Wróć
Na czasie z prawem #19 - lekarz w placówce medycznej
Artykuł

Na czasie z prawem #19: Leczenie uzdrowiskowe, e-karta zgonu

Drodzy Użytkownicy! Przedstawiamy najnowszy artykuł z cyklu drEryk – Na czasie z prawem #19! W tej serii aktualności omawiamy najważniejsze bieżące kwestie związane ze zmianami w prawie medycznym, a także pracami i inicjatywami Ministerstwa Zdrowia.

Na czasie z prawem #19 – spis treści

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego?

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami oraz informacjami przekazanymi zarówno przez Prezesa Rady Ministrów, jak również przez Ministra Zdrowia, trwają rządowe dyskusje na temat zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego.

Jak wspomniał minister Adam Niedzielski, podjęciu decyzji towarzyszyć będzie zarówno analiza wewnętrznych regulacji, jak również ocen i prognoz międzynarodowych instytucji.

Przypomnijmy również, że stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony został 16 maja br. w miejsce ogłoszonego w marcu 2020 roku stanu epidemii. Co więcej, jednym ze skutków obowiązujących rozporządzeń jest obowiązek noszenia maseczek ochronnych w szpitalach oraz aptekach, który przedłużony został do 31 grudnia br.

e-Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe – projekt rozporządzenia

Trwają prace nad nowym rozporządzeniem Ministra Zdrowia ws. kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową. Projekt ten przewiduje wdrożenie usługi e-Skierowania na leczenie uzdrowiskowe.

Zgodnie z nim, skierowanie w formie elektronicznej będzie zawierało między innymi:

 • oznaczenie świadczeniodawcy wystawiającego skierowanie,
 • nazwę jednostki oraz jej kody identyfikujące a także komórkę organizacyjną zakładu leczniczego,
 • specjalność komórki organizacyjnej zakładu leczniczego,
 • adres miejsca wystawienia skierowania,
 • numer umowy zawartej między świadczeniodawcą a NFZ,
 • numer identyfikujący skierowanie wraz z datą wystawienia,
 • oznaczenie świadczeniobiorcy,
 • oznaczenie osoby wystawiającej skierowanie,
 • identyfikator pracownika medycznego, kwalifikacje zawodowe oraz podpis.

e-Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe będzie przekazywane poprzez SIM (System Informacji Medycznej) do wojewódzkiego oddziału NFZ.

Ponadto, Pacjent będzie informowany o kolejnych etapach procedowania e-Skierowania za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta lub w wiadomości przesłanej na wskazany numer telefonu bądź drogą pocztową.

Co więcej, projektowane rozporządzenie przewiduje pewne wyjątki, dopuszczające formę papierową skierowania w razie braków warunków technicznych lub realizacji świadczenia poza granicami kraju.

Nowe rozporządzenie wejdzie w życia 1 stycznia 2023 r., zaś stosowanie skierowań w formie papierowej dopuszcza się do dnia 30 czerwca 2023 r., z wyjątkami.

Elektroniczna karta zgonu – najnowsze informacje

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Centrum e-Zdrowia, od 1 marca 2023 r. wprowadzona zostanie obsługa elektronicznych kart zgonu (wraz z elektroniczną kartą urodzeń).

Głównym założeniem elektronicznej karty zgonu ma być udostępnienie unikalnego numeru karty zgonu, który znacząco usprawni dalsze czynności związane z pochówkiem.

Jak wymienia CeZ, dzięki temu rozwiązaniu możliwe będzie m.in. szybsze uzyskanie odpisu aktów stanu cywilnego, a także ograniczone zostanie ryzyko nieautoryzowanego posłużenia się danymi zmarłego.

Karta zgonu nie jest elementem dokumentacji medycznej; jest ona dokumentem wystawianym na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014 poz. 1741).

Ponadto, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654) w razie śmierci pacjenta szpital ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie osób lub instytucji wskazanych przez pacjenta oraz przedstawicieli ustawowych.

Szpital może więc wydać kartę zgonu członkom rodziny zmarłego, a także w wyjątkowych sytuacjach innym upoważnionym osobom.

Opieka koordynowana – dane i plany NFZ

W Katowicach doszło do spotkania przedstawicieli NFZ z lekarzami rodzinnymi oraz przedstawicielami POZ, podczas którego omówiono m.in. aktualne dane i plany dotyczące opieki koordynowanej.

Według informacji przekazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, do tej pory podpisano 90 umów z placówkami ochrony zdrowia, które wdrożyły ten zakres świadczeń. Ponadto, wnioski o udział złożyły dodatkowe 172 ośrodki.

Zgodnie z dostępnymi informacjami, od przyszłego roku placówki POZ zyskają możliwość złożenia wniosku o przystąpienie do opieki koordynowanej przez internet.

Opieka koordynowana w POZ

W ramach opieki koordynowanej placówki POZ zyskują dostęp do następujących badań z zakresu diabetologii, alergologii, endokrynologii, kardiologii i chorób płuc:

 • biochemiczne i immunochemiczne (m.in. BNP, albuminuria),
 • diagnostyka czynnościowa (np. spirometria),
 • diagnostyka inwazyjna,
 • elektrofizjologiczne (m.in. EKG wysiłkowe),
 • ultrasonograficzne.

Ponadto, lekarze POZ mają możliwość przeprowadzenia konsultacji specjalistycznych w zakresie wymienionych powyżej specjalizacji.

Konsultacje te mogą odbywać się zarówno między pacjentem a lekarzem specjalistą (w takiej sytuacji wizytę umówi pacjentowi POZ), jak również pomiędzy lekarzem POZ a lekarzem specjalistą.

Warto pamiętać także, że w ramach opieki koordynowanej placówki podstawowej opieki zdrowotnej zyskują prawo do realizowania wizyt kompleksowych (wraz z opracowaniem IPOM dla danego pacjenta), porad dietetycznych oraz edukacyjnych.

Na czasie z prawem #19 – źródła

Bartosz Kasza
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”