyczące m.in. legalności przerwania ciąży do 12 tygodnia oraz refundacji wizyty prywatnej w razie braku terminów w ramach NFZ.

Elektroniczna karta zgonu już od następnego roku

Od 1 stycznia 2024 r. planowane są zmiany we wzorze kart zgonu, które umożliwią ich wydawanie zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia z 3 listopada przewiduje, że od nowego roku karty zgonu będą dostępne w dwóch formatach:

 • tradycyjnym (opatrzonym własnoręcznym podpisem),
 • elektronicznym (zabezpieczonym certyfikowanym podpisem elektronicznym).

Projekt ma na celu dostosowanie dokumentacji zgonu do współczesnych standardów, umożliwiając jednocześnie korzystanie z obu form w zależności od preferencji i potrzeb. Co istotne, dotychczasowe karty zgonu zachowają swoją aktualność, bez potrzeby ich ponownego wystawiania wg. nowego wzoru.

W załączniku do projektu rozporządzenia wyodrębniono specjalną sekcję przeznaczoną dla statystyki publicznej. Zawiera ona takie informacje jak:

 • miejsce zamieszkania zmarłego,
 • czas przebywania w Polsce w danej gminie,
 • wykształcenie,
 • przyczyna zgonu,
 • godzina urodzenia,
 • informacje o stanie zdrowia.

Projekt zakłada także uwzględnienie danych związanych z ciążą i porodem, takich jak:

 • okres trwania ciąży,
 • liczba dzieci urodzonych przez matkę,
 • informacje dotyczące śmierci niemowlęcia do roku życia.

Wprowadzenie tych zmian ma na celu usprawnienie procesu dokumentacji zgonu, zapewniając tym samym jednolite i kompleksowe informacje, niezależnie od wybranej formy karty zgonu.

Leki psychotropowe tylko na eReceptę

Od 1 listopada 2023 r. rozpoczął obowiązywanie nowy przepis dotyczący wystawiania recept na leki psychotropowe lub odurzające. Zgodnie z nowym artykułem 95b ust. 1a ustawy Prawo farmaceutyczne, recepty na te leki będą mogły być wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej.

Recepty papierowe, które zostały wystawione przed datą wejścia w życie nowych przepisów, zachowają swoją ważność i będą mogły być realizowane w aptece lub punkcie aptecznym w przewidzianym terminie ważności, tj. maksymalnie do 30 listopada br.

Ministerstwo Zdrowia podkreśla również, że w przeciwieństwie do recept na inne leki, żadna recepta na leki zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe nie może być wystawiona z odroczeniem realizacji poprzez wpisanie daty realizacji „od dnia”. Ograniczenie to obejmuje recepty na leki z kategorii dostępności „Rpw” oraz inne kategorie dostępności zawierające substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Poszerzenie katalogu badań diagnostycznych i zakresu OK

Od 1 listopada 2023 roku lekarze podstawowej opieki zdrowotnej uzyskali możliwość skierowania pacjentów na badania dotyczące najczęstszych alergenów wziewnych, takich jak pyłki drzew, kurz, oraz alergenów pokarmowych, takich jak mleko, orzechy czy pszenica. Dodatkowo, lekarze POZ zyskali możliwość skierowania na badanie tomografii komputerowej tętnic wieńcowych tych pacjentów, którzy podejrzewają chorobę niedokrwienną serca.

Zmiany wynikają z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9 października 2023 roku, regulującego świadczenia gwarantowane w podstawowej opiece zdrowotnej. Mają one na celu usprawnienie diagnostyki alergii i efektywniejsze leczenie. W ten sposób, lekarz POZ ma możliwość wdrożenia odpowiedniego leczenia lub poszukiwanie innych przyczyn dolegliwości.

Ponadto, wprowadzono nowy zakres opieki koordynowanej w dziedzinach nefrologii, diabetologii oraz endokrynologii. Objęci będą nią m.in. pacjenci ze zdiagnozowanym stanem przedcukrzycowym oraz z nadczynnością tarczycy. Co więcej, dzięki zmianom w opiece koordynowanej lekarz POZ zyska możliwość lepszego diagnozowania i terapii pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.

Placówki świadczące opiekę koordynowaną mogą realizować ją w ramach 5 grup chorób:

 • płuc,
 • kardiologicznych,
 • nerek,
 • tarczycy (nadczynności oraz niedoczynności),
 • diabetologicznych (stany przedcukrzycowe, zaawansowana cukrzyca).

W ramach opieki koordynowanej w przychodniach POZ możliwe są także konsultacje specjalistyczne dla dzieci do 18. roku życia w dziedzinie diabetologii, kardiologii dziecięcej, chorób płuc, nefrologii i endokrynologii.

Nowe przepisy dla diagnostów laboratoryjnych

Od 10 listopada 2023 roku diagnostom laboratoryjnym umożliwiono prowadzenie indywidualnej praktyki jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Zmiany wynikają z wprowadzenia nowych przepisów, które obejmują zapisy ustawy z 15 września 2022 roku o medycynie laboratoryjnej oraz ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

Diagnosta laboratoryjny będzie mógł wykonywać zawód w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej (tworząc tym samym grupową praktykę diagnostów laboratoryjnych). Diagnosta będzie mógł świadczyć usługi jako:

 • indywidualna praktyka diagnosty laboratoryjnego,
 • indywidualna praktyka diagnosty laboratoryjnego wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym dany zakład.

Osoby, które dotychczas nie były wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) a planują rozpoczęcie wykonywania zawodu w formie indywidualnej praktyki diagnosty laboratoryjnego, muszą złożyć odpowiedni wniosek o wpis do CEIDG.

W przypadku diagnostów już zarejestrowanych w CEIDG, konieczne będzie zgłoszenie odpowiednich zmian, jeżeli dotychczasowa działalność gospodarcza nie odpowiada zakresowi działalności wykonywanej jako indywidualna praktyka diagnosty laboratoryjnego.

Szczegółowe informacje dot. zmian dostępne są na stronie Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Na czasie z prawem #28 – źródła

Bartosz Kasza
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”