Wróć
Na czasie z prawem #8 - lekarka czytająca raport
Artykuł

Na czasie z prawem #8 – telemedycyna, szczepienia, digitalizacja usług medycznych

Drodzy Użytkownicy! Serdecznie zapraszamy do lektury najświeższych informacji ze świata prawa medycznego i aktualności dot. Ochrony Zdrowia w naszym comiesięcznym cyklu – Na czasie z prawem #8!

Na czasie z prawem #8 – spis treści:

 1. Obsługa EDM i ZM coraz sprawniejsza
 2. Szczepienia przeciw COVID-19 i grypie, nabór NFZ
 3. Nowa lista leków refundowanych od 1 listopada
 4. Interdyscyplinarny Standard Telemedyczny. Rozwój telemedycyny i teleporad
 5. Obostrzenia zw. z pandemią COVID-19 – jakie zmiany?

Bądź na czasie z prawem z drEryk!

Obsługa EDM i Zdarzeń Medycznych coraz sprawniejsza

Na początku ubiegłego miesiąca Centrum eZdrowia przekazało informację dotyczącą podjęcia przez Ministerstwo Zdrowia decyzji w zakresie raportowania informacji o Zdarzeniach Medycznych w przypadku podwykonawstwa. W myśl nowych zasad, w takiej sytuacji obowiązek raportowania zostaje przeniesiony z podmiotu zlecającego na podwykonawcę.

Jak podaje CeZ, odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone w nadchodzącym okresie w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Do końca bieżącego roku raportowanie możliwe jest na dotychczasowych zasadach (raportuje podmiot zlecający lub podwykonawca – jeśli podmioty tak uzgodnią).

Od stycznia 2022 r. raportowanie informacji o Zdarzeniach Medycznych możliwe będzie już wyłącznie na nowych zasadach.

W naszym oprogramowaniu również stale rozwijamy i wdrażamy funkcjonalności usprawniające obsługę Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz Zdarzeń Medycznych. Dlatego też, w ostatniej aktualizacji drEryk Gabinet 8.18 umożliwiliśmy wysyłkę Zdarzeń Medycznych w tle, co znacząco usprawnia codzienną pracę Użytkownika.

Ponadto, Użytkownicy drEryk Gabinet mogą skorzystać z okna zbiorczego zarządzania Zdarzeniami Medycznymi, dzięki któremu możliwa jest ponowna wysyłka niezarejestrowanych dotychczas ZM.

Zmiany obejmują także nasze nowe rozwiązanie online dla jednoosobowych praktyk lekarskich – drEryk eGabinet. W najnowszej wersji udostępniliśmy funkcjonalność, dzięki której raportowanie Zdarzeń Medycznych odbywa się w tle. Ponadto, Użytkownik zyskał również podgląd informacji o statusie ZM.

Szczepienia przeciw COVID-19 i grypie, nabór NFZ

Już od 2 listopada br. wszyscy pełnoletni zaszczepieni mogą zapisać się na szczepienie dawką przypominającą przeciw COVID-19.

Warunkiem niezbędnym, który muszą spełnić zainteresowani, jest upływ co najmniej 6 miesięcy od zakończenia podstawowego cyklu szczepień.

Trzecia dawka szczepionki, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, może być podawana w następujących procedurach:

 • jako dawka przypominająca (podawana osobom zaszczepionym w celu poprawy i wydłużenia ochrony po zaszczepieniu),
 • jako dawka dodatkowa uzupełniająca (podawana w celu osiągnięcia optymalnej ochrony osobom z upośledzeniem odporności, w przypadku których odpowiedź układu immunologicznego na podstawowe dawki szczepienia mogła być niezadowalająca).


Ponadto, w ostatnim czasie NFZ zakończył nabór podmiotów leczniczych do udziału w realizacji szczepień przeciwko grypie. Podstawą naboru jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2021 r. oraz wytyczne, które Ministerstwo Zdrowia opublikowało w komunikacie z dnia 13 września br.

W związku z tym, w wersji 8.17 drEryk Gabinet w oknie słownika Procedury dla szczepień automatycznie dodano m.in. procedurę 99.52 Szczepienie przeciw grypie.

Nowa lista leków refundowanych od 1 listopada

Od początku tego miesiąca, na mocy Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2021 r., rozpoczyna obowiązywanie nowa lista leków refundowanych.

Zmiany obejmują wprowadzenie 57 nowych produktów i wskazań.

Ponadto, w wykazie usunięto 50 produktów i wskazań obecnych w poprzednim obwieszczeniu. Jest to związane z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania terminu decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu ich obowiązywania.

 • Dla 117 produktów ujętych w liście zmniejszono urzędowe ceny zbytu (od 0,01 zł do 2926,37 zł), zaś dla 15 produktów – podwyższono (od 1,88 zł do 1134,00 zł).
 • Dopłata Pacjenta spadnie dla 324 produktów (od 0,01 zł do 452,70 zł), natomiast wzrośnie w przypadku 176 pozycji obwieszczenia (od 0,01 zł do 29,31 zł).
 • Ceny detaliczne brutto obniżono dla 382 produktów (od 0,01 zł do 26,21 zł), natomiast podwyższono dla 49 produktów (od 0,02 zł do 29,31 zł).

Interdyscyplinarny Standard Telemedyczny. Rozwój telemedycyny i teleporad

Pod koniec października zespół ekspertów z 21 organizacji reprezentujących zarówno Pacjentów, świadczeniodawców usług zdrowotnych, jak i środowiska naukowe, opracował Interdyscyplinarny Standard Telemedyczny (IST).

Prace koordynowane były przez Fundację Telemedyczna Grupa Robocza, której jednym z członków jest spółka drEryk S.A.

Obecnie IST jest na etapie szerokich konsultacji, został również przedłożony do Ministerstwa Zdrowia.

IST jest to zbiór dobrych praktyk i procedur gwarantujących zgodność świadczeń telemedycznych z obowiązującymi normami prawnymi.

Celem Standardu jest również zapewnienie wykonywania świadczeń telemedycznych w sposób zgodny z aktualnym stanem wiedzy oraz z należytą starannością.

Interdyscyplinarny Standard Telemedyczny zawiera także Kartę Praw Pacjenta Telemedycznego. Inicjatywa ta, zgodnie ze stanowiskiem jej inicjatorów, stanowi propozycję regulacji prawnych, które w przyszłości będą normować telemedycynę jako innowacyjną i perspektywiczną gałąź świadczenia usług medycznych.

W ubiegłym roku w ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej udzielono na terenie naszego kraju ponad 5,9 miliona teleporad. Również w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej obserwuje się znaczący wzrost udziału teleporad w ramach poszczególnych specjalizacji medycznych.

Eksperci szacują, że już teraz poza szpitalami i placówkami medycznymi przeprowadza się ok. 15% rutynowych usług.

Obostrzenia zw. z pandemią COVID-19 – jakie zmiany?

Zgodnie z opublikowanym 28 października br. rozporządzeniem Rady Ministrów, utrzymano obowiązywanie dotychczasowych ograniczeń i obostrzeń.

Rozporządzenie stanowi również, że na terenie szkół, uczelni, instytutów badawczych itp. zakrywanie ust jest obowiązkowe także w czasie poza zajęciami edukacyjnymi (chyba, że inaczej postanowi osoba kierująca takim podmiotem).

W związku z powyższym, nadal obowiązują dotychczasowe regulacje dotyczące bezpieczeństwa, m.in.:

 • kina, teatry, restauracje, hotele – maksymalnie 75% obłożenia,
 • transport – 100% obłożenia, pasażerowie zobowiązani do noszenia maseczek,
 • obiekty sportowe – maksymalnie 50% obłożenia,
 • kościoły – maksymalnie 50% obłożenia,
 • siłownie, kluby fitness, obiekty handlowe, placówki pocztowe, biblioteki, wystawy, konferencje – 1 osoba na 10 m2

Limity te nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Na czasie z prawem #8 – źródła

Bartosz Kasza
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”