Wróć
Na czasie z prawem #25 - banner
Artykuł

Na czasie z prawem #25: Recepta na ruch, wynagrodzenia

Przedstawiamy najnowszy artykuł z cyklu drEryk: Na czasie z prawem #25. W tej serii możesz sprawdzić na bieżąco najważniejsze zmiany w prawie medycznym, a także być na bieżąco z doniesieniami dotyczącymi działań Ministerstwa Zdrowia.

Z drEryk wszystkie najważniejsze aktualności masz pod ręką!

Na czasie z prawem #25 – spis treści

 1. Nadchodzące ustawy w Ochronie Zdrowia
 2. Podwyżki minimalnych wynagrodzeń już od 1 lipca
 3. Nowe uprawnienia ratowników medycznych
 4. ,,Recepta na ruch” – szczegóły programu pilotażowego

Nadchodzące ustawy w Ochronie Zdrowia

Już dziś, tj. 13 czerwca rozpoczyna się czterodniowa sesja posiedzeń Sejmu, podczas której zaplanowano rozpatrzenie szeregu ustaw dotyczących sektora Ochrony Zdrowia.

Ustawa o jakości – podejście czwarte, zawody medyczne

Jedną z nich jest poselski projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, który trafia do Sejmu z obrad Komisji Zdrowia. Do Sejmu trafi również ustawa o niektórych zawodach medycznych, w której w ostatecznej wersji projektu zawarto 16 zawodów:

 • asystentka stomatologiczna,
 • elektroradiolog,
 • higienistka stomatologiczna,
 • instruktor terapii uzależnień,
 • opiekun medyczny,
 • optometrysta,
 • ortoptysta,
 • podiatra,
 • profilaktyk,
 • protetyk słuchu,
 • technik dentystyczny,
 • technik farmaceutyczny,
 • technik masażysta,
 • technik ortopeda,
 • technik sterylizacji medycznej,
 • terapeuta zajęciowy.

Klauzula no-fault, ustawa ,,Tak dla in-vitro”

Sejm będzie również obradować o ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w ramach której ma być ustanowiony Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych (o którym pisaliśmy tutaj). Ponadto, z tekstu ustawy wykreślono zapisy dotyczące tzw. klauzuli ,,no-fault”. Tym zagadnieniem w najbliższym czasie ma bowiem zająć się zespół ds. opracowania rekomendacji wdrożenia ,,no-fault” powołany przez Ministra Zdrowia.

Podczas obrad poruszony zostanie także obywatelski projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zmiany obejmują przede wszystkim wprowadzenie możliwości refundacji procedury in-vitro, na którą Ministerstwo Zdrowia miałoby przeznaczać ok. 0,5 mld zł rocznie.

Podwyżki minimalnych wynagrodzeń już od 1 lipca

Od przyszłego miesiąca, tj. 1 lipca br. rozpoczną obowiązywanie przepisy zakładające nowe najniższe wynagrodzenia dla pracowników Ochrony Zdrowia. Waloryzacja ta wynika ze znowelizowanej w ubiegłym roku ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. 2022 poz. 1352).

Nowe wynagrodzenia w Ochronie Zdrowia od 1 lipca – szczegóły

SpecjalizacjaWynagrodzenie (brutto)
Lekarz ze specjalizacją9201,92 zł (wzrost o 991,25 zł)
Lekarz bez specjalizacji7551,92 zł (wzrost o 813,51 zł)
Lekarz stażysta6028,84 zł  (wzrost o 649,44 zł)
Mgr pielęgniarstwa (położna), fizjoterapii, diagnosta laboratoryjny z wymaganą specjalizacją, farmaceuta, psycholog kliniczny8186,53  (wzrost o 881,87 zł)
Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog z wymaganym wykształceniem magisterskim bez specjalizacji; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia pierwszego stopnia) i specjalizacją; pielęgniarka, położna z wymaganym średnim wykształceniem i specjalizacją6473,07 zł (wzrost o 697,29 zł)
Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik medyczny z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia, fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog z wymaganym średnim wykształceniem, pielęgniarka, albo położna z wymaganym średnim wykształceniem bez specjalizacji5965,38 zł (wzrost o 642,60 zł)
Opiekun medyczny, pozostali pracownicy ze średnim wykształceniem5457,69 zł (wzrost o 587,91 zł)
Sanitariusz, salowa4125 zł  (wzrost o 444,35 zł)

Nowe uprawnienia ratowników medycznych

Z dniem 22 czerwca ratownicy medyczni zyskają nowe uprawnienia obejmujące możliwość samodzielnego wykonywania czynności ratunkowych w karetce. Podstawą tych zmian jest rozporządzenie ws. medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe (Dz.U. 2022 poz. 863).

Szczególnym zainteresowaniem objęte jest nowe uprawnienie ratowników do przeprowadzania intubacji dotchawiczej u pacjenta przytomnego, z wykorzystaniem środków analgetycznych i sedujących.

Do tej pory, ratownicy medyczni mogli dokonywać jej wobec pacjenta nieprzytomnego, u którego doszło do zatrzymania krążenia.

Jak podkreśla Marcin Borowski (przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych), zmiana ta jest dobrym rozwiązaniem. Jak stwierdził, są sytuacje w których pacjent ma zachowane krążenie, jednak nie jest w stanie samodzielnie i efektywnie oddychać. W takim położeniu, wykonanie intubacji umożliwia utrzymanie prawidłowego natlenienia pacjenta.

Kompetencje ratowników medycznych zostały również poszerzone o uprawnienie do wykonania drenażu jamy opłucnej. Jest to czynność stosowana w razie krwotoku do jamy opłucnowej po odniesionym urazie.

Jednakże, jak zaznacza prof. Krzysztof Nadolny (kierownik Katedry i Zakładu Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk Medycznych Akademii Śląskiej), wykonanie drenażu w powyższej sytuacji jest czynnością obarczoną sporym ryzykiem powikłań. Ratownicy medyczni nie są bowiem przygotowani do wykonywania tego rodzaju czynności, dlatego też jego zdaniem rzeczona zmiana w uprawnieniach powinna nastąpić dopiero po uruchomieniu kursów kwalifikacyjnych, bądź utworzeniu specjalizacji z zakresu ratownictwa medycznego.

,,Recepta na ruch” – szczegóły programu pilotażowego

Pod koniec maja Ministerstwo Zdrowia ogłosiło projekt rozporządzenia, które wprowadza program pilotażowy ,,Recepta na ruch”. Program ten znajduje się obecnie w konsultacjach publicznych, zaś długość pilotażu wyznaczono na 2 lata.

Zakres programu ,,Recepta na ruch”

Program ,,Recepta na ruch” umożliwi przeprowadzanie treningów prowadzonych stacjonarnie przez fizjoterapeutę, a także treningów indywidualnych pacjenta, zorganizowanych przy pomocy aplikacji mojeIKP. Pacjent w ramach programu objęty będzie trzema cyklami trwającymi łącznie 18 tygodni. Prowadzenie pacjentów odbywać się będzie za pomocą aplikacji Finezjo, połączonej z IKP oraz systemem P1.

Kwalifikując się do programu, pacjent przejdzie przez ocenę swojej dotychczasowej aktywności fizycznej, stanu zdrowia oraz swoich aktualnych możliwości. Otrzyma on również zalecenia żywieniowe w IKP oraz od dietetyka.

Kto może wziąć udział w programie?

Do wzięcia udziału w programie uprawnieni będą pacjenci, którzy ukończyli 25 rok życia. Przewiduje się, że z pilotażu będzie mogło skorzystać ok. 15 tysięcy osób.

Jak wykazano w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, program ten jest odpowiedzią na coraz szerszy trend spadku aktywności fizycznej, a co za tym idzie – zwiększenie ryzyka wystąpienia chorób układu oddechowego, krążenia, otyłości oraz cukrzycy. ,,Recepta na ruch” ma również zwiększać ogólną dostępność do świadczeń fizjoterapeutycznych, które wspomagają prawidłową aktywność fizyczną.

Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB, aż 63,6% Polaków powyżej 20 roku życia nie podejmuje aktywności fizycznej w żadnej formie rekreacji. Co więcej, wskutek pandemii COVID-19, 34% Polaków zmniejszyło swoją aktywność fizyczną.

Na czasie z prawem #25 – źródła

Bartosz Kasza
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”