Wróć
Na Czasie z Prawem #29
Artykuł

Na czasie z prawem #29: Akredytacje, wynagrodzenia w 2024

Zbliża się koniec roku, czas podsumowań, a wraz z nim pora na ostatni w tym roku artykuł z serii drEryk: Na czasie z prawem #29. W tej serii aktualności znajdziesz podsumowanie najnowszych zmian w prawie medycznym. Ponadto, przedstawiamy w niej najważniejsze informacje z resortu Ochrony Zdrowia i NFZ.

Z drEryk wszystkie najważniejsze nowości masz pod ręką!

Spis treści

 1. Nowe zasady akredytacji od 1 stycznia 2024 r.
 2. Nowelizacja ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia
 3. Nowe uprawnienia dla ratowników medycznych
 4. Ustawa o finansowaniu in vitro z budżetu państwa przyjęta przez Senat

Nowe zasady akredytacji od 1 stycznia 2024 r.

1 stycznia 2024 roku to termin wprowadzenia nowych przepisów dla szpitali związanych z ustawą o jakości i bezpieczeństwie pacjenta.

Pomimo nadchodzącego terminu, aktów wykonawczych wciąż brakuje. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że projekty tych dokumentów trafią do konsultacji publicznych w najszybszym możliwym terminie. W związku z tym, wśród specjalistów i ekspertów pojawiają się postulaty o konieczności przesunięcia wdrażania przepisów.

Ustawa o jakości i bezpieczeństwie pacjenta, obowiązująca od września 2023 roku, nakłada nowe zadania na placówki medyczne. Szpitale, aby świadczyć usługi ze środków publicznych, muszą uzyskać autoryzację od prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Nowe przepisy przewidują także poddanie się procedurze akredytacyjnej, a przepisy monitorowania jakości zostaną poszerzone o nowe wymogi. Terminy realizacji tych zmian różnią się w zależności od ich rodzaju, a większość przepisów zacznie obowiązywać w różnych terminach po dniu wejścia ustawy w życie.

Termin akredytacji, wejście w życie nowych przepisów

Placówki medyczne objęte siecią szpitali mogą złożyć prośbę o uzyskanie autoryzacji po upływie 6 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy, czyli od 8 marca 2024 roku. Ponadto, wszelkie jednostki świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych mają czas do 30 czerwca 2024 roku na stworzenie wewnętrznego systemu zarządzania. Obejmuje on zasady, procedury, metody oraz opis stanowisk pracy, w celu minimalizacji występowania niekorzystnych zdarzeń.

Nowe regulacje dotyczące akredytacji i składania wniosków w oparciu o nowe zasady będą obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. Oznacza to, że ustawa dotycząca akredytacji w ochronie zdrowia straci wówczas ważność. Wnioski złożone wcześniej i niezałatwione do tego czasu będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach. Wydane w tym okresie certyfikaty zachowają swoją ważność przez określony czas. Niemniej jednak podmioty będą miały opcję wycofania wniosku akredytacyjnego do 1 marca 2024 roku.

Minister zdrowia ma czas do 31 grudnia 2023 roku na powołanie członków Rady Akredytacyjnej. Organizacje odpowiedzialne za prowadzenie rejestrów medycznych muszą opublikować rozszerzone dane po raz pierwszy do 31 marca 2026 roku. Ponadto, będą corocznie przygotowywać i publikować raporty na podstawie informacji zawartych w rejestrach, a ustawa określa jako termin obowiązujący 30 listopada.

Czas realizacji nowych przepisów to temat dyskusji, ponieważ wielu specjalistów zwraca uwagę na potrzebę dokładnego przygotowania standardów postępowania przed wprowadzeniem tych zmian. Dlatego też, opóźnienie wejścia w życie przepisów jest brane pod uwagę.

Nowelizacja ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia

29 listopada miało miejsce pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy dot. wynagrodzeń sektorze Ochrony Zdrowia. Projekt ten skierowano następnie do Komisji Zdrowia oraz Komisji Finansów Publicznych. Inicjatorem tego projektu jest Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych.

W ramach tej nowelizacji, przewiduje się wzrost stawek w czterech spośród dziesięciu grup określonych w tabeli płac. Jest to plan, który ma objąć nie tylko pielęgniarki, ale również:

 • lekarzy,
 • ratowników medycznych,
 • farmaceutów,
 • fizjoterapeutów,
 • diagnostów laboratoryjnych,
 • techników elektroradiologii,
 • psychologów i inne zawody medyczne.
GrupaWynagrodzenie
(na podst. przeciętnego wynagrodzenia z 2022 r.)
Wynagrodzenie
(na podst. przeciętnego wynagrodzenia wg. GUS za 2023 r. – od 1.07.2024 r.)
37932,69 zł brutto8993,69 zł brutto
46917,30 zł brutto7842,50 zł brutto
57551,92 zł brutto8561,99 zł brutto
66917,30 zł brutto7842,50 zł brutto

Jednym z kluczowych punktów proponowanej nowelizacji jest powiązanie wynagrodzenia z faktycznymi kwalifikacjami pracowników, a nie tylko wymaganymi kwalifikacjami na danym stanowisku. Projekt przewiduje znaczący wzrost pensji pielęgniarek, szacowany na około 10 miliardów złotych rocznie, ale także inne grupy zawodowe mogą oczekiwać podwyżek.

Projekt zakłada również ujednolicenie wynagrodzeń wewnątrz różnych grup zawodowych, tak aby zrównać płace osób z różnym doświadczeniem i kwalifikacjami.

Jednym z głównych wyzwań jest zapewnienie środków na pokrycie tych podwyżek. Obecnie ustawa, a także jej nowelizacja, zakładają roczną rewaloryzację pensji od 1 lipca. Wysokość pensji będzie zależała od współczynnika pracy i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

Nowe uprawnienia dla ratowników medycznych

Zmiany w uprawnieniach ratowników medycznych nabierają tempa. Z powodu braku lekarzy w karetkach, Ministerstwo Zdrowia planuje rozszerzyć kompetencje ratowników. Nowe uprawnienia obejmują możliwość wykonywania badań USG u pacjentów urazowych i kardiologicznych oraz podawanie trzech dodatkowych leków.

Ministerstwo proponuje trzecie podejście do rozszerzenia uprawnień ratowników medycznych. Poprzednie projekty nie zostały zrealizowane z powodu kontrowersji wśród samych ratowników. Nowy projekt ma na celu zwiększenie liczby wykonywanych czynności przez ratowników medycznych, m.in. badania USG i testy antygenowe oraz podawanie nowych leków.

Zmiany obejmują także dodanie trzech nowych leków które mogą być podawane przez ratowników w karetce. Są nimi kwas traneksamowy, prasugrel i noradrenalina. Te zmiany opierają się na najnowszej wiedzy medycznej i rekomendacjach naukowych.

Wprowadzenie nowych uprawnień i leków wiąże się z koniecznością odbycia certyfikowanego kursu przez ratowników medycznych. Choć propozycje te spotkały się z kontrowersjami w środowisku ratowników, istnieją argumenty za i przeciw, jednak zwiększenie odpowiedzialności wymagać będzie odpowiedniego przeszkolenia i egzaminów.

Ogólnie rzecz biorąc, planowane zmiany mają na celu poprawę zdolności diagnostycznych ratowników, przyspieszenie działań ratunkowych oraz zwiększenie możliwości pomocy pacjentom jeszcze przed dotarciem do szpitala.

Ustawa o finansowaniu in vitro z budżetu państwa przyjęta przez Senat

W dniu 8 grudnia Senat zatwierdził ustawę dotyczącą finansowania procedury in vitro z budżetu państwa. Po dyskusji i odrzuceniu wniosku Prawa i Sprawiedliwości, senatorowie większością głosów postanowili przyjąć tę ustawę.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych publicznie ma zacząć obowiązywać od 1 czerwca 2024 roku. Przewiduje ona corocznie minimalną kwotę 500 mln zł na refundację in vitro. Wcześniej w Sejmie za projektem głosowali premier Mateusz Morawiecki oraz była minister zdrowia Katarzyna Sójka.

Ustawa to inicjatywa obywatelska, zgłoszona do parlamentu wiosną tego roku. Minister zdrowia będzie zobowiązany do regularnego raportowania Sejmowi dotyczącego wykonania ustawy.

Podczas prac nad ustawą w Sejmie, Prawo i Sprawiedliwość proponowało wysłuchanie publiczne, jednak wniosek został odrzucony. Również propozycja, aby program obejmował wyłącznie pary małżeńskie, została odrzucona. Pomimo początkowego poparcia ważnych postaci politycznych, jak Mateusz Morawiecki czy Katarzyna Sójka, wniosek PiS o odrzucenie ustawy w całości nie zdobył poparcia w Senacie.

Obecnie ustawa czeka na podpis Prezydenta RP.

Na czasie z prawem #29 – źródła

Bartosz Kasza
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”